Cirkumcize (obřízka)

Autor:

Jedná se o chirurgické odstranění kožní řasy zakrývající žalud. Důvody obřízky mohou být religiózní, zdravotní a estetické. Na začátku je nutné zdůraznit, že předkožka neplní žádnou významnou funkci v organismu a obřezaní muži mají nižší riziko zánětů předkožkového vaku a nižší riziko vzniku karcinomu penisu. Literatura udává, že asi 25% mužské populace na světě má provedenu obřízku. Naprostou většinu z toho tvoří muslimové, Židé asi 1%.

Úplná nebo částečná obřízka

Rozdíl mezi úplnou a částečnou obřízkou je v množství odebrané tkáně.

Částečná obřízka

U částečné obřízky se musí bezpodmínečně odstranit postižená část kůže, tzn. jizevnatá část kůže s bezpečnostním lemem do zdravé tkáně. Rozsah částečné obřízky je dán rozsahem postižení kůže předkožky.

Celková obřízka

Při celkové obřízce se odstraní předkožka tak, že žalud je zcela odkrytý. Existují různé varianty celkové obřízky, záleží na preferenci klientů.

Funkce předkožky

Předkožka je složena ze 2 listů:

  • vnější
  • vnitřní

Jde vlastně jen o dvojitou kožní řasu, která jde přes žalud, a pak se vrací jako vnitřní list zpět. Upíná se těsně pod kůží žaludu.

V dutině mezi žaludem a vnitřním listem předkožky se tvoří sekret z kožních žlázek zvaný smegma. Při nedostatečné hygieně je toto prostředí příznivé pro množení bakterií a vznik zánětu.

Při dlouhodobém dráždění kůže zánětem může dojít ke vzniku karcinomu z kožních buněk.

Obřízka ze zdravotních důvodů

Jednoznačnou indikací pro provedení obřízky je zúžení předkožky, které vede ke zhoršení hygieny, opakovaným zánětům a zvyšuje riziko karcinomu penisu.

Další indikací je zúžená předkožka, která sice v klidovém stavu jde přetáhnout a není problém s hygienou, ale při erekci nejde přetáhnout přes žalud nebo je přetažena v klidové fázi a při erekci škrtí penis pod žaludem. Styk způsobuje bolestivost a opakovaná poranění předkožky se hojí jizvami a zúženina se postupně zhoršuje.

Fotolia 110134567 Subscription Monthly M
Obřízka je nejen estetickým řešením, ale dělá se hlavně ze zdravotních důvodů (ilustrační foto)

Obřízka (cirkumcize) z náboženských a estetických důvodů

Relativní indikací jsou důvody náboženské a estetické. Tedy relativní z medicínského hlediska. Nelze samozřejmě nikomu upřít právo na provedení obřízky, pokud má tyto důvody. Muž musí být seznámen s riziky a komplikacemi výkonu.

Obřízka u dětí

Obřízka u dětí je podstatně méně častá, než u dospělých mužů. Děti s vrozenou fimózou se mohou léčit konzervativně. V případě, že konzervativní léčba není účinná, další postup záleží na tom, jaký je nález zúžené předkožky.

Pokud je předkožka zúžená natolik, že to činí potíže při močení, tak je samozřejmě nutné zákrok provést co nejdříve, aby močový měchýř byl ušetřen zhoršení funkce. Pokud je předkožka zúžená, ale nenastávají potíže při močení, tak preferujeme vyčkat do pozdějšího věku, do začátku adolescence, kdy už je penis větší a výkon se provádí podstatně snadněji než u úplně malých dětí.

Pro koho cirkumcize (obřízka) není vhodná

Úplná obřízka je vhodná pro kohokoliv, kdo má zdravotní potíže nebo z estetických důvodů chce tento zákrok podstoupit.

