Etický kodex Lékaři-Online.cz

1. Edukace pacientů

Jedině lékaři jsou skuteční odborníci. Proto právě jim umožňujeme:

  • účast na tvorbě obsahu našich stránek
  • zabránit šíření nesprávných očekávání pacientů
  • publikovat rady v rámci diskuzního fóra
  • publikovat popisy zákroků (na způsob « wikipedie » pro plastickou chirurgii a estetickou medicínu)
  • publikovat edukativní videa, atd.

Bezpečnost pacientů – jsme přesvědčení, že jedině informovaný pacient může učinit správné rozhodnutí.

2. Medicína není exaktní věda

V medicíně existují různé techniky a možnosti ošetření. Rozdílné přístupy mohou docílit optimálních výsledků. Na Lékaři-Online.cz mohou lékaři prezentovat různé metody a přístupy a vysvětlit jejich podstatu.

3. Druhý názor

Pacienti mají právo zeptat se lékařů na více názorů, aby mohli učinit skutečně zralé a rozmyšlené rozhodnutí.

4. Moderované diskuze

Informace publikované na portále Lékaři-Online.cz podléhají kontrole. Moderátoři sledují obsah diskuzí, aby zamezili šíření vulgárností, hanlivých zpráv nebo reklamních sdělení lékařských zařízení.

5. Spolupráce s odbornými společnostmi

Udržujeme a neustále rozvíjíme úzkou spolupráci s odbornými asociacemi, abychom zohlednili požadavky různých národních legislativ a zajistili šíření korektních a spolehlivých informací směrem k pacientům. 

6. Svobodné rozhodnutí lékaře

Lékař je před svou registrací informován o všech podmínkách prezentace na Lékaři-Online.cz, může si svobodně vybrat typ svého profilu. Kdykoliv může deaktivovat svůj profil. Pokud si vybere profil Premium založený na smluvní spolupráci, je předem informovaný o podmínkách platnosti smlouvy, přesném charakteru poskytovaných služeb a příslušných obchodních podmínkách.

7. Transparentní komunikace

Lékaři jsou otevřeně a transparentně informováni o všech úpravách jejich profilů, událostech a změnách na portále Lékaři-Online.cz. Takovéto informace nejsou nikdy komunikovány zpětně, ale vždy v dostatečném předstihu. Každý lékař má svého poradce, který mu je k dispozici. Zároveň má každý lékař přístup do administrace svého profilu, aby si jej mohl nezávisle spravovat.

8. Fair play

Distancujeme se od všech nečestných a podvodných praktik někdy praktikovaných na internetu a garantujeme registrovaným lékařům transparentní komunikaci založenou na více než 15-tileté existenci a rozvoji naší společnosti.

Aktualizováno: 24.2.2020