Problémy s vštěpováním a vybavováním informací

Důležitými vlastnostmi paměti jsou vštípivost (zapamatování) a výbavnost. Obojí je zhoršeno především u demencí. Díky tomu nemocný není přesně orientován ohledně místa, času a někdy i osoby.

Publikováno: 1.1.2010