Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Napište nám

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Soukromá klinika LOGO s.r.o. a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Motto:

Pomoc nabízíme Vám Všem, kteří jste se pro nás rozhodli

Uvítání

Za téměř 30 let existence jsme úspěšně ošetřili přes 100 000 klientů. V současné době nabízíme služby v Praze, Blansku, Židlochovicích a v Brně, kde nás najdete na třech adresách.

Na naší klinice klademe důraz na kvalitu poskytovaných služeb a sledování nejnovějších poznatků v oblasti všech našich odborností a komunikace. Výzkum a vývoj v oblasti klinické logopedie zaručující kvalitu poskytovaných služeb. Klinika spolupracuje se zahraničními partnery v Německu, Anglii, Dánsku, Švédsku, Itálii a USA.

Sídlo naší kliniky na Vsetínské umožňuje přístup i handicapovaným pacientům. Dokonalost a moderní přístupy k diagnostice vad řeči a sluchu ukázaly, že logopedickou péči je možno provádět s vyspělou zdravotnickou technikou a moderními trendy. Klinika disponuje moderními logopedickými ordinacemi. Vzhledem k vysoké specializaci jsou na klinice zřízeny odborné poradny (např. pro poruchy plynulosti řeči - koktavost, breptavost, DMO, dysartrii, rozštěpové vady, opožděný vývoj řeči, autismus, alternativní a augmentativní komunikaci, vývojovou dysfázii či poruchy polykání). Specializovaní pracovníci nabízíjí i aplikace specializovaných postupů - myofunkční terapie, masáže dle Castillo Morales, Bobath koncept. Poskytujeme i soudně znalecké posudky v klinické logopedii a pořádáme kurzy komunikace pro manažery a výuku rétoriky.

Specializace a preferovaná oblast činnosti

Soukromá klinika LOGO s.r.o. od samého začátku klade důraz na kvalitu a nabízí ty nejlepší služby v odbornostech foniatrie, ORL, logopedie, psychologie, psychiatrie, neurologie, interní lékařství, fyzioterapie, dětský stacionář (day hospital) a lůžkové oddělení. 

Profesní filozofie

Zakladatelka PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA věnuje velkou pozornost léčbě a terapii koktavosti. Vytvořila metodu komplexního přístupu terapie koktavosti, která se na naší klinice setkává s velice dobrými výsledky. Je vhodná pro děti, mladistvé i dospělé balbutiky.

Na klinice je využíváno komplexního přístupu tak, že na jednom místě a v jednom čase na klienta účelně působí složky léčebné, reedukační a rehabilitační.

Naše klinika

Soukromá klinika LOGO s.r.o. od samého začátku klade důraz na kvalitu a nabízí ty nejlepší služby v odbornostech foniatrie, ORL, logopedie, psychologie, psychiatrie, neurologie, interní lékařství, fyzioterapie, dětský stacionář (day hospital) a lůžkové oddělení. 

Historie kliniky

Soukromá klinika LOGO s.r.o. byla založena již v roce 1990 jako málá ordinace PaedDr. Ilonou Kejklíčkovou, Ph.D., MBA, která tou dobou pracovala jako logopedka v dětské nemocnici v Brně. Sen pomáhat lidem a dělat logopedii po svém ji dovedl do posledního patra obytného domu na Merhautově ulici, kde započala svoji privátní praxi. Po několika letech se naskytla možnost pronájmu prostor na Vsetínské ulici, o které se po několik dalších let dělila s místní školkou a jejich kuchyní. Postupně se praxe rozšiřovala a tak i přirozenou cestou přibývalo dalších prostor, až původní škola prostory opustila a malá praxe se proměnila v kliniku a hlavní sídlo společnosti.

 Již v počátku budování kliniky byl založen tým odborníků, který uceleně pracuje v pomoci zmírňování projevů koktavosti  metodou komplexní léčby. Problematice koktavosti a výborných výsledků komplexní péče bylo věnováno také několik publikací. Naše klinika spolupracuje se zahraničními partnery v Německu, Anglii, Dánsku, Švédsku, Itálii a USA. Dále také spolupracujeme s dalšími institucemi, např. s Občanským sdružením LOGO, které poskytuje soubor komplexních služeb (sociální, poradenské a další) pro osoby postižené závažnými poruchami komunikace a jejich rodinné příslušníky. 

