Poruchy emočního chování

Emoce jsou důležitou složkou všech projevů jedince. Dělí se na kladné a záporné, také je můžeme rozlišit také podle intenzity a délky trvání. U různých psychických onemocnění dochází k jejich poruchám.

Publikováno: 1.1.2010