• 15 odpovědí

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA

Oftalmologie Brno
Oftalmologie Brno
Dětská oční klinika LF MU a FN Brno

Napište nám

Recenze (4)

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA již získal/a tuto recenzi

Profil - prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA - Oftalmologie Brno

Členství

Česká lékařská komora

Ostatní členství:

 • AAO - American Academy of Ophthalmology
 • ASCRS - American Society of Cataract and Refractive Surgeons
 • ČKS - Česká kontaktologická společnost
 • ČOS - Česká oftalmologická společnost
 • ČSRKCH - Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie
 • DOG - Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft
 • EPOS - European Pediatric Ophthalmology Society
 • ESCRS - European Society of Cataract and Refractive Surgeons
 • EVER - European Society for Vision and Eye Research
 • ISRS - International Society of Refractive Surgery

Více o lékaři

Prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA

Narozen 27.5.1961 v Brně, ženatý, 2 děti

Funkce na pracovišti:

přednosta kliniky od r. 2004 - dosud

primář pro LPP - zástupce přednosty od r. 1991  do r. 2004

sekundární lékař od r. 1985 do r. 1991

Vzdělání a akademická kvalifikace:

2009: Na návrh  Vědecké rady Masarykovy Univerzity jmenování profesorem (18.9.2009)

2006:  management ve zdravotnictví, titul MBA, Dlouhodobá strategie rozvoje Dětské oční kliniky LF MU a FN Brno, Prague International Business School, VŠE Praha

2003: habilitace, oftalmologie, docent,  práce: Vybrané možnosti léčebné aplikace laserové technologie v dětském očním lékařství.  LF Univerzity Komenského, Bratislava.

2001: kandidátská dizertace, oftalmologie, CSc., práce: Fotorefrakční keratektomie jako metoda korekce vysoké myopické anizometropie  u dětí, Kandidátská dizertační práce. 1.LF, Univerzita Karlova, Praha.

1999: atestace II. stupně, oční lékařství, Katedra oftalmologie IPVZ, Praha.

1989: atestace I. stupně, oční lékařství, Katedra oftalmologie IPVZ, Praha.

1985: promoce, titul MUDr.,  LF MU  Brno

1979: maturita, Gymnázium Slov. nám. Brno

Přehled zaměstnání:

1985- dosud:  Dětská oční klinika LF MU a FN Brno, Černopolní 9, 61300 Brno

Pedagogická činnost:

1998 - dosud:  Přednášky, cvičení, semináře- bakalářské a magisterské studium optometrie LF MU Brno (Nauka o refrakci, Binokulární vidění, Strabismus, Dětská oftalmologie).

1998 - dosud: Přednášky, cvičení, semináře- všeobecné lékařství  LF MU Brno (Strabismus, Dětská oftalmologie).

1998 - dosud:  Přednášky, cvičení, semináře pro oční lékaře ČR v rámci  přípravy ke specializační atestaci z oftalmologie.

2005 - dosud:  Přednášky, cvičení, semináře pro oční lékaře ČR v rámci akreditace ČLK k získání funkční licence: „Vyšetření senzorických a motorických složek binokulárního vidění“.

2006 - dosud: Přednášky, cvičení, semináře pro studenty všeobecného lékařství – profilace pediatrie – na LF MU Brno (dětská oftalmologie) ukončené zkouškou z očního lékařství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Vedení diplomových prací: Bakalářské práce - 12 vedených prací /12 úspěšně obhájených.

Diplomové práce: 14 vedených prací /14 úspěšně obhájených.

Oponentské posudky na doktorské dizertační práce 8x (6x ČR, 2x SR)

Vedení doktorandů: od r. 2003 –dosud 6 doktorandů (1x úspěšná obhajoba, 5 doktorandů pokračuje ve studiu s plánovanou obhajobou do 1 roku (2 studenti) a do 2 roků (3 studenti)

Zkušební komise:  člen Komise pro státní závěrečné zkoušky oboru optometrie LF MU Brno,

člen Oborové rady pro doktorandské studium v oboru oftalmologie na  LF MU v Brno,

člen komise MZ ČR pro atestace v oboru oftalmologie- Katedra oftalmologie IPVZ Praha.

