Dárcovství reprodukčních buněk

Autor:

Metody asistované reprodukce jsou asi u jedné pětiny partnerských párů jedinou možností jak se stát rodiči. Ženy, u kterých není možné získat a použít jejich vlastní vajíčka (oocyty), mohou po hormonální přípravě dosáhnout těhotenství použitím vajíček darovaných, oplozených spermiemi partnera, eventuálně dárce.

Darovaná vajíčka tak mohou pomoci ženám, kterým byly např. v důsledku operačního výkonu odstraněny vaječníky, dále ženám s předčasně vyhaslou činností vaječníků, s nekvalitními oocyty či genetickými vadami.

U mužů je tomu podobně. Mnohé studie a zkušenosti center asistované reprodukce dokazují pomalou, ale setrvalou tendenci ke snižování kvality mužského ejakulátu během posledních desetiletí. Jednou z hlavních příčin je zvýšený výskyt a tedy i účinek umělých estrogenů (ženských pohlavních hormonů) v prostředí i v organizmu muže, ale nemalou roli hraje i životní styl.

Darování vajíček/oocytů

neplodnost

Darování vajíček je v České republice legální léčebná metoda. Případné zájemkyně o zařazení mezi dárkyně musí být zdravé ženy ve věku do 30 let a s nejméně středoškolským vzděláním. Podmínkou pro zařazení dárkyně do programu dárcovství je zejména vyšetření infekčních onemocnění z krve – HIV, hepatitida B, hepatitida C a syfilis. Dále musí podstoupit vyšetření karyotypu a vyloučení geneticky podmíněného onemocnění cystické fibrózy. Samozřejmostí je vyšetření krevní skupiny včetně Rh faktoru. Všechna potřebná vyšetření jsou zajištěna přímo v našich centrech.

Po zahájení terapie si dárkyně aplikuje hormonální preparáty ve formě injekcí, které stimulují růst folikulů (dutinka vyplněná tekutinou, kde dozrává vajíčko) ve vaječnících, stejně jako je tomu při cyklech IVF (in vitro fertilizace). Používají se jen preparáty nejvyšší kvality, které omezují vznik nežádoucích účinků. Dárkyně si je aplikují sami v domácím prostředí po zaučení odbornou sestrou nebo pravidelně dochází do centra. Samotný výkon-odběr vajíček probíhá při krátkodobé celkové anestezii. Darování oocytů je zcela anonymní a je spojeno s přiměřenou finanční kompenzací nákladů, které dárkyni v souvislosti s darováním vzniknou.

Darování spermií

Dárcem spermií může být zdravý muž bez jakékoliv rodinné genetické zátěže ve věku 18 - 34 let s minimálně středoškolským vzděláním. Zájemcům o darování spermií je v centru nejdříve provedeno vyšetření spermiogramu. Před tímto vyšetřením je nutné dodržet minimálně 2 denní maximálně 3 denní sexuální abstinenci. Pokud je vyšetření spermiogramu v pořádku (s hodnotami normospermie podle kritérií WHO- World Health Organization) je potencionální dárce objednán k dalším vyšetřením, např. ke genetickému vyšetření cystické fibrózy a vyloučení chromozomálních aberací vyšetřením karyotypu a serologickému vyšetření z krve (vyloučení HIV, viru sérové hepatitidy B, hepatitidy C a syfilis). Dárce musí být ještě testován na přítomnost chlamydií v moči. Rovněž je provedeno vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru. Na základě všech provedených vyšetření je muž buď doporučen nebo nedoporučen k darování spermatu. Za darování spermií přísluší dárci náhrada ušlého zisku a vynaložených nákladů.

Darování reprodukčních buněk je oboustranně anonymní - pro dárce i pro příjemce.

Zájemkyně a zájemci o zařazení do programu dárcovství nás mohou kontaktovat osobně, prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.

Publikováno: 19.3.2012

Autor

V oboru reprodukční medicíny se pohybujeme přes 30 let, a i dnes jsou pro nás zásadní hodnoty jako transparentnost, diskrétnost, preciznost a individuální přístup ke každému, kdo k nám přichází.

Doktor ve Vašem okolí