Multispektrální terapie v otázkách a odpovědích

Autor:

Multispektrální terapie je stále brána jako ne příliš důvěryhodný druh alternativní medicíny. Na otázky, jakým způsobem multispektrální terepie funguje a v čem může dopomoci "klasické medicíně", odpověděl doc. Dr. Bohuslav Hanuš.

Jak funguje multispektrální terapie?

Multispektrální terapie ve svém principu využívá všech dominantních (a v mnohých zemích světa i "konvenčními lékaři" uznaných) přírodně-léčebných metod, z nichž dominanty tvoří akupunktura na tělo, aurikuloterapie (akupunktura na ušní boltec), klasická a racionální homeopatie, fytoterapie (většinou i za pomoci psychoterapeutické intervence). To vše se uskutečňuje na základě a i sekundárně v kombinaci s různými základními přírodními (resp. klasickými - tedy původními!) diagnostickými prvky. Těmito prvky jsou čínská diagnostika jazyka, irisdiagnostika, aurikulodiagnostika, čínská diagnostika pulzní, diagnostika nehtů a eventuelně chodidel. Pochopitelně i běžné "konvenční vyšetření"  palpační, perkusní, aescultativní a proměření TK může být součástí procesu přírodní léčby touto širokospektrální terapií.

Jak se multispektrální terapie aplikuje?

Ve většině případů se vystačí při zmíněných léčbách s akupunkturními jehličkami. Velmi často se u nás používají miniaturní semi-permanentní jehličky pro nápich na ušní boltec, což je téměř bezbolestný zákrok. V mnoha případech ale dostačuje iritace akupunkturních bodů absolutně miniaturním elektrickým proudem o síle max. 2 mV nebo  v některých případech pouhé dráždění akupunkturních bodů za pomoci oscilačního paprsku laseru. Dráždění akupunkturních bodů za pomoci minimagnetů se nám dosud příliš neosvědčilo, a proto jsme od této metody upustili. Při zmíněné přírodní léčbě se využívá často buď homeopatických preparátů nebo preparátů bylinných (fytoterapeutik). Velmi často však dostačují pro kompletizaci takové léčby pouze preparáty definované jako "preparáty určené pro zvláštní výživu", vitamíny , minerály, a tak podobně. V případě, že to situace vyžaduje, odesíláme našeho klienta k jeho praktickému lékaři s doporučením, aby on rozhodl, zda by nebylo vhodné doplnit naší léčbu ještě konvenčními léky. To činíme zvláště u osob, které projevují vysoký stupeň netrpělivosti a příliš "chvátají" na své uzdravení. Spolupráce se zmíněnými praktickými lékaři je vždy velice individuální. Často se setkáváme s maximální ochotou takového lékaře doplnit naší léčbu "konvenčními" léky. Občas ale "narážíme“ na nesmiřitelnou železobetonovou bariéru odporu s následkem odmítání všeho, co nesouvisí s konvenčním lékařstvím. Ale po pravdě řečeno: stále častěji a častěji se setkáváme s případy, kdy i praktický či odborný lékař,  s námi poměrně ochotně spolupracuje.

Jaké metody se nejčastěji využívají?

V naší "Multispektrální terapii" využíváme nejčastěji kombinaci aurikulodiagnostiky (diagnostiky z ušního boltce)  a aurikulopunktury (nápichu určitých bodů na ušním boltci miniaturními jehličkami). To více či méně častěji v kombinaci s homeopatickými či fytoterapeutickými preparáty. Také se stává, že naši přírodní léčbu doplňujeme (jak já rád říkávám: "babičkovskými radami", které jsou mnoha dnešním nemocným neznámé, avšak historií potvrzené jako účinné). Jako příklad lze uvést, že  v některých případech doporučujeme kombinovat tekutý rybí olej s dostatečně velkým množstvím mléčného výrobku, například jogurtu apod. Zkrátka, pokud to situace vyžaduje, přidáme rádi i takovou to "babičkovskou  radu". Někdy přidáme některý starý známý recept potřebný k "sestavení bylinných čajů" míněný pro klienta jako prevence před tím či oním onemocněním. Také určitý druh jakési "psychoterapeutické intervence" se v naší multispektrální terapii může u některých onemocněních (v kombinaci s výše zmíněnými přírodními metodami) využít k urychlení léčebného efektu.

V čem může multispektální terapie pomoci?

Multispektrální terapie, coby širokospektrální přírodní léčebný program,  je schopen nejen vypomáhat, ale v mnohých případech i zcela nezávisle na konvenční medicíně léčit a také vyléčit řadu onemocnění. Převážnou většinu například  migrénních stavů, různé neuralgie, psychosomatická onemocnění různého druhu, ale například i dnu. Tyto obtíže zvládá Multispektrální terapie skutečně na jedničku s hvězdičkou. U závažných onemocněních (která bez diskuse náleží do rukou odborných lékařů!) či některých nebezpečných chronických onemocnění, může  Multispektrální terapie být nápomocna v tom,  aby bylo dosaženo úspěšnějšího a rychlejšího vyléčení  nemocného. Pokud se jedná o skutečně život ohrožující onemocnění, řekněme terminální fázi smrtelného onemocnění, pacienti za pomoci doplňkové přírodní léčby a "psychoterapeuticko-teologické podpory"  své onemocnění snáší snadněji a je také více  duševně  zharmonizován.

Je možná aplikace multispektrální terapie bez „klasické medicíny“?

Je skutečností, že multispektrální terapie může být u mnoha onemocnění zcela nezávislou a efektivní přírodní léčbou.  Avšak v mnoha případech, zvláště pak u závažnějších onemocnění,  bych inklinoval spíše k formulaci, že zde na území ČR  se  multispektrálně přírodní medicína zatím může  těšit  pouze ještě jen z jaké si "občasné" nápomoci svému  privilegovanému bratru,  "klasické, konvenční medicíně". V  některých zemích (například v Norsku ale i na Islandě - tedy v zemích světově s  nejvyšší životní úrovní) je však spolupráce přírodní medicíny a konvenčního lékařství ve velmi těsné relaci. A jak se dozvídáme z tamních aktuálních medicínských statistik, asi to nebyl hloupý nápad.

V čem může být multispektrální terapie nápomocna „klasické medicíně“?

Multispektrální přírodní medicína si u nemocí všímá mnoha a mnoha faktorů. Pouze jako příklad můžeme jmenovat různý smog, emisní znečištění země, vzduchu a vod, o potravinách ani nemluvě. Také psychické problémy, traumata či určité psychické bariéry v životě klienta nebo různé "hrubší nuance" v jeho vlastních emocích hrající při většině onemocnění často roli (přinejmenším "spoluspouštěcího mechanismu" daného patologického procesu). A s takovými faktory ani ten sebekvalitnější odborný lékař není ve svém dnešním profesním spěchu schopen diagnostikovat, následně  konstatovat jejich etiologii, natož pak dlouhodoběji kontrolovat. Logické - konvenční medicína je velmi exaktní odbornost vyžadující primárně systematiku a logiku. A až možná někde v tom jejím posledním odstavečku zbývá kousíček místa na emoce, vnímání, souznění, chápání. To nemyslím jako kritiku na konvenčního lékaře. Naopak... Ale lituji toho, že na "takovou medicínu" nemají čas. A tomu tak podle mého názoru skutečně je!

 

Aktualizováno: 23.3.2010

Diskuze k tématu

Doktor ve Vašem okolí