Úzkost na rozdíl od strachu má zpravidla delší trvání a chybí konkrétní zacílení, úzkostný člověk nedokáže vyjádřit, čeho se bojí. Jedná se o kombinaci emocí, která zahrnuje strach, obavy a zlé předtuchy. Často je doprovázena fyzickými příznaky jako je bušení srdce, pocit nevolnosti, bolest na hrudi a zkrácené dýchání. Chronicky vracející se úzkost, která má podstatný vliv na každodenní život, může být diagnostikována jako úzkostná porucha. Nejběžnější jsou obsedantně kompulzivní porucha, generalizovaná úzkostná porucha, sociální fobie, posttraumatická stresová porucha, agorafobie, panická porucha a specifická fobie.

Publikováno: 1.1.2010