Celkem 259 přednášek  na domácích a zahraničních kongresech (r.1990 - 2009)

Pedagogické publikace: učebnice 2x, kapitoly v učebnici 7x, vzdělávací a přehledové texty 18x, popularizační texty 10x.

Vědeckovýzkumná činnost:

(Přehled- oblasti vlastní vědecké činnosti, účast na větších projektech)

Oblasti vlastní vědecké činnosti:

 • Refrakční chirurgie u dětí ( PRK, LASIK, LASEK , Epi-Lasik, fakické nitrooční čočky)
 • Léčebná chirurgie excimer laserem ( PTK)

 • Holmium laser termokeratoplastika pro hypermetropii a astigmatismus

 • Holmium laser sklerostomie

 • Implantace nitroočních čoček u dětí

 • Skleroplastické operace u dětí s patologickou progresivní myopií

 • Chirurgie dětského glaukomu

 • Keratoplastika u dětí

 • Transsklerální cyklofotokoaguace

 • Dětská oční traumatologie - rekonstrukční mikrochirurgie.

 • Retinopatie nedonošených - fotokoagulace a kryoterapie

 • Dětská oftalmo-onkologie (lokální terapie retinoblastomu, chirurgie nádorů očnice)

 • Dystrofie sítnice u dětí

 • Chirurgie strabismu, aktivní pleoptická a ortoptická léčba

 • Oční ultrazvuková diagnostika u dětí

 • Elektrofyziologické diagnostické testy u dětí

Nejvýznamnější nově zavedené chirurgické metody v dětské oftalmologii  v rámci ČR:

 • 1990 - glaukomové drenážní implantáty u dětského glaukomu
 • 1990 - implantace umělých nitroočních čoček po extrakci vrozené katarakty u kojenců

 • 1993 - cyklofotokoagulace diodovým laserem u dětského glaukomu

 • 1993 - fotokoagulace diodovým laserem u retinoblastomu (st.I)

 • 1993 - transpupilární a transsklerální  fotokoagulace diodovým laserem v léčbě prahového stadia retinopatie nedonošených,

 • 1995 - fotorefrakční keratektomie (PRK) u dětí s vysokou myopickou anizometropií

 • 1995 - fototerapeutická keratektomie(PTK) u dětí se zákaly povrchu rohovky

 • 1996 - Holmium LTK u dětí s hypermetropií a astigmatismem

 • 2000 - Laser assisted subepithelial keratectomy (LASEK) u dětí s vysokou myopickou anizometropií a amblyopií.

 • 2002 - LASIK u dětí s vysokou myopickou anizometropií a amblyopií.

 • 2006 - Epi Lasik u dětí s vysokou myopickou anizometropií a amblyopií.

 • 2006 - Implantace fakických předněkomorových čoček u dětí s vysokou anizometropií.

Granty:

2007 - dosud: spoluřešitel grantu IGF 8/06: Molekulárně genetická analýza změn ve statusu Rb1 genů u dětí s retinoblastomem- zavedení nové metodiky ve FN Brno.

2004 - dosud: spoluřešitel grantu Visegrádského fondu: Skleroplastické operace u progresivní myopie u dětí (ČR, SR, Maďarsko, Polsko) , vedoucí řešitel Prof. MUDr. A. Gerinec, CSc.

Visegrad Fund No. 6013-2004-IVF:  Prophylaxy of visual handicap in children.

The scientific research for severe myopia  (nearsight) stabilisation in children by means reinforcement scleral wall of the eye.  Prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.,

Doc. MUDr. R. Autrata,CSc., Prof. MUDr Gralek,DrSc. (Polská rep.),

Prof. MUDr.I.Suveges,  DrSc.(Maďarsko).

2008 - dosud:  hlavní řešitel grantu IGA MZ ČR : Přínos intravitreální aplikace selektivního inhibitoru vaskulárního endoteliálního faktoru (anti-VEGF), pegaptanibu sodného, v léčbě  retinopatie nedonošených.

