Psychosomatické potíže

Autor:

Psychosomatika (psyché – duše, soma – tělo) je pojetí zdraví a nemoci, kdy neoddělujeme tělesné a duševní prožívání. Vycházíme z toho, že tělové a psychické potíže spolu souvisí. Tělo vyjadřuje nemocí nebo příznakem psychickou nerovnováhu, napětí.

Je-li tedy člověk nemocen tělesně, v tomto pojetí nemoci pátráme po obtížích v duševní rovině. Přes navození duševní rovnováhy se snažíme nemoc nebo příznak ovlivnit.

Co je příčinou a jak vznikají?

meditace

Nejčastěji jsou příčinou psychosomatických potíží nezpracované vnitřní a vztahové konflikty. Dále nevyjádřené emoce a stres. Vzorce chování spojené s potlačování svých přání a emocí – výsledkem je opět vnitřní konflikt, kterého si člověk není vědom. Člověk se vnitřně rozchází ve svém myšlení a cítění. Nebo se rozchází s představou svého nejbližšího okolí o sobě a žije v realitě jiný život než by si uvnitř skutečně přál.

Toto potlačení a s ním spojené napětí se uvnitř systému projeví jako nemoc. Často daného člověka taková nemoc na jeho životní cestě zastaví, pozdrží, přibrzdí, odkloní…Nebo prostě jen poukazuje na daný nevyřešený problém.

Jak vypadá typický příběh psychosomatického pacienta?

Takový člověk přichází se svými potížemi do ordinace, je pro ně vyšetřen. Vyšetření však nic neprokáží a pacient odchází - někdy částečně uklidněn - domů. Potíže však trvají, pacient opět přichází. Je-li jeho lékař vstřícný a přemýšlí o souvislostech v pacientově životě, mohou spolu komunikovat v průběhu vyšetřovacího procesu. Pacient se pak obvykle dopracuje sám nebo s dopomocí lékaře k závěru, že jeho obtíže by mohly souviset s tím, co prožívá, nebo prožil.
Bohužel lékaři (vyjma psychiatrů) nejsou zatím školeni v kvalitní hlubší komunikaci s pacienty a nejsou vedeni ke sledování souvislostí nemocí s životem pacienta. Navíc k tomu ve zdravotnickém systému - jak je zaveden, nemají prostor.

Proto lékař, když vyčerpá své vyšetřovací možnosti a neví si s pacientem rady, často udělá chybu v komunikaci. Odešle nešetrně pacienta k psychologovi, nebo k psychiatrovi a nepodá mu hlubší vysvětlení. Pacient odchází často naštvaný, zmatený (nevím, co po mě chce, nejsem přece blázen…vždyť mě bolí břicho, tak proč psycholog?). Bohužel navštěvovat psychiatra má pro mnoho lidí u nás stále přídech, že je daný člověk méněcenný, neschopný, blázen, mimo realitu atd. Naštěstí ne pro všechny a tak někteří u psychologa a psychiatra v lepším případě najdou pomoc.

Jak by se mělo k psychosomatickým potížím přistupovat

Řešení psychosomatických potíží, jestliže nechcete pouze ovlivnit příznaky, ale skutečně se vyléčit, trvá obvykle delší dobu.  A to zejména v případech, kdy se jedná o letité problémy. Naopak v případech, kdy se problémy vynořily nedávno, je šance rychle se dobrat řešení a ústupu tělových problémů.

Velmi důležité je jednat s pacientem vstřícně, otevřeně, trpělivě a klidně. Vysvětlit mu podstatu problému, jak k němu přistupovat. Projít jaké jsou možnosti a co by se mělo dít dál krok za krokem.  Velké potíže nastávají, když lékař nebo odborník řešící psychosomatický problém „naskočí“ na pacientovu bezmoc a snaží se o rychlé řešení. Nebo když je netrpělivý, zlobí se na pacienta.  Někdy se též stává, že má lékař pocit, že pacient simuluje, dělá to naschvál…atd. To si pak pacient odnáší kromě problému ještě další nepříjemnou zkušenost s odborníkem a jeho důvěra, že mu někdo pomůže, klesá.

Důležité je nepodcenit potíže a řádně je dovyšetřit. Pak teprve mohu konstatovat, že je problém psychosomatický. I v průběhu delší doby, kdy potíže přetrvávají, je potřeba některá vyšetření opakovat.

Proto trpíte-li takovými potížemi, nenechte se odradit a hledejte lékaře nebo odborníka, který k vám bude vstřícný a budete mít z jeho strany pocit zájmu a spolupráce.

Léčba

V prvé řadě je vhodné uvědomit si souvislost psychiky a tělových projevů. Jestliže jste ochotni takto přemýšlet o svých obtížích, udělali jste na cestě první důležitý krok.
Druhý krok je pokusit se odhalit možnou příčinu – ať už sám nebo s pomocí odborníka (psychoterapeuta, psychologa…). Máte-li k tomu chuť, vezměte si teď papír a tužku a napište si vše, co vás napadá, když se sami sebe ptáte – proč mám tuto nemoc (obtíž)? Začněte tím, co se nabízí jako jasná možnost. Ale dovolte si i bláznivé možnosti – napište opravdu vše, co vás napadne.

  • Co vás napadá jako úplně první bez cenzury?
  • Když se teď díváte na svůj seznam, co se jeví logicky nejpravděpodobnější?
  • A co cítíte jako pravděpodobné?(bodujte každou možnost od 1 do 10 podle pravděpodobnosti)
  • Přináší vám vaše nemoc/obtíž nějaké výhody? (např. můžu ležet, můžu si postěžovat..)

