Darování embryí – poslední šance na vlastní dítě?

Autor:

Jaké jsou nejčastější dotazy týkající se darování embryí? Otázky i odpovědi našich specialistů najdete v článku.

Jaké jsou nejčastější dotazy týkající se darování embryí? Na klinikách FertiCare se nejčastěji setkáváme s následujícími tématy:

U jakých pacientů jsou darovaná embrya vhodná?

Tato metoda je často volbou pro páry, které nemohou pro otěhotnění využít svá vlastní vajíčka či spermie. Většinou již absolvovali několik cyklů IVF s vlastními gametami a bez úspěchu.

Jaká kritéria musí splňovat dárci gamet?

Věkový limit pro dárce je stanoven do 35 let u žen a 40 let u mužů. Dárci podstupují důkladné testování na infekční nemoci a genetickou analýzu.

Jakákoliv sebemenší možnost dědičného onemocnění vede k vyloučení z programu. Naše klinika také klade důraz na zdravý životní styl dárců (nekuřáci, bez obezity atd.)

clanek foto

Je darování embryí anonymní?

Ano, zákon nařizuje, aby bylo darování embryí zcela anonymní, podobně jako u gamet.

Jak dlouho trvá taková léčba?

Doba čekání na embrya se liší. Naše kliniky nabízí rychlé konzultace a vyšetření bez dlouhých čekacích dob. Celková délka léčby závisí na specifických požadavcích na dárce.

Díky rozsáhlé databázi dárců a dárkyň můžeme vybrat nejlepší shodu pro každý pár. Od počáteční konzultace po transfer embrya do dělohy trvá celý proces: 30 – 60 dní.

Existují emocionální aspekty darování embrya?

Je zásadní zvážit všechny emocionální faktory spojené s přijetím embrya od jiné osoby, včetně vzdání se vlastní genetiky ve prospěch těhotenství. Partneři nemusí být k tomuto kroku připraveni ve stejnou chvíli a k finálnímu rozhodnutí může vést několik různých cest. Před samotným transferem je nutné vyřešit veškeré případné pochybnosti.

Z našich zkušeností se ukazuje, že brzy po otěhotnění se mysl přizpůsobí a začne vnímat vyvíjející se plod jako vlastní. Další informace o darování embryí včetně detailního průběhu léčby najdete na webu Ferticare zde.

Aktualizováno: 15.3.2024

Autor

V oboru reprodukční medicíny se pohybujeme přes 30 let, a i dnes jsou pro nás zásadní hodnoty jako transparentnost, diskrétnost, preciznost a individuální přístup ke každému, kdo k nám přichází.