Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje od vás shromažďujeme, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, jak tyto údaje používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v databázi, jež splňuje technickou ochranu dat dle požadavků příslušných právních předpisů. Za účelem ochrany práv jednotlivců, může poskytovatel služeb zpřístupnit neveřejné osobní údaje v souladu s platnými právním předpisy státním orgánům. V případě soudního sporu či jiného řízení před orgány státní správy je poskytovatel služeb oprávněn zpřístupnit veškeré jí poskytnuté informace včetně osobních údajů.

Osobní údaje nebudou předávány do států mimo území EU.

Cookies

Dokud nezádáte vaše osobní údaje sami např. při registraci, odesílání poptávky lékaři apod. (souhlas se zpracováním těchto osobních údajů dáváte až při registraci samotné nebo při odeslání poptávky lékaři), zpracováváme pouze údaje pomocí cookies (malé textové soubory umístěné na vašem zařízení) a obdobných technologií k poskytování webů a online služeb a shromažďování údajů.

Cookies nám pomáhají:

 • identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo
 • zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu
 • zajistit bezpečnost (například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu webu a nejedná místo vás)
 • sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy
 • zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkce webu

Některé cookies jsou nezbytné pro fungování našich stránek a zpracováváme je na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu). Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku. 

Dále ukládáme analytické cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost pomocí Google Analytics.

Marketingové cookies používáme v kombinaci s osobními údaji, které  nám umožňují vás oslovit relevantní nabídkou našich služeb na stránkách partnerů jako je Google, Facebook nebo Seznam. Konkrétně se jedná o osobní data v podobě IP adresy, jména, příjmení, e-mailu, telefonního čísla. Tyto údaje používáme striktně v jednosměrné zahashované (šifrované) podobě.

Jak analytické tak marketingové cookies zpracováváme pouze na základě Vašeho souhlas, který můžete kdykoliv odvolat v nastavení souhlasu se zpracováním cookies.

 

Web LékařiOnline.cz může ukládat následující cookies

Cookie  Host  Více info   Doba uložení  Privacy policy link / Opt-out  
 PHPSESSID  www.lekari-online.cz Udržuje session  Session  
 _gid  www.lekari-online.cz  Analytická cookie pro Google Analytics  1 den  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 _ga  www.lekari-online.cz  Analytická cookie pro Google Analytics  2 roky  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 _gat  www.lekari-online.cz  Analytická cookie pro Google Analytics  10 minut  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
collect  google-analytics.com  Analytická cookie pro Google Analytics  Session  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
vuid
player
 .vimeo.com Předvolby přehrávání videa 2 roky   https://vimeo.com/privacy (privacy policy)
 cookies_argmnt   www.lekari-online.cz  Uchovává souhlas s použitím cookies  1 rok  
 ba_counter   www.lekari-online.cz  Počet zobrazených obrázků před/po nepřihlášeným uživatelem  session  
 geocoder   www.lekari-online.cz  Region návštěvníka rozeznaný anonymizovaným zpracováním IP adresy  session  
lastVisitedProcedureId   www.lekari-online.cz ID posledního navštíveného zákroku pro předvyplnění zákroku ve formuláři  session  
perm, perm_deact   www.lekari-online.cz Slouží k nastavení automatického přihlašování registrovaného uživatele  1 rok  
 __gads   www.lekari-online.cz Cookie reklamního systému Google DoubleClick For Publishers 2 roky  https://www.google.com/settings/ads 
IDE doubleclick.net Cookie reklamního systému Google DoubleClick For Publishers  1 rok  https://www.google.com/settings/ads 
NID  .google.com Nastavení různých preferencí od Google 6 měsíců  
 cid, CM, uid adform.net Identifikace uživatele pro retargeting v síti Adform    https://www.lekari-online.cz/user/optout 

IP adresa a z ní odvozená poloha

Pro účely nabídnutí co nejrelevnatnějšího obsahu našich stránek získáváme Vaši přibližnou polohu (stát, region nebo město) z IP adresy vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet). IP adresa je v procesu získání vaši přibližné polohy zpracována v jednorázové funkci a není nikde ukládána.

Získanou přibližnou polohu používáme pro nabídnutí relevantního obsahu, především:

 • Regionálně omezené seznamy lékařů k zákroku
 • Ceny zákroků od lékařů z rozeznaného regionu
 • Seznam zkušeností pacientů z rozeznaného regionu
 • Seznam doporučených lékařů z rozeznaného regionu
 • Regionálně zaměřená reklamní sdělení (bannery)
 • Diskuzní vlákna primárně z rozeznaného reigonu
 • Fotografie před / po zákroku z rozeznaného státu

Vaši IP adresu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu). Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Widgety

Lékařům nabízíme užití tzv. widgetů. Widgety jsou malé panely umístěné na webových stránkách lékařů, které zobrazují různé informace o lékaři jako např. jeho průměrné hodnocení na portále LékařiOnline.cz. Protože tyto informace se v čase mění a je potřeba zobrazovat aktuální stav, je widget technicky řešen jako samostatná stránka (technologie iframe) načítající aktuální informace přímo z webových stránek LékařiOnline.cz. Tato stránka nepracuje s cookies ani jinými podobnými technologiem. Zpracováváme pouze IP adresu návštěvníka stránek lékaře, kterou ukládáme do logu serveru pro případné rozeznání spammujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy na základě oprávněného zájmu po dobu 1 roku.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) je správcem vašich osobních údajů je společnost ATWEB Consulting, s.r.o., IČ: 26160439, si sídlem na adrese Ostrovní 7, Praha 1, 110 00, (dále jen „Správce“).

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • AWS Amazon Web Service (web hosting)
 • MaxMind, Inc.(zpracování polohy dle IP adresy)
 • Google v rámci služby Google Analytics (analýza návštěvnosti)
 • Google v rámci služby DoubleClick For Publishers (reklamní bannery)
 • AdForm (retargeting)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce má jmenovanou osobu pověřence. Jeho kontaktní údaje jsou:

Artur Holba
ATWEB Consulting, s.r.o.
J. Plachty 22
150 00 Praha 5
dpo@atweb.cz

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít případně udělený souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizovaně zpracované údaje na základě souhlasu nebo plnění smlouvy,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Pro naše registrované uživatele máme podrobně zpracované podmínky zde >>

Aktualizováno: 27.3.2024