Naděje pro neplodné páry v západních Čechách

Autor:

Institut reprodukční medicíny a genetiky v Karlových Varech získal díky vysoké vědecké úrovni vedoucí postavení v západních Čechách v oblasti umělého oplodnění. Aplikace posledních trendů v oboru asistované reprodukce a špičkové přístrojové vybavení umožňuje poskytnout všem neplodným párům terapii na nejvyšší světové úrovni. Nejinak je tomu také v odvětví prenatální diagnostiky při odhalování vývojových vad v průběhu těhotenství.

Mudr uher varyInstitut reprodukční medicíny a genetiky v Karlových Varech je privátním zařízením, založeným v roce 2007 Dr. med. Petrem Uhrem, Ph.D., českým
gynekologem, působícím dlouhá léta v oboru asistované reprodukce v Rakousku a Švýcarsku.

 

Zeptali jsme se Dr. Uhera na nové postupy a úspěchy.

Jaké jsou poslední vědecké trendy v oboru reprodukční medicíny?

Dr. Uher: V našem oboru je neustále kladen důraz na zlepšování kvality prostředí, v němž se oplozené vajíčko a následně embryo vyvíjí. Používáme
například tzv. komorové inkubátory, kde jsou jednotlivé misky s embryi umístěny v samostatných malých komůrkách se stálými podmínkami a příznivější
nízkou hladinou kyslíku. Jeden z těchto inkubátorů je navíc vybaven kamerou, pomocí níž můžeme na obrazovce počítače pozorovat pětidenní vývoj embrya, aniž bychom jakkoliv do jeho prostředí museli zasáhnout. Natočené záběry slouží k určení dynamiky vývoje a k zachycení eventuálních poruch dělení jednotlivých buněk embrya. Videosekvenci jsme dokonce schopni přenášet pomocí internetu k pacientce až domů.

Přibližte nám prosím nové metody pomoci ženám, které mají problém otěhotnět?

Dr. Uher: Náš Institut v současnosti spolupracuje na celosvětové studii zabývající se vývojem nových stimulačních preparátů, které by měly svou lepší kvalitou zajistit vyšší produkci vajíček pro umělé oplodnění a zároveň snížit problémy související se stimulací. Aplikovali jsme také nový trend tzv. skarifikaci endometria, která pomáhá při uhnízdění embrya na sliznici po embryotransferu. Podpůrně také nabízíme médium Embryo-Glue, což je roztok obsahující hyaluronan, který taktéž zlepšuje podmínky uchycení embrya po transferu.

Jak lze v současnosti pomoci mužům při tvorbě nekvalitních spermií?

Dr. Uher: Při příčinách na mužské straně pomáhají speciální postupy umožňující detailní výběr spermie. Nové typy mikroskopů dosahující až 6000x
násobné zvětšení nám odhalují podrobnou morfologii a další vlastnosti jednotlivých spermií, ze kterých tak můžeme lépe vybrat jasného favorita resp. favoritku. Metodu nazýváme IMSI a jde o intracytoplasmickou injekci morfologicky selektované spermie. Nabízíme také metodu PICSI, která testuje schopnost spermie navázat se na hyaluronan, který vytváří stejné prostředí jako obal vajíčka. Úspěšné spermie se po tomto testu použijí na skutečné oplodnění vajíčka.

Mluvíte o nových trendech, ale jak souvisí s úspěšností léčby?

mikroskop vary Dr. Uher: Vhodnou aplikací popsaných metod či jejich kombinací lze zvýšit šanci na otěhotnění až o 10 %. Jak ostatně dokazují naše výsledky. Je však
velice těžké bojovat proti odkládání těhotenství na vyšší věk, kdy žena bohužel ztrácí schopnost produkce kvalitních vajíček i úspěšného přijetí implementovaných embryí v rámci umělého oplodnění.

Jak myslíte, že by bylo možné dále zlepšit rozšiřující se trend neplodnosti?

Dr. Uher: V našem centru se v poslední době snažíme preventivně předcházet problémům s plodností, jejichž největší příčinou je odkládání těhotenství do vyššího věku. Schopnost otěhotnět proto testujeme i u mladších věkových skupin, které mohou podstoupit, kromě běžného gynekologického vyšetření, také stanovení hormonálních hladin z krve a test průchodnosti vejcovodů. Na základě výsledků jsme schopny ženy instruovat, jak se mají ke své fertilitě postavit.

Váš Institut disponuje také genetickou ambulancí i laboratoří. Jak souvisí genetika s neplodností?

Dr. Uher: Určité genetické predispozice mohou bránit samotnému oplození vajíčka spermií. Mohou, ale také bránit ženě v donošení plodu. Při zvýšeném počtu embryí, která se přestanou vyvíjet, nebo například při zvýšeném počtu potratů jsou indikována genetická vyšetření, která mohou odhalit příčinu těchto nežádoucích jevů. Jedná se zejména o stanovení karyotypu a trombofilních mutací a provádí se z odebrané krve.

Vyskytují se v současné společnosti známá genetická rizika, která by se měla testovat?

Dr. Uher: Jedno ze známých rizik, která se snažíme eliminovat, je nebezpečí nadměrného srážení krve neboli trombofilie. Vzhledem k jeho výskytu v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce a hormonální substituce v období menopauzy se snažíme apelovat na tyto rizikové skupiny žen, aby
tato jednoduchá vyšetření z krve podstoupily.

Jak hodnotíte činnost Vašeho Institutu v posledním období?

Dr. Uher: Jak jsem se již snažil předeslat, jsem velice spokojený, že se ve spolupráci celého týmu daří sledovat a aktuálně zavádět do praxe poslední
vědecké poznatky z oboru reprodukční medicíny i genetiky. Stali jsme se tak jediné centrum v západních Čechách, které dokáže poskytnout kromě vysoké úrovně asistované reprodukce, také kompletní genetické poradenství a vyšetření v naší místní laboratoři. Tady bych rád připomněl práci klinického genetika MUDr. Petra Lošana, který svou odbornou péčí v prenatální poradně opatruje těhotné ženy ze široké spádové oblasti nejenom Karlovarského kraje.

Naděje pro neplodné páry v západních Čechách Institut reprodukční medicíny a genetiky v Karlových Varech získal díky vysoké vědecké úrovni vedoucí
postavení v západních Čechách v oblasti umělého oplodnění. Aplikace posledních trendů v oboru asistované reprodukce a špičkové přístrojové vybavení umožňuje poskytnout všem neplodným párům terapii na nejvyšší světové úrovni. Nejinak je tomu také v odvětví prenatální diagnostiky při odhalování vývojových vad v průběhu těhotenství.

Institut reprodukční medicíny a genetiky získal díky svým dlouholetým zkušenostem možnost účastnit se celosvětové multicentrické studie zabývající se hodnocením nové generace stimulačních hormonálních preparátů, v jejímž rámci budou mít vhodní pacienti možnost cyklu umělého oplodnění zdarma.

Karlovarské centrum tímto prokazuje svou vědeckou kvalitu a jako jedno ze dvou privátních IVF center v České republice se staví na úroveň světové špičky v oboru reprodukční medicíny.

Publikováno: 2.1.2015

Autor

V oboru reprodukční medicíny se pohybujeme přes 30 let, a i dnes jsou pro nás zásadní hodnoty jako transparentnost, diskrétnost, preciznost a individuální přístup ke každému, kdo k nám přichází.