• 1 odpovědí

MEDICONET s.r.o.

Oční klinika Praha  |  Kožní klinika Praha
Oční klinika Praha  |  Kožní klinika Praha
MEDICONET s.r.o.

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás MEDICONET s.r.o. a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - MEDICONET s.r.o. - Oční klinika Praha  |  Kožní klinika Praha

Motto:

Naším hlavním cílem je zdravý a spokojený klient.

Více o nás

Profil polikliniky

Poliklinika Mediconet s.r.o. byla založena v dubnu 2003 a svou činnost zahájila ještě v říjnu téhož roku. Za relativně krátkou dobu svého působení na trhu dokázala naše poliklinika rychle rozvinout komplexnost poskytovaných lékařských služeb a to jak po stránce odborné - nabídkou nových specializací a produktů, tak i teritoriálně - dotvářením široké regionální sítě smluvních lékařů. Poliklinika Mediconet v současné době pro své klienty představuje optimální řešení lékařské péče pod jednou střechou v samotném centru Prahy, v ulici V Celnici 5 a také i v centru Brna, v ulici Hybešova 43.

Polikliniky Praha a Brno jsou privátní ambulantní zdravotnická zařízení, jež poskytují širokou škálu zdravotních služeb s nadstandardním a individuálním přístupem ke svým klientům. Máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR. Na našich poliklinikách využíváme nejnovější léčebné metody za použití moderní lékařské techniky. Poliklinika Mediconet poskytuje komplexní ambulantní služby zaměřené na preventivní a léčebnou péči pro individuální i podnikovou klientelu.

Cílem poliklinik Mediconet je vytvořit síť center zaměřených na diagnostiku a preventivní péči po celé ČR. Disponujeme vlastní sítí regionálních smluvních lékařů, kteří poskytují všechny potřebné služby přímo v místě pracoviště. To vše s garancí a technickým zázemím silného a důvěryhodného partnera - polikliniky Mediconet. Závodní preventivní péči pro zaměstnance našich klientů, kteří jsou trvale umístěni mimo hlavní město Prahu, garantujeme na celém území České republiky.

Zákroky  korektivní dermatologie prováděné na našem pracovišti:

Sklerotizace varixů

Pomocí skleroterapie se odstraňují drobné varixy a rozšířené žilky na dolních končetinách. Jedná se o ambulantní ošetření, pacienti nejsou po léčbě omezeni v běžných aktivitách.

Léčba elektrokauterem

Elektrokauter je  přístroj k odstranění drobných kožní výrůstků, které se nejčastěji vyskytují na krku a v podpaží. Stejným přístrojem je možno koagulovat pavoučkové névy (žilky v obličeji). Velmi rychlá, šetrná a cenově dostupná metoda.

CO2 laser

Moderní metoda k léčbě kožních výrůstků a benigních( nezhoubných) mateřských znamének, některých drobných cévních útvarů. Využití u indikací, kde dříve bylo možné pouze chirurgické odstranění. Spolehlivá léčba s minimálními riziky pro pacienty a s velmi dobrým kosmetickým efektem.

Chemický peeling

Je určený jak pro léčbu aknózní a smíšené pleti, ke  zjemnění kožního reliéfu, zmenšení ústí dilatovaných pórů a redukci tvorby mazu, tak i na zlepšení vzhledu stárnoucí pleti, její rozjasnění, redukci pigmentových skvrn. Efektu je dosaženo jemnou deskvamací kožního povrchu.

Nejmodernější typ peelingu tzv "lunch peeling" je možno provádět kdykoli během dne, protože na rozdíl od klasických peelingových metod nedochází k přechodnému zarudnutí kůže.

Odbornosti našich poliklinik

Poliklinika Praha

Praktické lékařství

MUDr. Marcela Lejsková

Vyšetření a ošetření probíhá přímo v prostředí polikliniky dle individuální potřeby klienta, aktuálního zdravotního stavu, předoperační vyšetření pro registrované pacienty.

Interna

MUDr. Marie Brožová

MUDr. Renata Růžičková

MUDr. Radka Janková

Diagnóza a nechirurgická léčba chorob vnitřních orgánů, komplexní i cílená vyšetření, stanovení vhodného léčebného plánu, doporučení na případná návazná vyšetření, předoperační vyšetření, očkování.