Ať už jste došli k závěru nebo váháte, udělali jste další důležitý krok na cestě. Jestliže nevíte, doporučuju vám konzultaci s odborníkem. Nabídne další užitečné techniky, jak pravou příčinu odhalit. A bude vám průvodcem a podporou při hledání.

Někdy se hledá i s odbornou pomocí příčina dlouho – je dobře skrytá.  Zvlášť u příčin, které se vyskytují v preverbálním období (období do tří let věku, kdy dítě neumí mluvit, nebo už mluví, ale nemá ještě vyvinuté myšlení). V tomto období se těžké a matoucí prožitky hůře zpracovávají, mozek si je nezpracované uloží a navíc i zapomene – jsou zasuté v nevědomí, což komplikuje jejich propojení s prožíváním nyní.

I když příčinu známe, ještě není vyhráno. Následují kroky, které by měli pomoci příčinu zpracovat a propojit s prožíváním. V ideálním případě by potíže měly ustoupit, nebo se alespoň zmírnit.

Přístupy a odborníci – jak se orientovat

Jste-li kvalitně  vyšetřeni somatickým lékařem, který konstatoval, že se pravděpodobně jedná o psychický problém, je dobré hledat pomoc v této rovině.

Přístupů k psychosomatickým obtížím je mnoho. Vždy je dobré zvážit, co ve mně budí důvěru, co mi připadá smysluplné. Nebuďte líní pídit se po vzdělání a po době, kterou odborník provozuje praxi. (většina terapeutů to uvádí ve svých životopisech). Podstatné jsou i dobré zkušenosti někoho z vašich známých. (i když není vždy dáno, že když pomohl terapeut mé známé, pomůže i mně.)

Než pomoc vyhledáte, promyslete si, co přesně od pomoci odborníka očekáváte.

Když to nevíte, je dobré vzít si jednu konzultaci a za odborné podpory hledat, co bude ten pravý přístup pro mne. K tomu doporučuji vyhledat lékaře, který rozumí jak tělové, tak duševní rovině problému a pomůže mi nasměrovat dál, kam se obrátit. Takový lékař by měl mít psychoterapeutický výcvik, aby současně byl schopen rozkrývat duševní část a kvalitně provázet při hledání, co dál. Lépe volit tělového lékaře než psychiatra, psychiatři již jsou od tělové medicíny obvykle odtrženi, i když znám i případy, kdy tomu tak není.

Přístupy, které jsou vhodné pro řešení psychosomatických potíží

1. Psychoterapie a bodyterapie:

Psychoterapeut školený v akreditovaném výcviku má dostatečný teoretický podklad i sebezkušenost  (více zná sám sebe a méně tedy vnáší do terapie svá témata).

Pro řešení psychosomatických potíží je ideální pracovat s psychoterapeutem, který má výcvik, který zahrnuje tělesné prožívání do terapie - tělově orientovaný přístup – bodyterapie – např.Biosyntéza, Bioenergetika.

Další vhodný přístup je hypnóza, protože vstupuje do hlubších vrstev nevědomí. Z té mají mnozí lidé obavy a předpojatost k ní.  Je potřeba vědět, že rozhoduje druh hypnózy (je mnoho škol) a zejména osobnost terapeuta.

Dále se přednostně jsou psychosomatice věnovat psychoterapeuti, kteří vystudovali terapeutický výcvik v rodinném a psychosomatickém směru v Libereckém institutu.

Za další zmíním arteterapii, práci s vizualizacemi, relaxační techniky.

Pracovat lze individuálně nebo ve skupině.

2. Alternativní „terapie“

Nazývám je alternativní, protože školení v nich jsou krátká a z mého pohledu obvykle sama o sobě nezaručí dostatečnou průpravu terapeutům. Já osobně proti nim nic nemám, ale zdůrazňuju, že zde je velmi důležité, jak je terapeut sám osobnostně zralý a schopný pracovat. Někteří tyto kvality mají.

Z pohledu klientů mají výhodu často proto, že nemusí říkat byl jsem u psycho (terapeuta, loga..). U mnoha lidí je toto úleva.

Za mnohé zmíním kineziologii, regresní terapii.

3. Práce na uvědomění těla a lepším propojení s tělem

Pro řešení psychosomatických potíží je klíčové dobré uvědomění svého těla.  Proto může pomoci jakákoliv metoda, která vede k lepšímu uvědomění, propojení s dechem a práci s dechem.

Opět zmíním několik – cvičení které pracuje s dechem  - joga, pilates.

Fyzioterapie, obzvlášť má-li fyzioterapeut i psychoterapeutické vzdělání.

Kraniosakrální terapie

4. K rovnováze přes byliny, pohyb a stravu

Jiná cesta, jak zlepšit potíže, které nejsou podložené vyšetřením naší klasické "západní" medicíny je začít systematicky zlepšovat složení stravy nebo přidat k životosprávě bylinnou kůru na podkladě konzultace s někým, kdo se tím hlouběji zabývá.

Vyšetření klasické medicíny zachytí až velkou nerovnováhu v organismu. "Menší" nerovnováhu, která už ale nese různé pociťované zdravotní  a psychické obtíže je schopna vyšetřením prokázat například tradiční čínská medicína, ajurvéda, či irisdiagnostika.

Dnes už se hodně mluví o tom, jak je podstatná strava jak pro zdraví, tak pro psychiku. Pokud tedy máte zábrany pracovat jakýmkoliv způsobem s psychikou, začněte přes tělo - pohybem, bylinami, stravou.

Moje zkušenost je taková, že se obě cesty skvěle doplňují. A  že zásah do stravy, určité druhy cvičení, nebo byliny začnou také vynášet na povrch témata k řešení.

Publikováno: 15.6.2015

Související recenze a zkušenosti

Doktor ve Vašem okolí