Škodlivé užívání psychoaktivních látek

Tento termín znamená stav, kdy užívání psychoaktivní látky již vede k důsledkům fyzickým i psychickým. Jedná se například o infekce po užívání drog, poškození trávicího systému nebo o fetální alkoholový syndrom.

Publikováno: 1.1.2010