Nespavost

Nespavost je potíž, kterou v současné době trpí až jedna třetina obyvatelstva a s přibývajícím věkem se toto množství zvyšuje. Nejčastěji jsou tímto neduhem postiženy ženy. Nedostatek spánku nebo nekvalitní spánek má pak velký vliv na denní činnost, náladu, myšlení, schopnost reagovat, zdraví a obecně kvalitu života.

Proč nemůžu spát?

Za nespavost může mnoho faktorů, ať už to jsou faktory vnější nebo vnitřní. V dnešní hektické době je nejčastější příčinou nespavosti nedostatečná spánková hygiena, přemíra stresu a v neposlední řadě se na ní podílejí i vlivy prostředí, ve kterém žijeme. Nespavost může trvat jen několik dní, což zpravidla zapříčiňuje aktuální situace ať už v soukromí nebo v zaměstnání, ale je možné nespavostí trpět  i několik týdnů až měsíců. Nespavost se tak stává chronickou.

Rozlišujeme nespavost:

  • přechodnou trvající méně než 1 týden

  • krátkodobou trvající l-3 týdny

  • chronickou trvající déle než 3 týdny

Příčiny přechodné a krátkodobé nespavosti:

Pásmová nemoc, změna pracovní směny, nepříjemný a silný hluk, nevhodná teplota v místnosti, příliš teplo nebo naopak chladno, stresující životní situace, akutní onemocnění nebo hospitalizace, ukončení příjmu alkoholu, drog, sedativ nebo stimulancii, pobyt vysoko v horách

Příčiny chronické -  dlouhotrvající nespavosti:

Úzkost, stres, schizofrenie, maniodeprese. Chronická bolest, srdeční selhání, angina pectoris, chronická obstrukční choroba plicní, gastroezofageální reflux, obstrukční spánkové apnoe, degenerativní onemocnění jako  je Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba, mozkové nádory, traumata, cevní mozkové příhody, astma bronchiale s noční atakou, chronický únavový syndrom. Vyšší riziko nespavosti je u cestovatelů, těhotných žen, žen v menopauze, adolescentů, lidí pracujících na směny a seniorů.

Nespavost způsobují i některé léky např. na vysoký krevní tlak, antidepresiva, dále běžná stimulancia jako alkohol, kofein, nikotin. Příčinou nespavosti může být i chrápání partnera ležícího vedle.

Čas, který strávíme v posteli je pro každého člověka individuální. Některým lidem stačí 2 až 3 hodiny spánku, jiní potřebují ke spokojenosti i 10 hodin. Délka potřebného spánku se v průběhu života většinou nemění. Změny nastávají až s příchodem stáří.

Projevy nespavosti

Typickými projevy nespavosti jsou časté probouzení během noci a opakované a obtížné usínání, probouzení se před plánovanou dobou vstávání, obtížné usínání, pocit nedostatečného nebo špatného spánku.

Důsledky nespavosti

Nespavost má často neblahý vliv na fungování v denním režimu. Snižuje se soustředění v důsledku čehož dochází k pracovním úrazům. Časté je usínání během dne nebo za volantem tzv.mikrospánek jenž může způsobit dopravní nehodu. Snižuje se odolnost vůči stresu, nastupuje náladovost, narušuje se paměť a schopnost naslouchat, dochází k podrážděnosti. Dlouhodobá nespavost má také vliv na imunitní systém a  může tak snižovat odolnost vůči nemoci.

Aktualizováno: 23.3.2010

Doktor ve Vašem okolí