Jaké jsou možnosti antikoncepce?

Každá žena má právo svobodně se rozhodnout kolik bude mít dětí a v jakém časovém rozestupu se narodí. Antikoncepce (kontracepce) je nejvýhodnějším způsobem, jak zabránit nežádoucímu těhotenství a podpořit tzv. plánované rodičovství. Umožňuje partnerům založit si rodinu v období pro ně z nejrůznějších důvodů nejvhodnější.

Spolehlivost antikoncepčních metod se vyjadřuje tzv. těhotenským číslem, což je počet případů selhání antikoncepce u 100 žen používající danou antikoncepční metodu bez přerušení 1 rok. Přesnější je tzv. Pearlův index, jenž se počítá takto: počet nežádoucích otěhotnění x 12 x 100 děleno počtem sledovaných cyklů. Nízký index znamená vysoký stupeň spolehlivosti.

V současné  době se používá celá řada antikoncepčních metod. Pro každou ženu nebo pár je vhodný jiný druh kontracepce v závislosti na věku, frekvenci pohlavních styků, počtu partnerů, zdravotním stavu, počtu porodů i vyznání.

Existují:

Přirozené metody

Jsou v současné době opět v popředí zájmu, jsou často používány ženami, které jsou proti hormonální antikoncepci. Vzájemnou kombinací více přirozených metod se zvyšuje jejich spolehlivost.

Kalendářová metoda

Nejstarší přirozená metoda, která spočívá v počítání plodných a neplodných dnů. Předpokládá se, že vajíčko je schopno oplodnění pouze 12 – 14 hod po ovulaci a spermie, které jej mohou oplodnit  přežívají 24 - 48 hod. Stanoví se nejdelší a nejkratší menstruační cyklus, od nejkratšího se odečte 19, což je první plodný den a od nejdelšího se odečte 11 a výsledkem je poslední plodný den. Metoda se většinou používá jen jako bazální postup v kombinaci s dalšími přirozenými metodami. Pearlův index je max. 35.

Hlenová metoda

U této metody se využívá změny množství a charakteru poševního hlenu v průběhu menstruačního cyklu. Poslední den, kdy se objeví řidší a vodnatější hlen, je nejplodnější, následující 4 dny jsou poslední plodné dny. Pak následuje poovulační fáze, kdy hlen vymizí a pochva je suchá, toto období je spolehlivěji sterilní než fáze před ovulací.

Teplotní metoda

Den před zvýšením bazální teploty a první den počínajícího vzestupu se považují za dny pravděpodobné ovulace, od toho dne se odečítají 3 dny a přičítají 3 dny, takže v období 8 - 9 dnů lze ženu považovat za plodnou. (důležitá je pravidelnost cyklu, měření teploty na stejném místě, vzestup je obvykle o 0,2 - 0,6 °C)

Metoda krystalizace slin

V období krátce před a po ovulaci se  při sledování  vzorku slin pod mikroskopem objevují struktury podobné listu kapradiny. (metoda vyžaduje kapesní mikroskop)

Kojení jako antikoncepce

Tato metoda se využívá spíše ve třetím světě, kde není jiná možnost. Nepatří mezi spolehlivé metody, protože vyžaduje alespoň 10 x přiložit dítě k prsu přes den a minimálně 1 x  v noci. Je lepší na ni příliš nespoléhat.

Bariérová a chemická antikoncepce

Spermicidy

Jsou látky, které poškozují spermie, používají se samostatně ve formě pěn nebo gelů.(např. DELFEN). Lze je kombinovat s bariérovou antikoncepcí. Pearlův index 4.

Vaginální diafragma

Jedná se o gumovou membránu o průměru 6 - 10 cm a zavádí se před pohlavním stykem do pochvy. Pearlův index 4.

Cervikální pesar

Cervikální pesar je klobouček, který se přisává k děložnímu hrdlu. Pearlův index je 8 -12.

Vaginální hubky

Hubka je vyrobena z polyuretanu, obsahuje spermicidní látku a zavádí se před děložní hrdlo. Před zavedením se zvlhčí čistou vodou. Během styku dojde ke kompresi hubky a spermicid se vyplaví. (TODAY SPONGE). Pearlův index je 5 - 8.

Nitroděložní antikoncepce

Nitroděložní antikoncepce patří mezi nejspolehlivější metody. Principem je zavedení cizího tělesa do dutiny děložní, jenž zde navodí aktivaci buněk imunitního systému a tím brání spermiím v pohybu. Druhým mechanismem účinku  je zábrana uhnízdění vajíčka v dutině děložní.

V současné době se používají  nitroděložní tělíska s mědí různých tvarů.

Další variantu nitroděložní antikoncepce představuje tělísko, jenž dlouhodobě uvolňuje progestin zvaný levonorgestrel (LNG). Tělísko je známé pod názvem MIRENA. Je vhodná především pro ženy po 35 roce věku a pacientkám, které z různých důvodů nemohou užívat kombinovanou antikoncepci. Pearlův index se pohybuje 0,8 - 3.

