Střídání nálad

Onemocnění, které se projevuje střídáním depresí a mánií (hypománií) se nazývá bipolární afektivní porucha. Dříve se označovala jako maniodepresivní psychóza. Mezi onemocnění se střídáním nálad patří také cyklothymie.

Publikováno: 1.1.2010