Moderní metoda vyšetření žen

Autor:

Moderní metoda vyšetření orgánů malé pánve žen léčených pro poruchu plodnosti - Ultrazvukově sledovaná transvaginální hydrolaparoskopie - UTHL. Poruchou plodnosti trpí každý pátý pár v reprodukčním věku. Jednou z příčin může být porucha průchodnosti vejcovodů, jejíž diagnostika patří mezi základní kameny léčby neplodnosti.

Dosavadní, hojně používané možnosti jsou zatíženy některými negativními vlivy:

  1. hysterosalpingografie (HSG)  je zatížena vystavením pacientky rentgenovému záření a aplikací rentgenkontrastní látky s rizikem alergické reakce

  2. diagnostická laparoskopie (LSK) je spojena s vyšší zátěží  pro pacientku, většinou s několikadenní hospitalizací, delší rekonvalescencí a několika jizvami na břiše

Transvaginální hydrolaparoskopie

(ultrazvukově kontrolovaná THL - UTHL) umožňuje přímou vizualizaci orgánů malé pánve, podobně jako při klasické laparoskopii, ale jde o metodu plně ambulantní. Přístup do dutiny břišní je přes poševní stěnu a břišní stěna tak zůstává bez jizev. Celý výkon je prováděn pod kontrolou ultrazvuku, který významně zvyšuje bezpečnost výkonu. Díky českému patentu je u metody UTHL možno používat instrumentarium na jedno použití, což je moderní trend současné medicíny. Přínosem je odhalení srůstů a endometriozy v malé pánvi a zjištění stavu vejcovodů, které hrají pro otěhotnění stále klíčovou roli. Při jejich devastaci nedokáží pomoci ani metody IVF (in vitro fertilizace).

Schéma UTHL

Schéma UTHL
a) UZ sondab)Speciální transvaginální zavaděčc)operační HSK set s optikou

Postup:

Pacientka přichází do ordinace nalačno a po pohovoru o průběhu zákroku  přechází do operačního traktu. V celkové anestézii operatér provádí nejprve hysteroskopii, při které jsou vyloučeny patologické změny v dutině děložní, eventuelně jsou tyto patologie ihned odstraněny. Následně operatér zavádí pod kontrolou ultrazvuku  do volné tekutiny v břišní dutině za dělohu instrumentarium na jedno použití a optiku. Průchodnost  vejcovodů je vyšetřena aplikací modré kontrastní látky, napouštěné přes dělohu. Orgány malé pánve jsou současně vyšetřeny optikou i ultrazvukem. Je možné i provedení drobných operačních výkonů v dutině břišní – odstranění srůstů, punkce cyst a drilling ovarií. Pacientka odchází ze zařízení po 2 hodinách od ukončení výkonu. Doporučujeme  1-3 denní klid, stejně jako po jiných „malých“ gynekologických výkonech.

prunik
Průnik kontrastní látky při testování průchodnosti vejcovodů; v levém dolním rohu současné UZ zobrazení

Závěr:

Ultrazvukově asistovaná transvaginální hydrolaparoskopie je moderní ambulantní metoda přímého vyšetření ženských orgánů. Jejími přednostmi jsou:

  • malé riziko komplikací

  • je pacientkami velmi dobře snášena.

  • je prováděna ambulantně

  • nezanechává jizvy na břiše

  • doba rekonvalescence je velmi krátká

Metodu nabízíme pacientkám centra Fertimed Olomouc a Polanka, ale i  pacientkám léčeným u jiných lékařů.

Publikováno: 1.11.2010