Pulsní oxymetrie plodu (fetální partální pulsní oxymetrie) - IFPO

Pulsní oxymetrie plodu v průběhu porodu (fetální partální pulsní oxymetrie) - IFPO Pulsní oxymetrie plodu je další metoda, která umožňuje diagnostikovat hypoxii plodu během porodu. Je to metoda neinvazivní, umožňuje kontinuální monitorování saturace fetální krve kyslíkem a také záznam srdeční frekvence plodu. Po odtoku plodové vody se mezi kůži hlavičky plodu a děložní stěnu zavede senzor obsahující fotodektor a světelnou diodu, které jsou napojeny na přístroj jenž vyhodnotí kolik světla a jaké vlnové délky bylo danou tkání absorbováno. Hemoglobin (Hb) saturovaný kyslíkem absorbuje světlo jinak než nesaturovaný tzv. redukovaný hemoglobin. Pulsní oxymetrie plodu nenahrazuje kardiotokografii, ale je vhodným doplněním při diagnostických rozpacích.

Publikováno: 26.5.2010

Jste odborníkem pro tento výkon? Staňte se autorem popisu tohoto zákroku! Návštěvníci portálu hledající tento výkon Vás uvidí jako autora textu, odborníka pro tuto oblast. Pacienti se s důvěrou obracejí pro konzultaci spíše na lékaře, které vnímají jako experty právě na problém, který je trápí. Chcete se stát autorem? Kontaktujte nás ještě dnes! Ukázka a podmínky účasti na autorských textech.

Pulsní oxymetrie plodu (fetální partální pulsní oxymetrie) - IFPO

Doktor ve Vašem okolí