• 21 odpovědí
 • 1 Like

Masarykův onkologický ústav

 • 100% do 1 dne
 • zodpovězených
  poptávek
  průměrná
  odpověď

Napište nám

Recenze (2)

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Masarykův onkologický ústav a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Masarykův onkologický ústav již získal/a tuto recenzi

Profil - Masarykův onkologický ústav

Motto:

Pacient především

Více o nás

Masarykův onkologiský ústav

Jediné komplexní onkologické centrum v ČR

Akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání zdravotníků

Akreditované pracoviště SAK ČR

V současné době je Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně  specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností, jedinečný svého druhu v České republice. Na jednom místě jsou zde soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby, rehabilitaci. Jeho pracovníci se také zaměřují na vědecko - výzkumnou činnost včetně základního výzkumu. Je to pracoviště s pre - i postgraduální výukou lékařů a zdravotníků a s osvětovou činností zaměřenou na širokou veřejnost. Ročně ambulancemi projde 180 000 lidí a je tu hospitalizováno 7 000 pacientů.

Bylo to první zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, kterému se podařilo získat akreditaci od nezávislé Spojené akreditační komise ČR, a to na nejdelší možnou dobu - tří let. V květnu roku 2004 se tak završilo  několikaleté úsilí všech pracovníků MOÚ, kteří museli mnohdy změnit vžité léčebné postupy a přizpůsobit je nejnovějším trendům medicíny a individuální potřebě každého pacienta. Tuto akreditaci se podařilo obhájit - opět na dobu 3 let  -  v dubnu 2007.

MOÚ se může  pochlubit řadou jedinečných projektů i léčebných postupů. Jeho odborníci  kladou velký důraz na prevenci nádorových onemocnění. Vypracovali speciální preventivní program na základě údajů  Národního onkologického registru. Je zaměřen na všechny věkové kategorie podle pohlaví a po jeho absolvování velkou měrou zaručuje absenci onkologického onemocnění (je to jediný komplexní preventivní program v České republice). Tuto možnost pro všechny, kteří mají zájem o prevenci, ústav rozšířil od 2. května 2006 o Preventivní onkologický program pro každého, který v sobě zahrnuje soubor vyšetření zaměřených na všechna základní onkologická onemocnění, a je v republice unikátní.  Navíc v ústavu pracuje Oddělení genetiky a epidemiologie nádorů, které se věnuje těm lidem, u kterých je riziko rakoviny dáno rodinnou zátěží, v onkogenetické ambulanci a v případě potřeby prodí i genetické testování jedinců k odhalení či potvrzení genetického rizika.

Oddělení gynekologické onkologie

Současné léčebné a diagnostické postupy 

1. Operační výkony

Základní metodou léčby zhoubných nádorů v gynekologické oblasti je radikální operační výkon.

V operativě využíváme nejnovějších technických vymožeností a postupů zajišťujících dostatečně radikální a přitom ne zbytečně nadměrný a zatěžující výkon.

2. Chemoterapie

3. Radioterapie

4. Klinické studie

Nově zaváděné léčiva, léčebné postupy a metody jsou na našem pracovišti ověřované na klinických studiích, do kterých se mohou podle svého svobodného rozhodnutí zařadit i nemocné u nás léčené

5. Specializované ambulance a dispenzarizace

6. Diagnostické postupy

Oddělení chirurgické onkologie

Odborné zaměření

Chirurgické oddělení je součástí specializovaného onkologického ústavu, který nabízí většinu léčebných modalit, používaných v léčbě nádorových onemocnění a důsledně využívá možností komplexní léčby nádorů. Z toho vyplývá úzké propojení s ostatními odděleními ústavu a mnohdy i specifické podmínky práce, včetně speciální problematiky chirurgických komplikací nechirurgických léčebných modalit.

Hlavními problematikami, řešenými v rámci našeo chirurgického oddělení je:

 • chirurgická léčba nádorů prsu se zvláštním důrazem na záchovné operace

 • chirurgická léba maligního melanomu kůže včetně selektivních lymfadenektomií

 • chirurgická léčba nádorů zažívacího traktu a dutiny břišní

 • chirurgická léčba nádorů močových cest včetně retroperitoneálních lymfadenektomií

 • chirurgie sarkomů měkkých tkání

 • kryochirurgie nádorů

 • laparoskopické operace

Oddělení urologické onkologie

Samostatné onko - urologické oddělení MOÚ bylo zřízeno v lednu 2006. Onko-urologické oddělení je jedním z chirurgických oborů začleněným do koncepce multioborové, ucelené, péče o onkologické pacienty. V jeho činnosti je tedy kladen především důraz na mezioborovou spolupráci, překračování tradičních hranic rozdělujících jednotlivé medicínské obory a to nejen v oblasti oborů chirurgického zaměření. V tomto spatřujeme unikátnost nejen tohoto urologického oddělení, ale i celého MOÚ v naší republice.

