Dynamická neuromuskulární stabilizace

Autor:

Metoda DNS je fyzioterapeutickou metodou, která využívá neurofyziologické reakce k léčebnému efektu. Mezi hlavní přednosti této metody patří její komplexní přístup k pacientovi. Základem terapie je kvalitní vyšetření a následná terapie, která využívá dětských vývojových pozic (0–14 měsíců) k odstranění obtíží za pomoci cvičení.

Indikace

Vhodný pacient je takřka každý, který trpí bolestí a chce zkvalitnit svoje pohybové schéma a tím odstraní své bolesti, kterými aktuálně trpí. Zkvalitněním pohybových dovedností lze předejít opakujícím se obtížím v pohybovém aparátu.

fyzioterapie1

Průběh DNS

Nejdůležitější je se objednat včas na vyšetření. Vyšetření zpravidla probíhá ve spodním prádle, aby nic nebránilo k celkové aspekci v pohybovém stereotypu. Po vyšetření je vhodné seznámit pacienta s výsledky vyšetření a sestavit plán terapie. Nezbytným prvkem je samotné cvičení, které využívá maximální možnou zátěž, aby nedošlo k chybným pohybovým stereotypům. Vyšetření a terapie zpravidla probíhá 50 – 60 minut pro optimální efekt terapie. Terapii je vhodné opakovat dle individuálních obtíží v rozmezí 1 – 4 týdny. Do požadovaného efektu, který by neměl přesáhnout při spolupráci 4 měsíce pro úplnou změnu pohybového návyku.

Opakování a výsledný efekt

V ideálním případě se cvičení opakuje v krátkých intervalech 5–10 minut několikrát denně. Akutní bolesti odeznívají již do několika dní a odstranění patologického pohybu je zhruba na 6–8 týdnů. Efekt terapie nastupuje při ideálním zacílení problému již během první terapie. Pro udržení efektu je nezbytné domácí cvičení, aby bylo možné navázat při další terapii na nové výsledky.

Jedinou komplikací v dané metodě je spolupráce pacienta s fyzioterapeutem. Při sebelepším efektu během terapie je nezbytná spolupráce i ve volném čase mimo ordinaci.

Kontraindikace

Metoda nemá žádné kontraindikace, tudíž je vhodná jakémukoliv pacientovi, který trpí akutními a chronickými obtížemi.

Metoda DNS je jednou z metod na neurofyziologickém podkladu. Pro dosažení maximálního efektu je vhodné navštívit vyškoleného fyzioterapeuta, který se na metodu specializuje. Fyzioterapie nabízí další možnosti terapie na neurofyziologickém podkladu s podobným efektem např. SMS - senzomotorická stimulace, RL - reflexní lokomoce dle Vojty a PNF - proprioceptivní neuromuskulární facilitace.

Publikováno: 30.8.2016

Doktor ve Vašem okolí