Změny charakteru

Charakter představuje soubor vlastností, které popisují daného člověka (jeho myšlení, jednání, ale také chování k ostatním lidem). Povaha, jak se charakteru také říká, patří do základní struktury osobnosti.

Publikováno: 1.1.2010