Další obory

 • Radiační onkologie

Naše fotografie

Lékaři & Pracoviště

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Urologie a Andrologie
Adrenalektomie (odstranění nadledviny)
Augmentace močového měchýře
Cirkumcize (obřízka)
Cystektomie radikální s derivací močových cest
Cystektomie s derivací močových cest
Cystolitotomie (odstranění kamenů v močovém měchýři)
Diagnostická laparoskopie u kryptorchismu
Emaskulinizace
Epidydimektomie (odstranění nadvarlete)
Epidydimo-vaso-anastomoza
Extirpace cysty nadvarlete
Extirpace spermatokély
Frenuloplastika
Laparoskopická adrenalektomie
Laparoskopická cystektomie
Laparoskopická léčba ledvinové cysty (marsupializace)
Laparoskopická nefrektomie
Laparoskopická nefroureterektomie
Laparoskopická operace varikokély
Laparoskopická pánevní lymfadenektomie
Laparoskopická pyeloplastika
Laparoskopická radikální cystektomie
Laparoskopická radikální prostatektomie
Laparoskopická retroperitoneální lymfadenektomie
Lymfadenektomie inguinální (odstranění mizních uzlin v třísle)
Lymfadenektomie pánevní (odstranění mizních uzlin)
Lymfadenektomie retroperitoneální
Meatoplastika
Nefrektomie (odstranění ledviny)
Nefrolitotomie (odstranění ledvinových kamenů)
Nefropexe
Operace hydrokély
Orchiektomie bilaterální (kastrace)
Orchiektomie (odstranění varlete s nadvarletem)
Orchiopexe (zafixování varlete)
Penektomie (odstranění penisu)
Prostatektomie radikální retropubická
Prostatektomie suprapubická transvezikální
Punkční biopsie prostaty
Pyeloplastika (operace při rozšířené ledvinové pánvičky)
Radikální nefrektomie
Radikální orchiektomie
Reimplantace ureteru (močovodu)
Resekce divertiklu močového měchýře
Resekce ledviny
Resekce penisu
Robotická nefrektomie (odstranění ledviny)
Robotická plastika ledvinové pánvičky
Robotická radikální prostatektomie
Robotická resekce ledviny
Transuretrální endoskopické výkony
   TURP (transuretrální resekce prostaty)
   TURT (transuretrální resekce tumoru)
Ureterolitotomie
Uretroplastika
Vasektomie
Gynekologie
Endoskopické výkony
   Diagnostická hysteroskopie
   Diagnostická laparoskopie
   Hysteroskopická ablace endometria (odstranění zvýšené děložní sliznice)
   Hysteroskopická biopsie (odběr tkáně)
   Hysteroskopické odstranění benigních nádorů a srůstů
   Laparoskopická léčba endometriózy
   Laparoskopická lymfadenektomie (odstranění mizních uzlin)
   Laparoskopické odstranění benigních nádorů
   Laparoskopické výkony u akutní bolesti
   Laparoskopicky asistovaná radikální vaginální hysterektomie (LARVH)
   Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH)
   Laparoskopický výkon při perforaci dělohy
   Totální laparoskopická hysterektomie
Nádory dělohy
Nádory děložního čípku
Nádory pochvy
Nádory prsu
Nádory vaječníku
Nádory vejcovodu
Nádory zevních rodidel
Náhlé příhody břišní v gynekologii
Očkování proti karcinomu děložního čípku
Operace z břišního přístupu
   Adnexektomie (odnětí děložních přívěsků)
   Hysterektomie abdominální (odstranění dělohy)
   Hysterektomie abdominální radikální (odstranění dělohy)
   Lymfadenektomie (odstranění mizních uzlin)
   Metroplastiky (rekonstrukce dělohy pro vrozené vady)
   Operace pro cysty vaječníku
   Operační řešení myomů (nezhoubných nádorů svaloviny dělohy)
   Ovarektomie, Oophorectomie (odstranění vaječníku)
   Salpingektomie (odstranění vejcovodu)
Operace z vaginálního přístupu
   Hysterektomie vaginální (odstranění dělohy)
   Hysterektomie vaginální radikální (Schauta)
   Kolpektomie (odstranění pochvy)
   Konizace děložního čípku
   Operace Bartholinské žlázy
   Operace píštělí
   Poševní plastiky
   Separovaná abraze (frakcionizovaná kyretáž)
   Vaginální operace při močové inkontinenci
   Vulvektomie (odstranění zevních rodidel)
Prekancerozy děložního čípku a jejich řešení
Robotická chirurgie v gynekologiii
Screening karcinomu děložního čípku
Vyšetřovací metody v gynekologii
Vyšetřovací metody v mamologiii

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

 • Ceny jsou pouze orientační.
 • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Napište nám

Adresy

Adresa
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
Česká republika

 Brno