Neplodnost Čechů roste, dárkyň vajíček ubývá

Autor:

Česká republika se v posledních letech stále častěji potýká s rostoucí neplodností. Mnoho párů se o početí dítěte neúspěšně pokouší třeba i několik let a většina z nich nakonec najde záchranu v umělém oplodnění s využitím zárodečných buněk od dárců. “Darování vajíček či spermatu by nemělo být jen výdělečnou činností, ale především snaha pomoci neplodným párům,” říká MUDr. Petr Uher z Institutu reprodukční medicíny a genetiky v Karlových Varech.

 

Petr Uher
P MUDr. Petr Uher, Ph.D.,vedoucí lékař Institutu reprodukční medicíny a genetiky Karlovy Vary

Co bývá nejčastější příčinou neplodnosti?

Neplodnost u žen ovlivňuje hned několik faktorů. Příčinou můžou například být choroby vaječníku, úrazy, onkologické choroby a také odkládání těhotenství z nejrůznějších důvodů. Ideální období pro početí dítěte u ženy je mezi 20 a 30 lety, ovšem ženy mnohdy dávají prioritu jiným věcem, například pracovní kariéře, a oplodnění v pozdějších letech pro ně bývá obtížnější. Spousta žen se v těchto případech obrací na náš institut, kde tyto problémy řešíme například umělým oplodněním s použitím darovaných oocytů, tedy vajíček od anonymní dárkyně. Těch je ovšem takřka stále nedostatek.

Co nakonec vede ženy k tomu, aby se rozhodly přistoupit k dárcovství vajíček?

Hlavním důvodem pro darování vajíček by měla být touha pomoct nemocným ženám, které z nejrůznějších důvodů nemají takové štěstí při početí dítěte jako ty zdravé. Není třeba zastírat, že pro řadu dárkyň, především z řad studentek, je především zajímavá finanční náhrada spojená s darováním, která se pohybuje v desítkách tisíc korun. V tomto případě se ovšem nejedná o kompenzaci za samotná vajíčka. Dárcovství oocytů není to samé jako například darování krve, ale mnohem náročnější, dva týdny trvající proces. Pacientka v rámci dárcovství podstoupí kompletní krevní a genetické vyšetření, hormonální stimulace a krátkodobou anestezii při samotném odběru. Dalším benefitem pro dárkyně a dárce je také kompletní krevní a genetické vyšetření zjišťující možné predispozice k budoucím nemocem které by jinak bylo velice obtížné a nákladné absolvovat. Toto mají k dispozici po zbytek života.

Jak vypadá typická dárkyně, která příjde na vaši kliniku s rozhodnutím darovat svá vajíčka?

Většinou se jedná o mladé matky na mateřské dovolené nebo studentky vysokých škol. Dárkyně bývají mladé a zdravé ženy ve věku do 34 let. Všechny potenciální dárkyně mají samozřejmě zcela negativní rodinnou anamnézu dědičných onemocnění, podstupují genetická a serologická vyšetření a opakovaná vyšetření k vyloučení pohlavně přenosných chorob. Za dlouhá léta působení našeho institutu se nám už přihlásila celá řada dárkyň a nesmírně si vážíme spolupráce s nimi.

Jaké jsou požadavky pro ženu, která se chce stát dárkyní?

Ženě, která se chce stát dárkyní, by mělo být mezi 18-34 roky, měla by mít dobrý zdravotní stav a v rodině by se neměla vyskytovat žádné genetické a psychiatrické onemocnění. Jako první krok stačí vyplnit on-line formulář na webových stránkách našeho institutu a poté bude potenciální dárkyně kontaktována naší koordinátorkou, která je připravena jí poskytnout veškeré další informace. Dárkyně ještě před samotným zákrokem navštíví minimálně dvakrát náš institut, kde absolvuje pohovor s lékařem, genetikem a bude jí odebrána krev pro nutná vyšetření. Pro rychlejší průběh doporučujeme zavolat přímo na naši kliniku a dárkyni se vším seznámíme.