Částečná obřízka je vhodná pro může, kteří nechtějí podstoupit úplnou obřízku z různých důvodů, většinou spíše subjektivních, kdy si přejí mít zbytek kůže na žaludu. U částečné je potřeba si uvědomit, že problém s jizvením se může opakovat na zbytku ponechané kůže a může si vyžádat další chirurgický zákrok.

Z lékařského hlediska je lepší obřízka úplná - z hygienických důvodů (prevence zánětu předkožkového vaku, prevence rakoviny penisu a prevence potíží spojených s bolestivým pohlavním stykem).

Kdo může obřízku vykonávat

Zákrok mohou provádět určitě urologové a plastičtí chirurgové. Pravděpodobně k tomu mají kompetence i klasičtí chirurgové. 

Vyšetření před obřízkou

Pacient by měl být vyšetřen lékařem, který bude operovat, aby lékař věděl, jaký je rozsah postižení, jaké operační varianty jsou ve hře. Klient by měl před zákrokem vědět jaký typ zákroku lékař provede a odsouhlasit jej.

Předoperační vyšetření je nutné, pokud se výkon provádí v celkové anestezii a pokud si to vyžadují anesteziologická pravidla. Je to různé na různých pracovištích, ale u zdravých můžu do 50 let, kteří neberou žádné léky, nebývá nutné celkové vyšetření ani před celkovou anestezií.

U mužů starších, nebo kteří se léčí s nějakou chorobou, je předoperační vyšetření před celkovou anestezií nutné. Před zákrokem v lokální anestezii stačí opravdu jen vyšetření operatéra.

Obřízka a anestezie

Obecně by mělo platit, že obě možnosti anestezie (lokální, celková) je možno užít u jakéhokoliv pacienta, nicméně lokální anestezie není vhodná u dětí, protože děti nevydrží v klidu ležet při operaci i přestože je to nebolí. 

U dospělých je anestezie čistě na výběru každého klienta. Jsou muži, kteří se obávají výkonů v lokální anestezii a nechtějí být při tom vzhůru, zde samozřejmě není problém udělat výkon v celkové anestezii. Z mých zkušeností 85 % obřízek děláme v lokální anestezii.

Cirkumcize postup

Operaci lze provést v lokální či celkové anestezii, trvá asi 30-40 minut. Bolesti po odeznění anestezie nebývají významné, většinou stačí běžná analgetika. Je vhodné se vyvarovat analgetik, která zhoršují agregaci krevních destiček, jako jsou analgetika obsahující ibuprofen (Ibalgin apod.) a aspirin. Tato analgetika mohou způsobit pooperační krvácení.

Výkon samotný je celkem jednoduchý, spočívá v odstranění obou listů předkožky a následném sešití defektu. Existuje celá řada názvů operačních postupů (Burianova plastika, cirkumcize dle Moscowicze apod.).

V zásadě je třeba se řídit dvěma pravidly. Je nezbytně nutné odstranit veškerou jizevnatou a fibrotickou tkáň v případě, že jde o zdravotní indikaci. V případě, že je předkožka zcela zdravá, záleží na přání klienta, jak volnou či těsnou obřízku zvolí. V praxi se setkáváme spíše s přáním co nejtěsnější obřízky. Je nutné muže poučit, že při erekci dochází k poměrně významnému zvětšení objemu penisu a je vhodné alespoň nějakou volnější část kůže ponechat. Kůže penisu je sice velmi elastická, ale není roztažitelná neomezeně.