Publikace k vědeckovýzkumné činnosti: původní vědecké články v časopisech 56x (IF celkem 19,674), původní vědecké články ve sbornících 44x,  zahraniční abstrakta 82x (IF celkem 28,241), domácí konferenční abstrakta 78x ( celkem publikovaná abstrakta 160x),

Citace:  mezinárodní databáze-Web of Science 119 ohlasů,  Scopus 157 ohlasů ostatní 37 ohlasů.

Akademické stáže:

(Pracovní pobyty na jiných univerzitách a vědeckovýzkumných ústavech)

1989 - Oční klinika LF MU a FN u Sv. Anny v Brně (5 měsíců)

1993 - téma:  refrakční chirurgie na univerzitní oční klinice: Divisione

Oculistica, Ospedale San Gerardo, Monza, Italy – Dr. Paolo Vinciguerra, listopad 1993. Department of Ophthalmology, San Paolo Hospital, University of  Milano, Italy -  Prof. P. Nucci, prosinec 1993.

1994 - téma:  chirurgie dětské katarakty: Department of Ophthalmology and Visual Sciences, St. Louis Children's Hospital at Washington University School of Medicine, University Medical Center, One Children's Place, St. Louis, USA – Prof. L Tychsen, listopad 1994.

1995 -  téma:  laserová refrakční chirurgie –Department of Ophthalmology, Johann Wolfgang Goethe-University, Theodor-Stern-Kai 7, Frankfurt am Main, Germany - Prof. T. Kohnen, prosinec 1995.

1996 -  téma:  Holmium YAG-laser thermokeratoplastika – Prof. Dr. Med Th. Seiler, Universitats-Augenklinik, Dresden, Germany, leden 1996.  Pracovní stáž s tématikou fototerapeutické keratektomie excimer laserem: Prof. Dr. Gernot I. W. Duncker

Direktor der Universitäts-Augenklinik, Halle/Saale, Germany, duben 1996

1997 - téma:  chirurgie dětské katarakty:  Prof. Charlotta Zetterström- Eye Department, Ullevål University Hospital, University of Oslo, Norway, srpen 1997.

1998 -  téma:  laserové refrakční chirurgie a strabologie - Department of Ophthalmology, San Paolo Hospital, University of  Milano, Italy –  Prof. P. Nucci, červenec 1998

2000 - téma:  chirurgie dětské katarakty, implantace nitroočních čoček – Prof. M.J. Tassignon,  Department of Ophthalmology, University Hospital Antwerp, Belgium, srpen 2000.

2001- téma:  laserová refrakční chirurgie (LASIK): Prof. T. Seiler,  Institut für Refraktive und Ophthalmo-Chirurgie (IROC), Zürich, Schweiz, červenec 2001.

2003 - téma:  chirurgie dětského glaukomu- Prof. Dr. P.Wiedemann Universitäts-Augenklinik, Liebigstr. 10-14, Leipzig, červenec 2003.

2004 - téma:  laserová refrakční chirurgie u dětí: Prof. W.F. Astle, Alberta Children's Hospital, University of Calgary, Alberta, Canada,  říjen 2004.

2005 - pracovní pobyt  s tématikou laserové refrakční chirurgie u dětí ( Epi-Lasik, fakické nitrooční čočky): Prof. J.L. Alio, Vissum Department of Refractive Surgery and Division of Ophthalmology, Instituto Oftalmológico de Alicante, Miguel Hernandez University, Medical School, Alicante, Spain, září 2005.

2006 - téma:  dětská refrakční chirurgie, dětská katarakta a retinopatie nedonošených : Prof. E.A.Paysse,  Baylor College of Medicine, Texas Children's Hospital, Houston, Texas, USA, Prof. E.E. Birch, Retina Foundation of the Southwest, Dallas, Texas, červenec 2006.

