MUDr. Jaroslav Jeníček CSc.

Gynekologie a porodnictví Praha
Gynekologie a porodnictví Praha

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás MUDr. Jaroslav Jeníček CSc. a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - MUDr. Jaroslav Jeníček CSc. - Gynekologie a porodnictví Praha

Členství

Česká lékařská komora

Více o lékaři

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.

Promoval v roce 1989 na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. Do července 1990 byl zaměstnán v Nemocnici Slaný na gynekologicko-porodnickém oddělení. Od srpna 1990 působil na II.gynekologicko-porodnické klinice později (9/1998) sjednocené gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Postupně pracoval jako sekundární lékař na všech odděleních kliniky. Od roku 1991 se začal intenzivně zajímat o problematiku urogynekologie. V roce 1995 se začal věnovat problematice klimakteria. V této oblasti gynekologie je dnes jedním z našich předních odborníků. Exkluzívní specializace v oboru mu tak umožňuje superkonziliární činnost pro terénní gynekology v dané oblasti a odborné přednášky jak pro ženy, tak v rámci doškolování jiných lékařů.

Od dubna 2000 pracuje jako vedoucí lékař gynekologického oddělení Lékařského domu. Od května 2000 na základě Dohody o provedení práce pracuje v pohotovostních službách na Gynekologicko-porodnické klinice 3. LF UK a FNKV.

V říjnu 2000 bylo v Lékařském domě založeno Centrum klimakterické medicíny. Od listopadu 2000 vede klimakterickou poradnu Gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV. V listopadu 2001 obhájil kandidátskou disertační práci Metabolické změny po kastraci v premenopauze a byl mu Vědeckou radou Lékařské fakulty Masarykovy University v Brně udělen titul CSc.

V červnu 2003 byl jmenován tajemníkem Českého národního fóra proti osteoporóze. Od ledna 2006 je šéfredaktorem a vydavatelem časopisu Klimakterická medicína. V říjnu 2007 byl členem organizačního výboru IX. konference Klimakterická medicína ke Světovým dnům menopauzy a osteoporózy a koordinoval přípravu celého odborného programu. V roce 2008 byl jmenován prezidentem X.konference Klimakterická medicína ke Světovým dnům menopauzy a osteoporózy, která proběhne 16.-18.10.2009 ve Špindlerově Mlýně.

Atestace a certifikáty

 • Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví, 1992.

 • Atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví, 1996.

 • Licence ČLK pro provozování privátní praxe, 1993.

 • Certifikát ČLK pro urogynekologickou diagnostiku, 1997.

 • Certifikát ČLK pro urogynekologickou operativu, 1997.

 • Licence ČLK pro výkon vedoucí funkce (primář oddělení) a funkce školitele.

Publikační činnost

 • Autor knihy: Žena v přechodu aneb ženou po celý život, Grada Publishing 1999.

 • Klimakterium a hormonální substituční léčba - průvodce pro lékaře, Praha GRADA Publishing 2001.

 • Autor nebo spoluautor více než sedmdesáti odborných publikací v české i zahraniční literatuře.

Stáže a studijní pobyty v zahraničí

 • 1996 Světový kongres o osteoporéze, Amsterdam.

 • 1996 8th Int.Menopause Society World Congress on the Menopause, Sydney.

 • 1996 Mozek a estrogeny, Rotorua, Nový Zéland.

 • 1997 EAGO, Dublin.

 • 1997 FIGO, Kodaň.

 • 1997 Evropský kongres o menopauze, Vídeň.

 • 1998 I.Evropsko-asijský menopauzální kongres, Bangkok.

 • 1998 Pokroky v HRT, San Francisco.

 • 1998 Zdraví způsob života, Menopauza, Florencie.

 • 1998 Evropská osteoporóza, Berlin.

 • 1999 7th World Congress of Gynecological Endocrinology, Buenos Aires.

