Pozdní mateřství v dnešní době

Autor:

Jak lze podpořit a pomoci mateřství v pozdním věku? Více v článku s MUD. Petrem Uherem, Ph.D.

Dlouholetý odborník v oblasti reprodukční medicíny, MUDr. Petr Uher, Ph.D., vedoucí lékař kliniky FertiCare Clinics, poukazuje na výzvy spojené s pozdním rodičovstvím a rostoucí roli reprodukční medicíny v dnešní době.

uher

Nové výzvy spojené s rostoucím věkem prvorodiček

Větší část populace žen nyní dosahuje relativně vysokého věku před prvním těhotenstvím. Avšak i přes fakt, že v dnešní době žijeme déle, ženská plodnost dosahuje vrcholu mezi 20 a 34 lety. Po dosažení věku 35 let rapidně klesá šance na otěhotnění. Po 40 letech je šance na otěhotnění už asi jen 10–15 %, a ani to neplatí dlouhodobě.

V posledních letech došlo k pozitivní změně v myšlení o reprodukční medicíně. Stigma a tabu spojené s neplodností se snižují, což umožňuje otevřenější diskusi o této problematice. Psychický stav a pohoda pacientů jsou klíčové pro úspěšnou léčbu, k čemuž přispívá podpora společnosti a veřejná debata o možnostech reprodukční medicíny.

Důležitost individuálního přístupu a terapie darovanými vajíčky

Pro úspěšný výsledek léčby je nesmírně důležité, aby se k léčbě a terapeutickému plánu přistupovalo individuálně. Z pohledu medicíny hovoříme o rizikovém těhotenství od 35 let, ale tato rizika jde minimalizovat. Zaprvé pomocí „zdravého životního stylu“ a zadruhé právě pomocí (reprodukční) medicíny.

Pokud například žena otěhotní přirozenou cestou, ale těhotenství skončí předčasně potratem, může být potřeba sáhnout po preimplantační diagnostice. Reprodukční medicína by totiž neměla být „jen“ o dosažení těhotenství, ale také o dosažení úspěšného těhotenství a narození zdravého dítěte. V krajních případech je pak nutné zabývat se i možností darovaných vajíček.

Terapii s darovanými vajíčky a spermiemi považujeme za poslední možnost, kterou zvažujeme. Je však důležité, aby zkušený lékař byl schopen rozpoznat, kdy terapie s vlastními vajíčky nebo spermiemi pro daný pár nepřináší smysl a mohla by představovat jen další psychickou a finanční zátěž.

Každý pár má jedinečné potřeby, a proto je opravdu nezbytné, aby byl každý případ posuzován individuálně. Věnujeme mnoho času tomu, abychom provedli pečlivou analýzu každého páru, neboť bez této důkladné anamnézy by pacienti neměli dostatečné informace pro informované rozhodnutí ohledně využití darovaných vajíček.

Role preimplantační diagnostiky a další metody

Reprodukční medicína se neustále rozvíjí a reprodukční kliniky musí pružně reagovat na nové studie a inovace, aby poskytly nejlepší péči. To platí zejména pro oblast preimplantační diagnostiky, která mnohdy hraje klíčovou roli nejen pro ženy nad 35 let, ale i pro všechny, kteří touží po úspěšném těhotenství.

Chromozomální vady oocytů mohou vést k potratům nebo narození dítěte s genetickými predispozicemi. Preimplantační screening, který zahrnuje různé metody jako Array CGH, Molecular copy counting, FISH nebo NGS, může tato rizika minimalizovat.

Lékaři a laboratoře musí být neustále informováni o nejnovějších metodách, aby mohli pacientům nabídnout optimální řešení. Reprodukční medicína nabízí mnoho perspektiv, ale má také své meze.

Více najdete na webu https://www.ferticare.eu/cz/

Publikováno: 1.12.2023

Autor

V oboru reprodukční medicíny se pohybujeme přes 30 let, a i dnes jsou pro nás zásadní hodnoty jako transparentnost, diskrétnost, preciznost a individuální přístup ke každému, kdo k nám přichází.