2007 - téma:  chirurgie dětské katarakty a glaukomu :  Prof. Anna Lundvall,  St. Erik's Eye Hospital/Karolinska Institute, Polhemsgatan 50, Stockholm Sweden, červenec 2007

2008 - pracovní pobyt na téma laserové refrakční chirurgie:  Prof. I.G. Pallikaris, Department of Ophthalmology, Institute of Vision and Optics, University of Crete, Herakleion, Greece, červenec 2008

Univerzitní aktivity:

(Akademické funkce, vedoucí funkce, členství v komisích a orgánech na vlastní škole)

2004 - dosud: přednosta Dětské oční kliniky LF MU Brno.

2001 - dosud: člen Oborové komise studijní oboru Oftalmologie LF MU Brno.

2006 - dosud: člen Komise pro státní závěrečné zkoušky  bakalářského a magisterského studia oboru optometrie LF MU Brno.

Mimouniverzitní aktivity:

(Členství a funkce v těch orgánech, které souvisí s pedagogickou a vědeckou činností)

2005 - dosud:  člen  Grantové komise IGF FN Brno

2004 - dosud:  člen komise MZ ČR pro atestace  v oboru oftalmologie (Katedra oftalmologie IPVZ Praha

2005 - dosud: člen redakční rady odborného časopisu Oftalmochirurgie

2005 - dosud:  Výbor České strabologické asociace

2006 - dosud:  člen Oborové komise doktorského studijního programu  Experimentální chirurgie  3. LF Univerzity Karlovy  v Praze

2007 - dosud: člen Oborové komise doktorského studijního programu Oftalmologie na LF UK v Hradci  Králové

2008 - dosud : člen redakční rady odborného časopisu Česká a  Slovenská Oftalmologie

Ocenění vědeckou komunitou:

(Ceny a vyznamenání, členství  odborných společností, organizace kongresů, redakce sborníků a časopisů, pozvání k přednáškám)

Ocenění vědecké práce:

2001: první místo v soutěži o vědecký a klinický přínos prezentace na XIX. výročním kongresu ESCRS v Amsterodamu získala práce -  Autrata R., Řehůřek J.: Clinical results of the epithelial flap replacement in photorefractive keratectomy- 18 months follow-up.

Cena udělena hodnotící komisí a prezidentem společnosti ESCRS ( European Society od Cataract and Refractive Surgery.

2002:  3. cena za nejlepší publikovanou práci  Autrata R.: „Binokulární vidění po operaci katarakty u dětí-dlouhodobé výsledky.“ byla udělena redakční radou  časopisu Čs. Oftalmologie.

2003: 2. cena za nejlepší publikovanou práci „Přínos PTK v léčbě povrchových afekcí rohovky u dětí.“byla udělena redakční radou  časopisu Čs. Oftalmologie

2003: druhé místo v soutěži o vědecký a klinický přínos prezentace na  výročním kongresu ESCRS v Římě získala  práce -  Autrata R., Řehůřek J.: „PRK and LASEK versus contact lenses for correction of high anisomyopia and amblyopia in preschool children“.

Cena udělena hodnotící komisí a prezidentem společnosti ESCRS

2004: druhé místo v soutěži o vědecký a klinický přínos prezentace  na výročním kongresu ESCRS v Paříži získala práce:„ R. Autrata: Unilateral cataract and persistent hyperplastic primary vitreous: 15 years results of surgical management“.

V říjnu 2004  byl pozván jako lektor  do kurzu Pediatric Refractive Surgery v rámci výročního kongresu Americké Oftalmologické Akademie (AAO) v New Orleans.

V únoru 2005 na výročním kongresu 9th Winter refractive surgery meeting, ESCRS v Říme byla oceněna práce: „Autrata R.: Safety and efficacy of the excimer laser refractive surgery in children: Nine years of experience“  2. místem v soutěži o nejhodnotnější vědecký  a klinický přínos prezentace, cena udělena odbornou komisí společnosti ESCRS.

V únoru 2008 na výročním kongresu 12th ESCRS Winter Refractive Surgery Meeting, ESCRS v Barceloně byly 2 prezentace: „  R. Autrata: Pediatric excimer laser refractive surgery: PRK, LASEK,LASIK and Epi-LASIK for high myopic anisometropia: Safety and efficacy in 13.year follow up period“ a „ Phototherapeutic keratectomy in children: 74 eyes with the long term follow-up.“  oceněny 1. místem v soutěži  o nejlepší práci.