Obezitologie - dietologie

MUDr. Renata Růžičková

Průběžná edukace klientů, zpracování individuálních rozpisů stravování, kontroly zdravotního stavu  přímo na poliklinice se zřetelem na zvýšené riziko onemocnění souvisejících s nadváhou, návrhy vhodných fyzických aktivit.

Endokrinologie

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc

MUDr. Michal Škácha

MUDr. Ivana Čermáková

Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí (cukrovka, onemocnění štítné žlázy) jsou stále častější a je nutné jim průběžně věnovat pravidelnou péči ze strany specializovaného lékaře, který vhodnou léčbou a dietními opatřeními zamezí nežádoucím komplikacím z těchto onemocnění vyplývajícím.

Osteologie

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

Jedním z nejčastějších onemocnění současnosti je osteoporóza, systémové onemocnění kostí. Rozhodujícím diagnostickým postupem, který je pacientům prováděn na našich poliklinikách,  je tzv. celotělová kostní denzitometrie. Nově vybudované osteocentrum polikliniky Mediconetu vedené jedním z našich předních odborníků v dané oblasti se věnuje diagnostice, prevenci i léčbě tohoto závažného onemocnění.

Ortopedie

MUDr. Ivana Čechová

MUDr. Kristián Güttler

Vyšetření svalového a kosterního aparátu - končetin, páteře i zad. Doporučení adekvátní medikamentózní nebo fyzioterapeutické léčby, kdy fyzioterapeutickou část může pacient absolvovat na naší poliklinice, pod dohledem kvalifikovaných lékařů. V indikovaných případech další návazná vyšetření - počítačová tomografie a magnetická rezonance.

Sonografie

MUDr. Milena Špelinová

Neinvazivní moderní zobrazovací metoda, která používá odraz zvukových vln k zobrazení orgánů a tkání lidského těla. Mimo toto klasické zobrazení metoda využívá tzv. Dopplerovského principu, který umožňuje zobrazení krevního proudu a zviditelnění cévní stěny. Sono diagnostiku poskytujeme v celém rozsahu oboru.

Gynekologie a porodnictví

MUDr. Eva Bočanová

MUDr. Eva Uhrová

Doc. MUDr. Alena Měchurová

MUDr. Jaroslav Vráblik (email: jaroslav.vrablik@mediconet.cz)

Nabízíme příjemné prostředí, klademe důraz individuální přístup ke každé klientce. V ordinacích vybavených špičkovou lékařskou technikou (ultrazvukový přístroj BTL DC-6, laboratorní mikroskop MBR-1, kolposkop Leica, kolposkop Kaps) poskytujeme komplexní preventivní i léčenou péči v oboru.

Oční lékařství

MUDr. Tamara Bokotey

MUDr. Daniela Rybářová

Kromě běžného očního vyšetření s použitím moderních přístrojů  je v poliklinice  k dispozici odborné poradenství týkající se kontaktních čoček - doporučení vhodného typu čoček, objednání a aplikace čoček a zaučení v jejich užívání.

ORL

Doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc

Doc. MUDr. M. Hroboň, CSc

MUDr. Eva Slavíková

S použitím mikroskopu a moderní flexibilní optiky provádíme v poliklinikách veškerá vyšetření v oblasti ucha, nosu  a krku a v indikovaných případech zajišťujeme návazné operační řešení.

Alergologie a klinická imunologie

MUDr. Sausen Sládková

Komplexní diagnostika a péče o pacienty s chorobami imunopatologickými, alergickými a bronchiálním astmatem. Provádíme specifickou alergenovou imunoterapii (dříve nazývanou hyposenzibilizace).

Dermatovenerologie

MUDr. Jana Míková

Diagnostika a léčba všech kožních onemocnění včetně vyšetření mateřských znamének. Naše poliklinika také nabízí zákroky korektivní dermatologie - odstranění kožních výrůstků elektrokautetrem a CO2 laserem, chemický peeling a sklerotizace drobných křečových žil.

