Nechejte se vyšetřit na přítomnost trombofilních mutací!

Autor:

Dámy, užíváte hormonální antikoncepci? Zpozorněte! Četnost těchto trombofilních mutací v české populaci je poměrně vysoká, přibližně 8 % obyvatel. Pokud mutace není odhalena, může být zdraví ženy vážně ohroženo. Takových případů v současnosti přibývá.

Trombofilní mutace je vrozený sklon ke zvýšené srážlivosti krve. Tato vlastnost může být v některých případech pro nositele výhodou (omezená ztráta krve při úrazech), avšak zároveň příčinou různých komplikací ohrožujících život. Například v těhotenství, při delším znehybnění po větších operacích nebo při užívání některých léků (hormonální antikoncepce) může způsobit trombózu či plicní embolii. Zároveň zvyšuje riziko akutního infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody, kde je příčinou ucpání cévy trombem.

sante10 Pro prevenci a minimalizaci problémů spojených se vznikem trombózy a tromboembolické nemoci je důležitá znalost genetických dispozic. Ty lze snadno získat pomocí DNA testu. Pacient může na základě znalosti svých dědičných vloh vhodně přizpůsobit svou životosprávu a životní styl, čímž výrazně sníží riziko tromboembolické nemoci.

Santé Vám nabízí genetický test dvou základních trombofilních mutací (Leidenská mutace a Defekt antitrombinu).

Test je vhodné podstoupit i v případě, že kouříte, užíváte hormonální antikoncepci, hormonální substituční léky, trpíte nadváhou, nebo když jste často na delší dobu znehybnění v důsledku déletrvajícího cestování.

sante20 Rizikové faktory ovlivňující projev trombofilních mutací:

 • kouření;

 • křečové žíly na dolních končetinách;

 • obezita;

 • těhotenství, porod a šestinedělí;

 • velké operace;

 • rakovina.

Komu je test určen:

 • ženám a mužům s výše uvedeným rizikovými faktory;

 • dívkám a ženám, které začínají užívat hormonální antikoncepci;

 • ženám, které opakovaně samovolně potratily;

 • ženám, kterým se nedaří s partnerem otěhotnět a plánují podstoupit asistovanou reprodukci;

 • lidem, kteří chtějí předejít komplikacím vyplývajících z dlouhých leteckých přesunů.

Vyšetření lze podstoupit v kterémkoli věku, neboť riziko rozvoje zdravotních komplikací je celoživotní.

Jak se trombofilní mutace vyšetřuje?

Trombofilní mutace se vyšetřuje odběrem krevního vzorku, který je podroben genetické analýze (vyšetření DNA).

Chraňte si své zdraví a nechte se otestovat! Více informací vám poskytne ošetřující lékař či LINKA SANTÉ 1212, linka@sante.cz, www.sante.cz.

Publikováno: 5.2.2013