Pooperační péče a rekonvalescence po obřízce

  • Klidový režim: V pooperačním období je vhodný klidový režim alespoň 1-2 dny po zákroku.
  • Hygiena: Klienti se mohou od druhého dne normálně sprchovat, koupel není vhodná, zejména ne horká. Je vhodné oplachovat alespoň 2x denně ránu roztokem heřmánku či slabě růžového hypermangánu. Tyto roztoky mírně mokvající ránu vysušují a přispívají k rychlejšímu hojení.
  • Mast a krémy: Mazání rány mastmi nedoporučujeme do doby, než je rána zahojená a je vytvořená jizva. Důvodem je horší přihojení mastných ploch k sobě, hojení trvá déle.
  • Péče o jizvu: Po zhojení rány lze jizvu mazat jakoukoliv zvláčňující mastí, existují i speciální masti na jizvy.
  • Stehy: Rána bývá zhojena cca do týdne, vstřebatelné stehy vypadávají do 2 týdnů.
  • Bolest: V delším horizontu je třeba počítat s tím, že žalud bude po několik měsíců citlivější při dotyku s prádlem. Postupně dojde ke snížení citlivosti žaludu a dotyk s prádlem nebudou muži nijak vnímat.

Sex po obřízce

Pohlavní styk je vhodné odložit do doby, než budou stehy venku. Mohou být totiž vstupní branou infekce, zejména při análním styku. Rána bývá zhojena cca do týdne, vstřebatelné stehy vypadávají do 2 týdnů.

V delším horizontu je třeba počítat s tím, že žalud bude po několik měsíců citlivější při dotyku s prádlem. Postupně dojde ke snížení citlivosti žaludu a dotyk s prádlem nebudou muži nijak vnímat.

Jak ovlivní obřízka sexuální život

V důsledku nižší citlivosti žaludu může dojít i k prodloužení doby styku do ejakulace. Občas to bývá i jeden z důvodů, proč muži chtějí provést obřízku.

Rizika obřízky a komplikace

Komplikací po operaci může být krvácení, které někdy vyžaduje operační revizi a opich krvácejícíh cév.

Další komplikací může být zánět v oblasti operační rány, který může vést k rozpadu rány a komplikovanému dlouhodobému hojení.

Alternativní neinvazivní řešení zúžené předkožky

Spousta klientů navštěvuje nejprve kožní ambulance, kde jsou léčeni konzervativně, ale většinou skončí u chirurgického řešení.

Neinvazivní řešení je možné pouze u dětí, které mají vrozenou fimózu, tzv. vrozeně zúženou předkožku. Aplikují se pak kortikoidní masti, které uvolní předkožku tak, že se roztáhne. Z mých zkušeností je toto možné do zhruba 3. roku dítěte. U dospělých tyto kortikoidní masti nefungují, navíc u dospělých velice často dochází i k jizvení tkáně a jizvu žádným jiným konzervativním způsobem neodstraníme, ta zůstává.

Obřízka na pojišťovnu

U zdravotní indikace, může být zákrok hrazený pojišťovnou, je ale třeba najít pracoviště, které má smlouvu s vaší pojišťovnou. U obřízky z estetických či religiózních důvodů nehradí pojišťovna nic.

Opakovaná obřízka

Opakovaně podstoupit obřízku nelze. Lze jen udělat kosmetické úpravy některých estetických nedokonalostí. Po částečné obřízce lze ještě doplnit obřízku úplnou.

Obřízka cena

Cena obřízky se může na různých pracovištích lišit. Záleží, zda jde o zákrok v lokální anestezii, případně v celkové. Déle se do ceny promítá práce chirurga a případně předoperační vyšetření.

Publikováno: 7.6.2019

Související recenze a zkušenosti

Svatopluk 12.3.2012
Spokojený/á

Také mohu doporučit jak pana doktora Svobodu, tak i Kolínské sanatorium. Setkal jsem se jen s přátelským a profesionálním přístup ze strany všech zaměstnanců. Také se zákrokem jsem nadmíru spokojen. Svatopluk

Snecek 5.12.2016
Spokojený/á

Byla to jízda. Doktoři jsou fakt skvělí. Dýchá z nich profesionalizmus i lidské uvolnění. Samotná operace zabrala asi hodinu a asi bych to neoznačil za nejlepší hodinu svého života, na druhou stranu i při tomhle zákroku ... Více 

3 Likes  

Cirkumcize (obřízka) - Ceny

Doktor ve Vašem okolí