Stomatologie

MUDr. Jitka Hruboňová

MUDr. Václava Provazníková

MUDr. Tereza Fuksová

MUDr. Romana Vydrová

Praktické zubní lékařství nabízí akutní i preventivní péči, dále jednorázové prohlídky pro zaměstnance firem v rámci závodní zdravotní péče, nadstandardní péči o chrup (bělení zubů, dentální hygiena). S naší poliklinikou Mediconet spolupracuje i implantolog, který s využitím nejmodernějších materiálů provádí rekonstrukce chrupu.

Dentální hygiena

Mgr. Hana Kučová

Lucie Bechníková, Dis.

Specializované ošetření chrupu dentální hygienistkou.

Fyziatrie, Fyzioterapie

Mgr. Milan Fořt

Vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut je schopen diagnostikovat změny pohybového aparátu a pomocí mobilizací, reflexních metod a uvolňovacích cviků účinně odstraňovat akutní i dlouhodobé bolestivé stavy. Rehabilitačním cvičením koriguje chybné pohybové stereotypy čímž se předchází vadnému držení těla vedoucímu k trvalému poškozování pohybového aparátu, elektroakupunktura, tejpování a laserterapie.

Poliklinika Mediconet Vám v souvislosti s touto problematikou dále nabízí:

Masáže (celkové / částečné, reflexní / klasické), mobilizační a manipulační techniky (pasivní náprava kloubů), individuální cvičení dle metodiky Mojžíšové (potíže s plodností u mužů i žen), individuální cvičení, sportovní poradna.

Neurologie

MUDr. Lenka Slováčková

Provádíme diagnostiku, prevenci i léčbu nemocí a poruch centrální nervové soustavy (mozek, mícha), periferní nervové soustavy (nervy) a kosterních svalů.

Kardiologie

MUDr. Vladimír Prokš

MUDr. Věra Umnerová

MUDr. Šárka Procházková

Nabízíme vyšetření v celém rozsahu oboru: klinické vyšetření, natočení a popis EKG, v indikovaných případech vyšetření srdce ultrazvukem (echokardiografie) - buď na žádost obvodního či jiného ošetřujícího lékaře nebo v důsledku rozhodnutí našeho kardiologa. Provádíme zátěžové testy (bicyklová ergometrie) umožňující posoudit funkci srdečního svalu.

Závodní preventivní péče

MUDr. Nataša Hartlová

MUDr. Viliam Baláž

MUDr. J. Provazníková

MUDr. E. Zayková

Odborná poradenská činnost pro klienta. Dohled na pracovišti včetně kontroly pracovních podmínek a lékárniček. Vypracování návrhu kategorizace pracovních pozic.

Poliklinika Brno

Dentální hygiena

MUC. Jitka Mrkosová

Pravidelnou odbornou péčí lze předejít celé řadě komplikací; vzniku zubního kazu, zánětu dásní, parodontóze. Dentální hygiena je samostatný rychle se rozvíjející obor, který si za poměrně krátkou dobu získal nezastupitelné místo v oblasti stomatologické péče. Návštěva ordinace dentální hygieny ideálně každých 6 měsíců, není nedostupným nadstandardem, ale patří mezi základní péči o zdraví každého člověka. Naši zubní lékaři se díky práci dentálních hygienistek mohou plně věnovat své odborné zubní specializaci.

Fyziatrie, fyzioterapie

MUDr. Roman Flašar

Provádíme diagnostiku, prevenci i léčbu nemocí a poruch centrální nervové soustavy (mozek, mícha), periferní nervové soustavy (nervy) a kosterních svalů. Kineziologické vyšetření a terapie poruch pohybové soustavy, diagnostika a terapie změn kosterní a svalové soustavy. Pomocí vhodného rehabilitačního programu lze účinně odstraňovat dlouhodobé bolestivé stavy, předcházet vadnému držení těla a dalším zlozvykům, vedoucím k trvalému poškození zdraví.

Praktické lékařství

Doc. MUDr. Petr Mayer, CSc.

Vyšetření a ošetření dle individuální potřeby klienta, aktuálního zdravotního stavu, předoperační vyšetření pro registrované pacienty.

Interna

Doc. MUDr. Vlasta Kunovská, CSc.

MUDr. Silvie Pivníčková

Diagnóza a nechirurgická léčba chorob vnitřních orgánů, komplexní i cílená vyšetření, stanovení vhodného léčebného plánu, doporučení na případná návazná vyšetření, předoperační vyšetření, očkování.

