Změny nálady

Změny nálady se nazývají afektivní poruchy. Pro to, zda se jedná o patologickou náladu, se užívá mnoho kritérií. Hodnotí se, jak často se nálada mění, jak dlouho změna trvá a také jsou důležité doprovodné příznaky.

Publikováno: 1.1.2010