• 11 odpovědí
 • 1 Like

Masarykův onkologický ústav

Napište nám

Recenze (2)

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Masarykův onkologický ústav a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Masarykův onkologický ústav již získal/a tuto recenzi

Profil - Masarykův onkologický ústav

Motto:

Pacient především

Více o nás

Masarykův onkologiský ústav

Jediné komplexní onkologické centrum v ČR

Akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání zdravotníků

Akreditované pracoviště SAK ČR

V současné době je Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně  specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností, jedinečný svého druhu v České republice. Na jednom místě jsou zde soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby, rehabilitaci. Jeho pracovníci se také zaměřují na vědecko - výzkumnou činnost včetně základního výzkumu. Je to pracoviště s pre - i postgraduální výukou lékařů a zdravotníků a s osvětovou činností zaměřenou na širokou veřejnost. Ročně ambulancemi projde 180 000 lidí a je tu hospitalizováno 7 000 pacientů.

Bylo to první zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, kterému se podařilo získat akreditaci od nezávislé Spojené akreditační komise ČR, a to na nejdelší možnou dobu - tří let. V květnu roku 2004 se tak završilo  několikaleté úsilí všech pracovníků MOÚ, kteří museli mnohdy změnit vžité léčebné postupy a přizpůsobit je nejnovějším trendům medicíny a individuální potřebě každého pacienta. Tuto akreditaci se podařilo obhájit - opět na dobu 3 let  -  v dubnu 2007.

MOÚ se může  pochlubit řadou jedinečných projektů i léčebných postupů. Jeho odborníci  kladou velký důraz na prevenci nádorových onemocnění. Vypracovali speciální preventivní program na základě údajů  Národního onkologického registru. Je zaměřen na všechny věkové kategorie podle pohlaví a po jeho absolvování velkou měrou zaručuje absenci onkologického onemocnění (je to jediný komplexní preventivní program v České republice). Tuto možnost pro všechny, kteří mají zájem o prevenci, ústav rozšířil od 2. května 2006 o Preventivní onkologický program pro každého, který v sobě zahrnuje soubor vyšetření zaměřených na všechna základní onkologická onemocnění, a je v republice unikátní.  Navíc v ústavu pracuje Oddělení genetiky a epidemiologie nádorů, které se věnuje těm lidem, u kterých je riziko rakoviny dáno rodinnou zátěží, v onkogenetické ambulanci a v případě potřeby prodí i genetické testování jedinců k odhalení či potvrzení genetického rizika.

Oddělení gynekologické onkologie

Současné léčebné a diagnostické postupy 

1. Operační výkony

Základní metodou léčby zhoubných nádorů v gynekologické oblasti je radikální operační výkon.

V operativě využíváme nejnovějších technických vymožeností a postupů zajišťujících dostatečně radikální a přitom ne zbytečně nadměrný a zatěžující výkon.

2. Chemoterapie

3. Radioterapie

4. Klinické studie

Nově zaváděné léčiva, léčebné postupy a metody jsou na našem pracovišti ověřované na klinických studiích, do kterých se mohou podle svého svobodného rozhodnutí zařadit i nemocné u nás léčené

5. Specializované ambulance a dispenzarizace

6. Diagnostické postupy

Oddělení chirurgické onkologie

Odborné zaměření

Chirurgické oddělení je součástí specializovaného onkologického ústavu, který nabízí většinu léčebných modalit, používaných v léčbě nádorových onemocnění a důsledně využívá možností komplexní léčby nádorů. Z toho vyplývá úzké propojení s ostatními odděleními ústavu a mnohdy i specifické podmínky práce, včetně speciální problematiky chirurgických komplikací nechirurgických léčebných modalit.

Hlavními problematikami, řešenými v rámci našeo chirurgického oddělení je:

 • chirurgická léčba nádorů prsu se zvláštním důrazem na záchovné operace

 • chirurgická léba maligního melanomu kůže včetně selektivních lymfadenektomií

 • chirurgická léčba nádorů zažívacího traktu a dutiny břišní

 • chirurgická léčba nádorů močových cest včetně retroperitoneálních lymfadenektomií

 • chirurgie sarkomů měkkých tkání

 • kryochirurgie nádorů

 • laparoskopické operace

Oddělení urologické onkologie

Samostatné onko - urologické oddělení MOÚ bylo zřízeno v lednu 2006. Onko-urologické oddělení je jedním z chirurgických oborů začleněným do koncepce multioborové, ucelené, péče o onkologické pacienty. V jeho činnosti je tedy kladen především důraz na mezioborovou spolupráci, překračování tradičních hranic rozdělujících jednotlivé medicínské obory a to nejen v oblasti oborů chirurgického zaměření. V tomto spatřujeme unikátnost nejen tohoto urologického oddělení, ale i celého MOÚ v naší republice.

Další obory

 • Radiační onkologie

Naše fotografie

Lékaři & Pracoviště

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Gynekologie
Diagnostická hysteroskopie
Hysterektomie abdominální (odstranění dělohy)
Hysterektomie abdominální radikální (odstranění dělohy)
Hysterektomie vaginální (odstranění dělohy)
Hysterektomie vaginální radikální (Schauta)
Hysteroskopické odstranění benigních nádorů a srůstů
Konizace děložního čípku
Laparoskopická léčba endometriózy
Laparoskopicky asistovaná radikální vaginální hysterektomie (LARVH)
Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH)
Nádory dělohy
Nádory děložního čípku
Nádory pochvy
Nádory prsu
Nádory vaječníku
Očkování proti karcinomu děložního čípku
Operace pro cysty vaječníku
Salpingektomie (odstranění vejcovodu)
Totální laparoskopická hysterektomie
Vaginální operace při močové inkontinenci
Urologie a Andrologie
Punkční biopsie prostaty
Reimplantace ureteru (močovodu)
Resekce divertiklu močového měchýře
Resekce penisu
Vasektomie

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

 • Ceny jsou pouze orientační.
 • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Napište nám

Adresy

Adresa
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
Česká republika

 Brno