Na výročních kongresech České oftalmologické společnosti (ČOS) v roce 2004 v Ostravě, v roce 2006 v Plzni a v roce 2007 v Brně na XV. výr. sjezdu ČOS   získal ocenění ve formě 1. místa (poster) v soutěži o vědecký a klinický přínos práce.

2008: Kolektivu autorů knihy : Kuchynka P. a kol. Oční lékařství, vyd. Grada, Praha, 2007, 749 s.,  ISBN 978-80-247-1163-8  byla  udělena Výroční cena  Nadace Český literární fond za rok 2007 v soutěži o nejlepší knižní publikaci kategorie  vědecká a odborná literatura.

Tři  původní práce in extenzo  publikované  v Journal of Cataract and Refractive Surgery byly oceněny kreditem CME (Continual Medical Education) AMA (American Medical Association)

 1. Autrata R., Řehůřek J. Clinical results of excimer laser photorefractive keratectomy for high myopic anisometropia in children:  Four-year  follow- up. J Cataract Refract Surg 2003, 29, 4, p. 694-702.   ISSN 0886-3350

 2. Autrata R., Řehůřek J.: LASEK and PRK versus  Conventional Treatment of Myopic Anisometropic Amblyopia in Children : A prospective comparative study. European and American Journal of Cataract and Refractive Surgery, 2004, 30, 1: pp.74-84  ISSN 0886-3350

 3. Autrata R., Řehůřek J., Vodičková K. : Phototherapeutic keratectomy in children –  Five- year results.    J.Cataract Refract Surg., 2004, vol. 30, 9: pp.:1909-1916, ISSN 0886-3350

Čestné členství v zahraničních odborných  společnostech:

 • European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS),
 • International Society of Refractive Surgery (ISRS),
 • American Academy of Ophthalmology (AAO)

 • Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG

Domácí odborné společnosti- členství:

 • Česká lékařská společnost
 • Česká oftalmologická společnost

 • Výbor České strabologické asociace

 • Česká kontaktologická společnost

 • Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie.

Zahraniční odborné společnosti -členství:

 • American Society of Cataract and Refractive Surgeons (ASCRS),

 • European Pediatric Ophthalmology Society (EPOS),

 • European  Society for  Vision and Eye Research (EVER),

 • American Association of Pediatric Ophthalmology and Strabismus ( AAPOS)

Recenze:

2005: recenze specializované učebnice dětské oftalmologie,  první v česko-slovenské historii dětské oftalmologie, A. Gerinec. Detská Oftalmológia, I.vyd., Osveta, Bratislava, 2005.

2001 - 2008: recenze 28 odborných prací  in extenzo  pro časopisy Journal of Cataract and Refractive Surgery, Journal of American Association of Pediatric Ophthalmology and Strabismus a European Journal of Ophthalmology.

Organizace kongresů:


(OV= organizační výbor, PV programový výbor)
akce, datum konání, místo konání

funkce

období

1. Vědecký pracovní den České oftalmologické společnosti  – Dětská oftalmologie, říjen 1999, Brno.

člen OV

1998 - 1999

2. IV. Symposium dětské oftalmologie , květen 2001, Bratislava.
člen OV 2000 - 2001
3.

V. Symposium dětské oftalmologie, květen 2002, Litomyšl.

člen OV 2001 - 2002
4. VI. Symposium dětské oftalmologie, květen 2003, Bratislava. člen OV 2002 - 2003
5. Pracovní den České oftalmologické společnosti-  Novinky v refrakční chirurgii, 24.10.2003, Ostrava. člen  PV 2002 - 2003
6. I. Strabologicko-ortoptické dny, září  2004, Litomyšl. člen OV,PV 2003 - 2004
7. VII. Mezinárodní symposium dětské oftalmologie, květen 2005, Litomyšl. člen OV,PV 2004 - 2005
8. XXXI. Meeeting of the European Pediatric Ophthalmological Society, listopad 2005, Varšava.
člen OV 2004 - 2005
9. Symposium Trendy v pediatrické oftalmologii. Nemocnice Na Homolce, listopad 2006, Praha. člen PV 2005 - 2006
10. VIII.Mezinárodní symposium dětskej oftalmológie, květen 2007, Bratislava člen OV,PV 2006 - 2007
11. II. Strabologicko-ortoptické dny, říjen 2008, Litomyšl. člen OV,PV 2007 - 2008
12. IX. Symposium dětské oftalmologie s mezinárodní účastí , květen 2009, Litomyšl Člen OV,PV 2008 - 2009