Hormonální antikoncepce

Nejrozšířenější a nespolehlivější antikoncepční metodou je hormonální antikoncepce.

Kombinovaná

Principem kombinované hormonální antikoncepce je blokáda ovulace pomocí kombinace ženských hormonů, estrogenu  a gestagenu. Na trhu je v současné době dostupné široké spektrum preparátu, jenž lze dělit z několika hledisek.

Podle aplikační formy, tj. způsobu jakým uživatelka dostává hormony do těla dělíme přípravky kombinované antikoncepce na perorální, tedy tabletky, dále transdermální, jenž přestavuje antikoncepce ve formě náplasti (EVRA) a nově vaginální kroužek vylučující hormony (NUVARING).

Podle dávek hormonů v průběhu jednoho cyklu dělíme kombinované preparáty na monofázické (stálá hladina hormonů v průběhu celého cyklu) a bifázické či trifázické, u kterých dochází k postupnému zvyšování hladin hormonů v průběhu cyklu.

Trifázické preparáty nejlépe napodobují přirozený cyklus hormonů produkovaných vaječníkem, jejich užívání ale častěji vede k tvorbě cyst na vaječníku. V současné době jsou nejčastěji předepisovanou kombinovanou antikoncepcí preparáty monofázické řady.

Dle dávky estrogenu lze dělit preparáty kombinované hormonální antikoncepce do třech kategorií:

a) s vysokou dávkou estrogenu

b) s nízkou dávkou estrogenu

c) s velmi nízkou dávkou estrogenu

Nejvíce užívané jsou v současnosti přípravky s nízkou a velmi nízkou estrogenní dávkou.

Důležitým kritériem při výběru přípravku je volba progestinu. Nejdůležitějším hlediskem je míra aktivity hormonů napodobující efekt hormonů mužských, tzv.androgenní aktivita.

U žen s akné jsou vhodné přípravky s gestageny s antiandrogenní aktivitou (např. DIANE-35, YADINE, JEANINE a další)

Pearlův index je 0 -1.

Gestagenní

Gestagenní hormonální antikoncepce využívá účinek pouze jednoho z ženských hormonů, a to účinek gestagenu (progestinu). Jedná se o vysoce účinnou a bezpečnou antikoncepční metodu. Gestagenní antikoncepci lze využít často v situacích, kdy žena nemůže užívat kombinovanou hormonální antikoncepci z různých příčin. Je vhodná i pro kojící matky. V současné době jsou k dispozici preparáty určené pro tzv. perorální užívání v tabletách (CERAZETTE), dále injekce (Depo PROVERA) a antikoncepční tyčinka určená k podkožnímu zavedení (IMPLANON). Do této skupiny lze zařadit i nitroděložní tělísko s levonorgestrelem (MIRENA). Pearův index u gestagenní hormonální antikoncepce je do 1.

Postkoitální

Emergentní antikoncepce po nechráněném pohlavním styku představuje „první pomoc“ pro pár s cílem zábrany početí. Nejedná se o přerušení těhotenství.

Nejčastěji je z tohoto důvodu doporučována gestagenní antikoncepce (POSTINOR-2, ESCAPELLE), jenž se musí zahájit do 72 hodin od pohlavního styku. Efektivita je vysoká, metoda ale není vhodná k častému užívání.

Yuzpeho metoda využívá preparáty kombinované hormonální antikoncepce obsahující progestin levonorgestrel (estro-gestagenní  kombinace) s podobným efektem, ale větším procentem vedlejších nežádoucích účinků ve srovnání s gestagenní metodou.

Do pěti dní od nechráněného pohlavního styku lze s cílem zábrany nechtěného otěhotnění použít i zavedení nitroděložního tělíska.

Pearlův index postkoitální kontracepce je asi 1.

Mužská antikoncepce

U mužů se využívají především bariérové metody antikoncepce, kondom (prezervativ). Pearlův index u kondomu je při správném používání asi 3. Tzv. supresivní metody založené na hormonálním útlumu tvorby spermii (Gossypol) zatím nejsou vhodné k širokému užívání vzhledem k vysokému procentu  navozených trvalých sterilit.

Sterilizace

Sterilizace je chirurgickou metodou, která brání oplodnění a provádí se většinou u žen a to přerušením vejcovodů na obou stranách. U mužů je možné podvázat oba chámovody (oboustranná vazektomie). Dochází tím k zábraně transportu spermii z varlat, kde vznikají.

Uvedený výčet antikoncepčních metod je pouhým stručným shrnutím problematiky. O tom, která metoda či preparát jsou vhodné u konkrétní ženy - pacientky musí rozhodnou lékař gynekolog. Při výběru jsou důležité ne pouze preference pacientky, ale i její věk a zdravotní stav.

(redakce)

Aktualizováno: 13.6.2010

Doktor ve Vašem okolí