MUDr. Jitka Mulačová

Centrum mezoterapie Beroun

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás MUDr. Jitka Mulačová a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - MUDr. Jitka Mulačová

Motto:

Smyslem a cílem veškeré naší činnosti je léčba široké škály typů bolesti, se kterými za námi pacienti přicházejí.

Více o lékaři

Profil ordinace

Protože obor léčby bolesti patří u nás mezi relativně mladá odvětví medicíny domnívám se, že je vhodné alespoň v krátkosti vás seznámit s náplní práce ordinace.

Kdo jsme?

V minulosti jsem pracovala na Anestesiologicko resuscitačním oddělení v nemocnici v Berouně. Po získání atestace II. stupně v oboru (nejvyššího možného) jsem pracovala jako zástupce primáře a posléze jako primář ARO. V roce 1992 jsem na základě konkursního řízení nastoupila na Anestesiologicko resuscitační kliniku nemocnice v Praze Motole. Po otevření lůžkového AR oddělení v nemocnici Hořovice jsem nastoupila na toto oddělení, kde jsem pracovala do r. 1994. Od roku 1994 vedu svoji vlastní praxi, v níž se speializuji na léčbu bolesti. Před i po akreditace pro mé pracoviště jsem úspěšně absolvovala řadu specializačních kurzů, do značné míry ještě během pobytu na klinice v pražském Motole. Z dalších kurzů mohu uvést kurz akupunktury, kurz pro vedení bezbolestných porodů, kurz pro léčbu kostrčového syndromu a mnohé další.

Moje výborná asistentka Petra Nováková absolvovala po maturitě na gymnáziu nástavbové studium pro rehabilitační pracovníky. Před příchodem do naší ambulance pracovala na neurologické klinice v nemocnici v Motole.

Ordinaci pro léčbu bolesti jsem v Berouně otevřela v roce 1994, jako jednu z prvních v České republice.

Bolest

V posledních letech začíná být obecně přijímáno, že bolest patří nejen mezi hlavní problémy zdravotnictví, ale i celé společnosti. Bolest trvající, chronická, má významný vliv na kvalitu života a psychický stav postižených. Je známo, že čtyři z pěti pacientů trpících chronickou, tedy déletrvající bolestí, nejsou v České republice léčeni odpovídajícím způsobem. Přitom asi 90% případů je dobře zvládnutelných vhodnou terapií a to nejen farmakologickou, tedy za použití léků.

Příčinou velmi nízkého využívání nových prostředků ovlivňování bolesti je nízké povědomí pacientů a bohužel i některých zdravotníků, o možnostech léčby. Často je to způsobeno zejména nedostatkem vzájemné komunikace mezi ošetřujícím lékařem a pacientem.

V důsledku existence neléčené bolesti, dochází ke změnám v chování člověka, počínaje poruchami spánku až po narušení rodinných vazeb. Bolest tak přestává být záležitostí jednotlivce a stává se nepříznivým společenským jevem.

To je dost důvodů pro to, aby o ni bylo pečováno s nejvyšší zodpovědností.

Jak chronická bolest vznikne?

Je-li akutní bolest, to znamená bolest náhle vzniklá a časově omezená, řádně léčena, trvá jen několik dní. Větším problémem je bolest chronická, která trvá několik týdnů nebo déle, která pokud je neléčená, se sama stane nemocí. Vedle tělesného utrpení přináší problémy duševní, sociální a vede i k problémům existenčním.

Existuje léčba?

Ano. Podmínkou je správná volba léků. Pak lze bolest udržet pod kontrolou. Dokonce i bolest nádorovou - tak označujeme bolestivé stavy související s nádorovými onemocněními - lze dobře léčit.

V naší zemi existuje řada pracovišť, specializujících se na léčbu chronické bolesti. Vedle center pro výzkum bolestivých stavů jakými jsou Fakultní Nemocnice Motol a Nemocnice Na Bulovce, existuje již od roku 1994 mé specializované pracoviště v Berouně, ve kterém se za 9 let s úspěchem léčilo přes 3 tisíce pacientů, trpících chronickou bolestí.

Léčba bolesti

Jedná se především o bolesti hlavy (migrény), bolesti kloubů, bolesti přetrvávající po operacích páteře (disků), maligní bolesti (bolesti doprovázející nádorová onemocnění), dlouhodobé benigní bolesti ( vzniklé např. degenerativními onemocněními páteře či velkých kloubů ), bolesti způsobené onemocněním páteře či špatným držením páteře, dále neuralgie, myofasciální syndromy (bolesti svalů a vazů), fantomové bolesti (bolesti přetrvávající po amputacích), bolesti v oblasti orofaciální (neuralgie trojklaného nervu a obrny lícního nervu), bolesti vzniklé po onemocnění pásovým oparem a jiné.

V naší ambulanci jsou často léčeni pacienti s neztišitelnou bolestí nádorového původu, kde běžné způsoby léčby jsou již neúčinné.

Při léčbě využíváme nejmodernější terapeutickou a diagnostickou lékařskou techniku.

Nejčastěji využíváme tyto metody léčby:

Metody fyzikální léčby

Do této skupiny patří elektroléčba, magnetoterapie, léčebný ultrazvuk (využíváme přístroj SONOSTIM - jeden z nejnovějších modelů kombinujícího ultrazvuk a elektrické proudy pro dosažení optimálního léčebného efektu)

Metody rehabilitační

Do této skupiny patří reflexní masáže, individuální léčebný tělocvik a manipulace.

Akupunktura a akupresura

Tyto metody nejsou nosnou součástí léčby, v mnohých případech přinášejí velmi pozitivní účinky.

Obstřiky a blokády

Znecitlivující látka se vpravuje do bolestivého místa nebo k nervovým kořenům. Využitím blokád je možno výrazným způsobem zmírnit utrpení pacientů s nádorovými onemocněními, u nichž jsou jiné způsoby léčby neúčinné.


 

Naše fotografie

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Fyzioterapie a rehabilitace
Elektroléčba, Elektrostimulace
Fyzioterapie
Magnetoterapie
Reflexní masáž
Ortopedie
Obstřiky a punkce

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

  • Ceny jsou pouze orientační.
  • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Adresy

Adresa
Havlíčkova 1732
266 01 Beroun
Beroun 2
Česká republika

 Beroun