Centrum asistované reprodukce Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc

Centrum asistované reprodukce Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Centrum asistované reprodukce Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - Centrum asistované reprodukce Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc

Motto:

Na odborném pracovišti a v týmové spolupráci je řešena otázka příčiny neplodnosti a navržen nejvhodnější způsob léčby.

Více o nás

Profil centra

Centrum asistované reprodukce při Porodnicko - gynekologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci navázalo na tradici Výzkumné laboratoře lidské reprodukce, v níž se v roce 1984 podařilo dosáhnout druhého těhotenství technikami asistované reprodukce v ČR. První dítě po otěhotnění metodou IVF+ET (In Vitro Fertilizace a EmbryoTransfer - „dítě ze zkumavky“) se na našem pracovišti narodilo v roce 1993.

Centrum patří do okruhu akreditovaných pracovišť zabývajících se léčbou neplodnosti v České republice. Je součástí státního zdravotnického zařízení Fakultní nemocnice Olomouc, která garantuje kvalitu poskytované péče, spolupráci se všemi zdravotními pojišťovnami a minimální nutnou spoluúčast pacientů na úhradě nákladů, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Napojení Centra na porodnicko-gynekologickou kliniku umožňuje členům týmu využít nejnovější endoskopické metody potřebné pro diagnostiku a léčbu neplodnosti. V rámci Centra lze provést veškerá nutná vyšetření i vlastní léčbu metodami asistované reprodukce. V laboratoři Centra pracuje tým embryologů, díky jehož zkušenostem a technickému vybavení pracoviště lze provádět všechny dosud známé metody asistované reprodukce.

Součástí kliniky je moderně vybavené perinatologické centrum, garantující kvalitní péči o novorozence a ženu po porodu.

Dobrá mezioborová spolupráce s genetiky, urology, rentgenology, endokrinology a dalšími odborníky v rámci Fakultní nemocnice zabezpečuje kvalitní a okamžitou péči v jednom areálu.

V naší práci dáváme přednost individuálnímu přístupu k léčenému páru, klademe důraz na dobrý psychický stav pacientů a pokud je třeba, nabízíme možnost psychologické podpory v průběhu léčby.

Naše fotografie

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Asistovaný hatching
Dárcovství embryí
Dárcovství vajíček
Genetické vyšetření
Hormonální vyšetření
Indukce ovulace
Indukce spermatogeneze
Intracytoplazmatická injekce morfologicky selektované spermie – ICSI
Intrauterinní inseminace - IUI
Kryokonzervace zárodečných buněk
Mimotělní oplodnění - IVF
Výpočet ovulace
Vyšetření průchodnosti vejcovodů

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

  • Ceny jsou pouze orientační.
  • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Adresy

Adresa
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Česká republika

 Olomouc