Zajímavosti

Každoročně pořádáme pro naše dětské i dospělé klienty několik pobytových táborů a příměstských pobytů. Z Brna vyjíždíme na pobytový logopedický tábor v létě i v zimě, z Prahy pro Vás pořádáme letní pobytový tábor. Na pobytových táborech vítáme i rodiče a sourozence dětí. Vybírat si můžete také z mnoha tematicky zaměřených příměstských pobytů, které se v čase prázdnin konají v prostorách naší kliniky. Logopedické tábory a příměstské pobyty jsou součástí komplexní logopedické péče, jejich cílem je celkový rozvoj osobnosti dítěte.

Dovednosti osvojené při individuálních terapiích na táborech trénujeme při skupinové hře a komunikaci s kamarády. Spojením zážitků, pohybu a zábavy na čerstvém vzduchu u dětí rozvíjíme komunikační dovednosti, hrubou i jemnou motoriku, zrakové a sluchové vnímání a podporujeme jejich samostatnost. To vše pod vedením zkušených terapeutů.

Propojit komunikaci s kávou není žádnou novinkou. Kávu totiž nechápeme pouze jako nápoj. Káva je fenomén. Díky tomuto tradičnímu nápoji se setkáváme v prostorách různorodých kaváren a kavárniček, kde probíráme rozličná témata ze života. Pití kávy je taktéž obřad, který nestojí pouze na zmíněném nápoji, ale hlavně na vychutnání celkové atmosféry.

Naše kavárna LOGO Café se nachází v prostorách recepce Soukromé kliniky LOGO s.r.o. V nabídce je nejen výborná káva, ale i slané i sladké pochutiny. Veškeré dobroty jsou vyrobeny u nás na klinice z kvalitních regionálních surovin podle aktuálních společenských trendů.

Součástí kavárny je i dětský koutek. V koutku si mohou děti hrát s řadou speciálních hraček, které neslouží pouze k zábavě, ale i k poučení. Koutek je od kavárny oddělen tak, aby si děti mohli hrát a zároveň je měli rodiče stále na dohled při popíjení kávy. Tu si můžete dát v prostorách naší kavárny nebo vzít s sebou - Café TO GO.

Více o nás

Profil kliniky

Soukromá klinika LOGO s.r.o. byla založena již v roce 1990 jako specializované zdravotnické zařízení na diagnostiku a terapii vad řeči, hlasu a sluchu. Postupně se rozvíjela tak, že v současné době je zde poskytována komplexní péče v odbornostech - foniatrie, ORL, logopedie, psychologie, psychiatrie, neurologie, interní lékařství, fyzioterapie, dětský stacionář( day hospital) a lůžkové oddělení.

Cílem je - během poměrně krátkého časového úseku klientovi pomoci v odstraňování, zmírňování jeho obtíží a ukázat cestu, kterou se dál vydat.

Nyní má Soukromá klinika LOGO hlavní sídlo na ulici Vsetínská v Brně, Česká republika a hlavním městě Praha. Její zakladatelka PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D , věnuje velikou pozornost léčbě a terapii koktavosti. Vytvořila metodu komplexního přístupu terapie koktavosti, která se na této klinice užívá s velice dobrými výsledky.Je vhodná pro děti, mladistvé i dospělé balbutiky.

Již v počátku budování kliniky se založil tým odborníků, který uceleně pracuje v pomoci zmírňovaní projevů koktavosti právě touto metodou.

Na počátku léčení je po konzultaci s klientem sestaven léčebný plán.Klinika pořádá týdenní diagnostické pobyty, na kterých se provádí tento -individuální léčebný plán a první dny začínají odborná vyšetření - foniatrie, neurologie, psychologické pohovory, logopedická.

Na klinice je využíváno komplexního přístupu, tak, že na jednom místě a v jednom čase na klienta účelně působí složky léčebné, reedukační a rehabilitační.

Po absolvování diagnostického pobytu je klient dva až tři měsíce kontaktován v domácím prostředí, dochází ev. na individuální terapie k logopedovi. Po této době absolvuje terapeutický týdenní pobyt , kde procvičí to, kde má obtíže.

