Senzomotorická stimulace

Autor:

Tato metoda obsahuje různé kombinace cviků. Využívá mnoho balančních prostředků k dosažení maximálního léčebného efektu pohybového aparátu.

active activity ball exercise 41213

Metodika senzomotorické stimulace zlepšuje koordinaci a automatizaci pohybových stereotypů, urychluje svalovou kontrakci (stažení svalového vlákna). Terapeuticky ovlivňuje schopnost regulace motoriky aktivací proprioceptorů (senzorů) a podkorových struktur stimulací spino-vestibulo-cerebellárních center prostřednictvím zmnožení aference (nerových drah a zvýšení signalů) a využitím labilních ploch. Nedochází tedy k aktivaci specifických drah receptorů nebo efektorů, ale k aktivaci aferentních regulačních okruhů, což je nutné k správnému řízení a realizaci pohybu.

Metodika využívá výcviku koordinace v nejrůznějších posturálních situacích. Snaží se o dosažení reflexní automatické aktivace žádaných svalů tak, aby jejich činnost nevyžadovala kortikální/volní/energeticky náročnou kontrolu.

Kombinace cviků a balančních prostředků

Tato metoda obsahuje různé kombinace cviků a různých balančních prostředků k dosažení maximálního léčebného efektu. Senzomotorická stimulace se snaží přistupovat vždy individuálně k pacientovi.

Abychom dosáhli určeného rehabilitačního plánu, zátěž se postupem léčby zvyšuje. Metoda senzomotorické stimulace má ucelenou metodickou řadu, kterou se snažíme adaptovat na daného jedince.

Kontraindikace

Tato metoda nemá v zásadě kontraindikace. Není vhodné však metodu využívat u jedinců se ztrátou povrchového či hlubokého čití a onemocnění CNS (centrální nervová soustava) s projevy spasticity.

Jednotlivé cviky, cvičební pomůcky a celý proces léčby

Cvik "malá noha" se využívá speciálně pro zvýšení přenosu informací pomocí aferentních drah nohy a je to zpravidla první cvik, který je zařazen do léčby. V průběhu tohoto cviku dochází k aktivnímu zkracování nohy s provázející změnou šíře chodidla. Tento jev zajišťuje četnost proprioreceptorů ve svalech nohy.

Následuje cvičení na labilních plochách s využitím balančních sandálů, čoček, různých druhů úsečí, až po modernější prostředky balančních podložek např. Airex® nebo trampolíny.

Publikováno: 2.11.2017

Doktor ve Vašem okolí