Jak probíhá samotný odběr vajíček?

Pro bezproblémový odběr vajíčka je potřeba provést stimulaci vaječníků. Lékař dárkyní naplánuje schéma, podle kterého dojde k aplikování potřebných léků. Naše zdravotní sestra dárkyni vše důkladně vysvětlí a seznámí jí s aplikačním procesem. Během stimulace budou průběžně prováděny ultrazvukové a hormonální vyšetření, pomocí kterých bude lékař schopen určit přesný čas odběru vajíčka. Při samotném odběru vajíček je potřeba uvést dárkyní do krátkodobé anestezie a zhruba pár hodin po zákroku může dárkyně v doprovodu dospělé osoby odejít domů. Vše probíhá naprosto klidně a bezbolestně a hormonální zátěž, které se dárkyně někdy obávají, je minimální a mnoha studiemi prokázána jako neškodná. Dárkyně se tedy nemusí procedury vůbec bát.

Jak jsou na na tom české páry s neplodností v porovnání se zahraničím?

V současné době se s neplodností potýká zhruba 20-25 % párů, což je poměrně alarmující číslo. Neplodnost v České republice navíc stále mírně roste. Po několika měsících neúspěšných pokusů o početí se páry většinou obrátí na odbornou pomoc. Mnohdy ovšem ani po konzultaci s odborným lékařem nedojde k přirozenému početí dítěte a na řadu tak může přijít například darování gamet, tedy vajíček a spermií. Dnešní reprodukční medicína je velmi vyspělá a může párům ve většině případů s početím pomoci. Na rozdíl od jiných evropských zemí máme velice sociální a liberální zákonodárství, které pod přísnou kontrolou a evidencí darování umožňuje. Ovšem bez samotných dárců a jimi darovaných zárodečných buňek se v lidské reprodukci jednoduše neobejdeme.

Jak je na tom Česká republika s počtem dárkyň?

Pomyslené nůžky mezi počtem neplodných párů a počtem dárkyň se neustále rozevírají. Dárkyň ubývá, proto jsou u nás všechny ženy, které mají zájem pomoct ostatním, vždy vítány. Na našem institutu v Karlových Varech se nám už přihlásila cela rada dárců a dárkyň a velice si vážíme si spolupráce s nimi. Myslím, že se jedná o ušlechtilé a hezké rozhodnutí. O všechny dárce a dárkyně se proto velmi nadstandardně staráme a v budoucnu se na náš institut mohou kdykoliv obrátit.

V poslední době je hodně diskutována anonymita dárcovství. Zůstanou dárci anonymní i nadále?

Dle platných zákonů České republiky je dárcovství buněk naprosto dobrovolné a anonymní a to jak z pohledu dárkyně, tak i z pohledu příjemkyně a dětí počatých pomocí umělého oplodnění. A pevně věříme, že tento stav zůstane nadále platný i v příštích letech. Klinika je pouze povinna uchovávat zdravotní dokumentaci pacientů po dobu 30 let a podléhá kontrolám ze strany Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V posledních měsících se objevilo několik případů, kdy se poslanci snaží o prosazení zákona o zrušení anonymity u dárcovství spermií a vajíček. Odborná lékařská společnost je toho názoru, že ke zrušení anonymity by nikdy nemělo dojít a snad nikdy nedojde. Zrušení anonymity by jednoznačně spoustu lidí odradilo od dárcovství a zkomplikovalo by tak umělé početí u nešťastných párů, které nejsou ze zdravotních důvodů schopny si pořídit dítě přirozenou cestou.

 Autorem článku je MUDr. Petr Uher, Ph.D., vedoucí lékař Instititutu reprodukční medicíny a genetiky Karlovy Vary

Aktualizováno: 26.5.2016

Autor

V oboru reprodukční medicíny se pohybujeme přes 30 let, a i dnes jsou pro nás zásadní hodnoty jako transparentnost, diskrétnost, preciznost a individuální přístup ke každému, kdo k nám přichází.

Doktor ve Vašem okolí