Snížené povědomí o okolí

Poruchy orientace v okolním světě se řadí mezi kvalitativní poruchy vědomí. Netýkají se samotné bdělosti, ale jsou charakteristické spíše obtížemi v jiných oblastech psychiky. Dělí se na obluzené vědomí (delirium) a mrákotné stavy (obnubilace).

Publikováno: 1.1.2010