Sonografie

MUDr. Jiří Vaníček

Neinvazivní moderní vyšetřovací metoda, která bez použití rentgenového záření umožňuje zobrazit změny uvnitř orgánů, např. v dutině břišní, ale i v oblasti kloubů, svalů nebo prsní žlázy. Ultrazvuková vyšetření všech orgánů a Dopplerovské duplexní vyšetření cévního řečiště provádíme pod dohledem lékařů v poliklinice na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře a po předložení žádanky.

Oční lékařství

MUDr. Rudolf Müller

MUDr. Libuše Otisková

Kromě detailního očního vyšetření s použitím moderních přístrojů a případné následné ambulantní léčby nabízíme aplikace a odborné poradenství týkající se kontaktních čoček - doporučení vhodného typu čoček, objednání i aplikace čoček a zaučení v jejich užívání

Stomatologie

MUDr. Tamara Smejkalová

MUDr. Ondřej Vít.

Praktické zubní lékařství nabízí akutní i preventivní péči, dále jednorázové prohlídky pro zaměstnance firem v rámci závodní zdravotní péče, nadstandardní péči o chrup (bělení zubů, dentální hygiena). S naší poliklinikou Mediconet spolupracuje i implantolog, který s využitím nejmodernějších materiálů provádí rekonstrukce chrupu.

Nejpohodlnější a nejrychlejší je objednání přes Call centrum polikliniky Praha na čísle 12 888.

Naše fotografie

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Kožní lékařství
Léčba bazaliomu (bazocelulární karcinom)
Léčba onychomykóz a ostatních dermatomykóz (plísní)
Léčba růžovky (rosacea)
Diagnostika znamének
Léčba atopického ekzému a jiných dermatitid
Léčba bércových vředů
Léčba bradavic (verrucae)
Léčba folikulitidy
Léčba genitálních (condylomata accuminata) a jiných bradavic
Léčba herpetických infekcí
Léčba impetiga
Léčba kopřivky (urticaria)
Léčba lupénky (psoriáza)
Léčba růže (erysipel)
Léčba svrabu (scabies)
Léčba vitiliga
Léčba vší
Gynekologie
Antikoncepce
Klimakterium a menopauza
Očkování proti karcinomu děložního čípku
Poruchy menstruačního cyklu
Záněty prsu
Záněty v gynekologii
Stomatologie
Bělení zubů
Dentální hygiena
Endodoncie (ošetření kořenových kanálků)
Keramické fazety
Keramické korunky a můstky
Léčba paradentózy (parodontologie)
Stomatochirurgie
Zubní implantáty
Zubní miniimplantáty
Zubní výplně (záchovná stomatologie)
Oční lékařství
Biologická léčba chorob sítnice a sklivce
Biomikroskopie
Gonioskopie
Kontaktní oční čočky
Léčba glaukomu - zeleného zákalu
Léčba očních zánětů
Léčba šilhání (strabismu)
Makulární degenerace
Nepřímá oftalmoskopie
Objektivní měření refrakce
Přímá oftalmoskopie
Tonometrie
Vyšetření barvocitu
Vyšetření citlivosti na kontrast
Vyšetření zorného pole
Vyšetření zrakové ostrosti do blízka
Vyšetření zrakové ostrosti do dálky
Fyzioterapie a rehabilitace
Cvičení podle paní Mojžíšové (Mojžíšova metoda)
Fyzioterapie
Kinesiotaping (taping, tejpování)
Klasická masáž
Lymfatické masáže, Lymfodrenáž
Reflexní masáž
Endokrinologie
Diabetes mellitus (cukrovka) I. typu
Diabetes mellitus (cukrovka) II. typu
Onemocnění štítné žlázy
Ortopedie
Diagnostika a léčba osteoporózy
Konzervativní léčba úrazů
Obstřiky a punkce
Podologie, Podiatrie – péče o nohy
Léčba nadváhy a obezity
Léčba obezity

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

  • Ceny jsou pouze orientační.
  • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Adresy

Oční klinika Praha  |  Kožní klinika Praha
Adresa
V Celnici 5
110 00 Praha
Praha 1
Česká republika

 Praha