Pozvání k přednáškám

Celkem 39 přednášek (viz seznam v Příloze 2 dle směrnice rektora MU, čl. 4 odst. 7, písm.f )

Vybrané publikace

Celkem 54 původních článků v excerpovaných periodikách (viz seznam v Příloze 2 dle směrnice rektora MU, čl. 4 odst. 5,  písm.c, položky c1 až c52), 44 článků ve sbornících, 150 abstrakt (82 abstrakt v zahraničních časopisech, 68  domácích abstrakt).

Celkem 256 publikačních záznamů.

Celková hodnota IF = 47,519.

Naše fotografie

Lékaři & Pracoviště

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Aberometrie (wavefront analýza)
Amslerova mřížka
Biologická léčba chorob sítnice a sklivce
   Nitrooční injekce účinné látky bevacizumab
   Nitrooční injekce účinné látky ranibizumab
   Nitrooční injekce účinné látky triamcinolon acetonidum
Biometrie
Biomikroskopie
Brýlová korekce dioptrických vad u dětí
Chirurgická léčba chorob sítnice a sklivce
   Pars plana vitrektomie
   Zevní kryochirurgické metody (CERCLAGE, PLOMBAGE)
Elektrookulografie (EOG)
Elektroretinografie (ERG)
Endoteliální mikroskopie
Esteziometrie
Evokované zrakové potenciály
Exoftalmometrie
Fluorescenční angiografie
GDx
Gonioskopie
HRT – Heidelberský retinální tomograf
Keratometrie
Keratoprotéza - umělá náhrada rohovky
Konduktivní keratoplastika
Kontaktní oční čočky
Korekce očních vad nitroočními zákroky
   Implantace fakické čočky
   Implantace umělé čočky - PRELEX, RLE
   Multifokální nitrooční čočka AT.LISA - PRELEX
   Multifokální torická nitrooční čočka AT.LISAtoric - PRELEX
Laserové operace očí
   Korekce pomocí excimerového laseru - PRK
   Laserová operace očí - LASIK
   Laserová operace očí metodou epiLASIK
   Laserová operace očí metodou LASEK
   Termokeratoplastika - TDK
Léčba glaukomu - zeleného zákalu
Léčba keratokonu metodou CCL/CXL
Léčba keratokonu metodou ICRS - prstence
Léčba očních zánětů
Léčba šilhání (strabismu)
   Ortoptická cvičení
   Pleoptická cvičení
Makulární degenerace
Nepřímá oftalmoskopie
Objektivní měření refrakce
OCT – oční koherentní tomografie
Odstranění brýlí na čtení - léčba presbyopie
Operace pterygia rohovky
Operace šedého zákalu (fakoemulsifikace)
Operační řešení neprůchodnosti slzných cest
Pachymetrie
Přímá oftalmoskopie
Průplach slzných cest
PTK - fototerapeutická keratektomie
Retinopatie nedonošených dětí
Schirmerův test
Šilhání u dětí
Šilhání u miminek
Tonometrie
Topografie rohovky
Transplantace rohovky – keratoplastika
Tupozrakost u dětí
Ultrazvukové vyšetření oka
Vrozená katarakta (šedý zákal)
Vrozený glaukom (dětský zelený zákal)
Vyšetření barvocitu
Vyšetření citlivosti na kontrast
Vyšetření zorného pole
Vyšetření zrakové ostrosti do blízka
Vyšetření zrakové ostrosti do dálky

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

 • Ceny jsou pouze orientační.
 • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Napište nám

Adresy

Oftalmologie Brno
Adresa
Černopolní 212/9
613 00 Brno
Černé Pole
Česká republika

 Brno