Prof. MUDr. Zdeněk Malý

Gynekologie a porodnictví Brno
Gynekologie a porodnictví Brno
UNICA - Klinika pro léčbu neplodnosti a ženských nemocí

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Prof. MUDr. Zdeněk Malý a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - Prof. MUDr. Zdeněk Malý - Gynekologie a porodnictví Brno

Motto:

Našim cílem je s týmem odborníků využít nejnovější medicínské postupy a co nejcitlivěji provést partnerskou dvojici léčbou k vytouženému dítěti. Proměnit lásku v život. - Prof. MUDr. Zdeněk Malý, CSc.

ČlenstvíOstatní členství:

 • ČGS ČLS JEP - Česká gynekologická a porodnická společnost
 • CSUM - Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně CSUM
 • EFSUMB - European Federation of Societes for Ultrasound in Medicine and Biology
 • ESHRE - European Society of Human Reproduction and Embryology
 • ISUOG - International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
 • ÖEGGG - Österreichische Gesellschaft für Gynakologie und Geburtshilfe OEGGG
 • ÖGRE - Österreichische Gesellschaft für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie

Více o lékaři

Prof. MUDr. Zdeněk Malý, CSc.

Vzdělání

 • 1972 - 1978 Lékařská fakulta UJEP, Brno

 • 1981 - I. Atestace z Gynekologie a porodnictví

 • 1986 - II. Atestace z Gynekologie a porodnictví

 • 1993 - Obhájení dizertační práce a získání hodnosti CSc.

 • 1993 - Obhájení habilitační práce a získání hodnosti docent gynekologie a porodnictví

 • 2001 - Obhájení profesorského řízení a získání hodnosti profesor gynekologie a porodnictví

 • 2007 - Atestace Reprodukční medicína

Přehled odborné a pedagogické praxe

Zaměstnavatel

 • 1978 - 1989 KÚNZ Brno, I.gynekologicko-porodnická klinika

 • 1989 - 1992 LF MU Brno, II.gynekologicko-porodnická klinika

 • 1992 - 1994 Frauenklinik des Landeskrankenhauses, LKH Mödling/Wien

 • 1995 - 2001 Porodnicko-gynekologická klinika FN Brno - Bohunice

 • 2001 - LF MU profesor gynekologie a porodnictví

 • 2001 - Unica spol. s r.o. - klinika pro léčbu neplodnosti a ženských nemocí, Brno

Praxe

 • 1978 - 1991 Lékař a odborný asistent I. a II. por.gyn. klinika Brno, Obilní trh

 • 1992 - 1994 vrchní lékař (Oberarzt) Ženské kliniky Zemské nemocnice v Mödlingu/Vídni - (přednosta: Univ.Prof.Dr.Paul Riss)

 • 1995 - 2001 Porodnicko-gynekologická klinika LF MU Brno-Bohunice

 • 1995 - 1997 docent, zástupce přednosty pro výuku

 • 1997 - 2001 přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN Brno-Bohunice

 • 2001 - profesor gynekologie a porodnictví LF Masarykovy university

 • 2001 - přednosta Kliniky pro léčbu neplodnosti a ženských nemocí Unica

Přednášky

Leipzig, Bregenz, Lausane, Berlin, Helsinky, Salzburg, Basel, Clermont-Ferrand, Buenos Aires, San Francisko, Florencie, Sao Paolo, Washington.

Ocenění odbornými společnostmi

 • 1995 - prestižní Pawlikova cena České Gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP a Janssen-Cilag Award Foundation, obdržena za práci Malý, Z.: "Srovnání výsledků konvenční ultrasonografie a barevné dopplerovské analýzy v hodnocení povahy nadorů adnex" v Čes. Gynek. 1994.

 • 1995 - členství v NewYork Academy of Science za práci: Maly,Z.,Riss,P.,Deutinger, J.: Localization of blood vessels and qualitative assessment of blood flow in ovarian tumors. v časopisu Obstetrics and Gynecology,1995
 • Práce byla také vybrána nakladatelstvím Mosby (USA) a zařazena do YEAR BOOK OF ULTRASOUND 1996, dále ji vybrala European Association of Radiology (EAR) ke zveřejnění do European Radiology

Naše fotografie

Lékaři & Pracoviště

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Asistovaný hatching
Dárcovství embryí
Dárcovství vajíček
Genetické vyšetření
Hormonální vyšetření
Indukce ovulace
Indukce spermatogeneze
Intracytoplazmatická injekce morfologicky selektované spermie – ICSI
Intrauterinní inseminace - IUI
Kryokonzervace zárodečných buněk
Mimotělní oplodnění - IVF
Preimplantační genetická diagnostika
Výpočet ovulace
Vyšetření průchodnosti vejcovodů

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

 • Ceny jsou pouze orientační.
 • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Adresy

Gynekologie a porodnictví Brno
Adresa
Barvičova 53
602 00 Brno
Stránice
Česká republika

 Brno