MDM Centrum s.r.o.

Napište nám

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás MDM Centrum s.r.o. a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - MDM Centrum s.r.o.

Motto:

Mesodiencefalická modulace je metoda fyzikální léčby, která upravuje a harmonizuje poruchy způsobené funkčními i orgánovými chorobami. Jde o neinvazivní elektrofyziologickou stimulaci centrálního nervového systému.

Více o nás

MDM METODA

Metoda je založená na již dlouhou dobu známé skutečnosti, že průchod velmi nízkých intenzit proudu centrálním nervovým systémem, může ovlivnit regulační funkce nervového sytému. Hodnoty proudu jsou velmi nízké a jsou mohem nižší, než jsou tradičně užívány například v oblasti fyzikální léčby a rehabilitace. Princip metody je závislý spíše na speciálním tvarování proudových impulzů, které prakticky pacient nevnímá. Z tohoto hlediska je metoda zcela bezpečná, není třeba se jí obávat a byla opakovaně konzultována i se specialisty v oblasti neurofyziologie.

Metoda mesodiencefalické modulace je založena na zmíněných nízkých proudech, které působí na část centrálního nervového systému zvanou diencefalon. Tato část je právě zodpovědná za některé důležité regulační vegetativní funkce. Pomocí těchto nízkých impulsů elektrického proudu dochází ke zlepšení disfunkcí organizmu, mikrocirkulace v tkáních, regulačních schopností i vnímání bolesti a nepříjemných vjemů nejen u diabetiků, ale u všech lidí se zdravotními problémy. Metoda má i velmi dobré preventivní účinky nejen před komplikacemi u diabetiků, ale i velmi pozitivně ovlivňuje různé neuropatie způsobené jak řadou onemocněními, tak jako následek úrazů.

Na základě klinických studií (Fakultní nemocnice v Hradci Králové) bylo potvrzeno, že tato metoda nemá žádné vedlejší nežádoucí účinky.

MDM metoda je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR - čj 3371B/08.

MDM terapie je určena všem diabetikům, kteří chtějí předcházet orgánovým onemocněním způsobených diatem nebo již trpí různými bolestmi v důsledku diabetické polyneuropatie.

Komplikace, kterým lze při léčbě cukrovky předejít

Při Diabetes melitus (DM) není schopen organismus produkovat dostatek inzulínu, který má v těle dvě důležité funkce.
- První - reguluje úroveň cukru v krvi
- Druhá - produkuje dostatečné množství bílkovin pro výživu a obnovu tkání

Když není organismus schopen produkovat dostatečné množství inzulínu, je možno umělým dodáváním inzulinu do organismu první funkci dobře nahradit, druhou funkci může zlepšit pouze metoda MDM.

97 % všech problémů diabetiků je způsobeno právě nedostatečnou druhou funkcí, kdy není organismus schopen produkovat dostatečné množství bílkovin pro obnovu a výživu tkání. Proto se u lidí s DM po delší době objevují různé problémy, které mohou postihnout prakticky každý orgán. Cévní komplikace diabetu vedou k předčasné ateroskleróze a z toho vyplývajícím srdečním a cévním onemocněním, která často vyústí v srdeční infarkt, cévní mozkovou příhodu a poruchy prokrvení periferních částí končetin. Tak zvaná diabetická mikroangiopatie (diabetické postižení drobných cév, kapilár) vede k těžkým poruchám ledvin, které vyústí často až do selhání ledvin s nutností léčit nemocného umělou ledvinou. Další velmi závažnou komplikací jsou cévní poruchy oční sítnice, které vedou dosti často ke slepotě. Právě diabetické postižení ledvin způsobené diabetickou mikroangiopatií a postižení oční sítnice jsou nejčastější příčiny selhání ledvin a v případě očí slepoty. Další, prakticky pravidelnou, komplikací diabetu a to již v jeho počátečních fázích je tak zvaná diabetická periferní polyneuropatie. Touto komplikací míníme postižení nervů v končetinách. Existuje také postižení vegetativních nervů, které řídí funkce vnitřních orgánů. Diabetická neuropatie, která postihuje nervy vnitřních orgánů, má za následek průjmy (při postižení nervů střev), dále je častá neuropatie močových a pohlavních orgánů (důsledkem jsou poruchy močení a problémy s potencí u mužů). 
Při postižení nervů končetin, periferní diabetické polyneuropatii dochází k poruchám citlivosti končetin a nepříjemným pocitům v končetinách, jako je mravenčení, pocit stažených ponožek nebo podkolenek až kruté bolesti a pocit neklidu v dolních končetinách. Tyto obtíže při diabetické neuropatii jsou tak velké, že mnohdy pacienta vyrušují z normální práce, odpočinku i spánku. Pokud jde o předcházení diabetickým komplikacím, nejdůležitější je dobrá kompenzace - pečlivé vyrovnání diabetu. Léčba diabetu je mnohdy velmi složitá, záleží na typu diabetu, délce jeho trvání a mnoha dalších okolnostech. Zásadní však je skutečnost, že při špatně kompenzovaném diabetu komplikace velmi rychle postupují.

Pro diabetiky

MDM terapie pomáhá účinně předcházet komplikacím a následkům diabetu (např.pálení, chlad, pocit těžkých nohou, přecitlivělost/necitlivost, problémy se spánkem, křeče, slabost DK, porucha erekce). Klinické studie prokázaly, že účinek je dlouhodobý a dochází ke staticky významnému poklesu glykovaného hemoglobinu. Praxe ukazuje, že se úleva může objevit již po několika prvních výkonech. Výkon je zcela neinvazivní, nebolestivý a pacienta nijak nezatěžuje, není třeba se jej obávat a dosavadní zkušenosti ukazují, že efekt je dlouhodobý. Účinek metody je závislý na stupni neuropatického postižení, metodu se doporučuje použít opakovaně.

Léčba dětí

MDM terapii je možno použít i pro děti, ale v ČR a EU je MDM přístroj schválený pouze pro léčení dospělé populace.

Délka léčení

MDM terapie se skládá ze 13-ti procedur v trvání 10 po sobě jdoucích dnů (první 3 dny probíhá procedura 2x denně, poté 1x denně), procedura trvá přibližně 30 minut. Vliv léčení se obvykle projevuje už během MDM terapie a určité změny se dostavují v průběhu několika týdnů až měsíců po ukončení terapie. Vliv terapie je individuální a proto četnost opakování terapie je také individuální.

Naše fotografie

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Diabetes mellitus (cukrovka) I. typu
Diabetes mellitus (cukrovka) II. typu
Mesodiencefalická modulace

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

  • Ceny jsou pouze orientační.
  • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Napište nám

Adresy

Adresa
Přímá 8
31200 Plzeň
Červený Hrádek
Česká republika

 Plzeň