Změny inteligence

Inteligence nám umožňuje využívat to, co jsme se naučili. Hodnotí se pomocí známého IQ – inteligenčního kvocientu. Rozvoj probíhá asi do dvaceti let, kdy dosáhne svého maxima. Snížená inteligence může být vrozená nebo vzniklá do dvou let života (mentální retardace) nebo později (demence).

Publikováno: 1.1.2010