Závislost na psychoaktivních látkách

Psychoaktivní látky vedou k duševním poruchám a poruchám chování. To, kterou látku pacient užívá, se liší očekávaným účinkem. Látky dělíme na stimulační, sedativní a halucinogenní. Kombinace nejsou výjimkou.

Publikováno: 1.1.2010