Soukromá klinika LOGO s.r.o. klade důraz na kvalitu poskytovaných služeb, vysokou odbornou připravenost, sledování nejnovějších poznatků v oblasti poruch komunikace. Klinika je nositelem certifikátu ISO 9001:2000 v oblasti "Diagnostika a léčba poruch komunikace. Výzkum a vývoj v oblasti klinické logopedie.". zaručující kvalitu poskytovaných služeb. Klinika spolupracuje se zahraničními partnery v Německu, Anglii, Dánsku, Švédsku, Itálii a USA.

Sídlo Soukromé kliniky LOGO s.r.o. na Vsetínské ulici v Brně umožňuje přístup i handicapovaným pacientům svým bezbariérovým řešením. Dokonalost a moderní přístupy k diagnostice vad řeči a sluchu ukázaly, že logopedickou péči je možno prováděts vyspělou zdravotnickou technikou a moderními trendy.

Klinika disponuje několika logopedickými ordinacemi. Vzhledem k vysoké specializaci jsou zřízeny na Soukromé klinice odborné poradny (např. pro poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost),DMO, dysartrie, rozštěpové vady, opožděný vývoj řeči, autismus, alternativní a augmentativní komunikace, vývojová dysfázie a poruchy polykání). Specializovaní pracovníci nabízíjí i aplikace specializovaných postupů - myofunkční terapie, masáže dle Castillo Morales, Bobath koncept. Poskytujeme i soudně znalecké posudky v klinické logopedii a pořádají se kurzy komunikace pro manažery, výuku rétoriky.

Klinika nabízí množství různě zaměřených skupinových terapií, pro děti i dospělé (afázie, balbuties, myofunkční terapie, arterapie, čtení psaní jako hraní, s úsměvem do školy a další).

Naše služby
  • Logopedie

  • Lékařské služby - rehabilitace, ORL - foniatrie, Klinická psychologie, Psychiatrie, Neurologie, Interní lékařství, Soudní znalec se specializací klinická logopedie

  • Wellness - Možnost relaxace, kosmetiky a wellness víkendů. Jste unaveni? Potřebujete doplnit energii? Cílem wellness víkendů je odpočinek, relaxace, regenerace organismu a péče o tělo. Soukromá klinika LOGO s.r.o. je členem Asociace Wellness. Provádíme individuální i kolektivní relaxační programy: Kneipovy koupele, solné lázně, antidepresivní světelná terapie, kyslíková terapie a jiné. V našem kosmetickém saloně si můžete vybrat z řady profesionálních ošetření a postupů, které provádíme špičkovou francouzskou kosmetikou Jean d´Estrées – Paris.

  • Manažerské kurzy - komunikační dovednosti, Školení v oblasti komunikačních dovedností a zvládání zátěžových situací

Naše ordinace

Brno

Vsetínská 20 (klinika)

639 00 Brno

+420 543 420 666


Merhautova 118

613 00 Brno

tel: +420 545 214 844

mobil: +420 739 457 157

Blansko

Nádražní 10

678 01 Blansko

tel: +420 516 426 426

Židlochovice

Náměstí Míru 149

667 01 Židlochovice

tel: +420 547 231 999

Naše fotografie

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Fyzioterapie a rehabilitace
Baňkování
Canisterapie – terapie pomocí psů
Cvičení po porodu
Cvičení podle paní Mojžíšové (Mojžíšova metoda)
Cvičení pro těhotné
Elektroléčba, Elektrostimulace
Fyzioterapie
Hipoterapie, Hiporehabilitace
Kinesiotaping (taping, tejpování)
Klasická masáž
Lymfatické masáže, Lymfodrenáž
Magnetoterapie
Masáže lávovými kameny
Reflexní masáž
Vodoléčba
Vojtova metoda
Endokrinologie
Diabetes mellitus (cukrovka) I. typu
Diabetes mellitus (cukrovka) II. typu
Onemocnění štítné žlázy
Léčba nadváhy a obezity
Léčba obezity

Zobrazit více Zobrazit méně

U nás je možné zaplatit platební kartou.

Upozornění

  • Ceny jsou pouze orientační.
  • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Napište nám

Adresy

Adresa
Vsetínská 20
Za obchodním domem Interspar
639 00 Brno
Česká republika

 Brno   
Ordinační hodiny
Pondělí
07:00 - 18:00 
Úterý
07:00 - 18:00 
Středa
07:00 - 18:00 
Čtvrtek
07:00 - 18:00 
Pátek
07:00 - 17:00