 • 1999 Sixth International Congress on Hormones and Cancer, Jerusalem.

 • 1999 9th Int. Menopause Society World Congress on the Menopause, Jokohama.

 • 1999 Kyoto Satellite Symposium of The 9th International Meopause Society World Congress on the Menopause.

 • 2000 The New Science of HRT, Miami, Florida.

 • 2000 XXV European Symposium on Calcified Tissues, Tampere Finland.

 • 2000 5th European Congress on Menopause, Copenhagen Denmark.

 • 2000 XVI. FIGO Washington, USA.

 • 2000 Hormones and Cancer II.international Symposium of the Portuguese Menopause Society, Lisabon.

 • 2001 4th International Symposium on Womens Health and Menopause - New Strategies, Improved Quality of Life, Washington, USA.

 • 2001 Setting a New Standart in HRT: The Tissue-Specific Approach, Budapest, Hungary.

 • 2001 Third Amsterdam Menopause Symposium, Amsterdam, Holandsko.

 • 2001 9th World Congress of Gynecological Endokrinology, Hong Kong.

 • 2002 Fifth International Symposium: Clinical advances in Osteoporosis, Honolulu, Hawaii.

 • 2002 IX. Celostátní sjezd Slovenské gynekologicko-porodnické společnosti SLS, Martin, Slovensko.

 • 2002 10th World Congress on the Menopause Berlin, Germany.

 • 2002 The Fifth Athens Congress on Womans Health and Disesase, Atheny, Řecko.

 • 2003 EMAS 6. European Congress on Menopause, Bukurešť, Rumunsko.

 • 2003 XVII. FIGO World Congress of Gynecology and Obstetric, Santiago, Chile

 • 2004 Europe East HRT Top Experts Meeting, Warsawa, Poland

 • 2004 The Events of the Year in Gynecology and Obstetrics. Saint Petersburg, Russia

 • 2004 8th Congress of The European Society of Cotraception, Edinburgh, UK

 • 2004 8th Regional Meeting of International Society for Gynecologic Endoscopy - Endometriosis the chalenge of our time, Cape Town, South Africa

 • 2005 Expert Workshop on Angeliq, Paris, France

 • 2005 The 11th World Congress on the Menopause, Buenos Aires, Argentina

 • 2006 15th IOF Advanced Training Course on Osteoporosis, Lyon, Francie

 • 2006 Sixth European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, Vienna, Rakousko

 • 2006 7th European Congress on Menopause, Istanbul, Turkey

 • 2006 XVIII FIGO World Congress of Gynekology and Obstetrics , Kuala Lumpur, Malaysia

 • 2007 Cardiovascular risk assessment and management in menopausa women in the gynaecological setting, Workshop, Sevilla, Španělsko

 • 2007 5th Amsterdam Menopause Symposium, Amsterdam, Holandsko

 • 2007 Menopause – Andropause – Anti Aging 2007, Vídeň, Rakousko

 • 2008 12th World Congress on the Menopause, Madrid, Spain

 • 2008 11.kongres slovenských a českých osteológov. Piešťany, Slovensko  

 • 2008 Gynekologická endokrinologie – Žena a hormony V., Poprad, Slovensko 

 • 2008 Jesenný kongres SOTS s mezinárodní účastí, Košice, Slovensko  

Naše fotografie

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Gynekologie
Antikoncepce
Klimakterium a menopauza
Náhlé příhody břišní v gynekologii
Poruchy menstruačního cyklu
Vyšetřovací metody v gynekologii
Záněty v gynekologii
Těhotenství a porodnictví
Císařský řez
Fyziologický porod
Infekce v těhotenství
Nemoci v těhotenství
Poradenská péče v těhotenství
Ultrazvukové vyšetření plodu
Vyšetřovací metody v porodnictví

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

 • Ceny jsou pouze orientační.
 • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.

Adresy

Gynekologie a porodnictví Praha
Adresa
Praha
Česká republika

 Praha