Ordinace multispektrální terapie docenta MUDr. Bohuslava Hanuše

Ordinace multispektrální terapie docenta MUDr. Bohuslava Hanuše

Napište nám

Recenze (3)

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Ordinace multispektrální terapie docenta MUDr. Bohuslava Hanuše a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Ordinace multispektrální terapie docenta MUDr. Bohuslava Hanuše již získal/a tuto recenzi

Profil - Ordinace multispektrální terapie docenta MUDr. Bohuslava Hanuše

Motto:

U nás nikdy nejste na obtíž! Pro Vás a Vaše onemocnění máme nejenom dostatek času, ale i maximální pochopení. A navíc? Stejně jako Vy – máme identický cíl: totiž, co nejúspěšněji a trvale odstranit Vaše zdravotní problémy!

Více o nás

Profil ordinace

Je všeobecně známo, že konvenční, respektive alopatické lékařství, běžně nazývané klasické lékařství se orientuje stále více na striktnější specifické odborné oblasti. Moderní věda vyžaduje i v oblasti medicíny stále užší úhly náhledu vůči jednotlivým druhům onemocnění. Tento fakt pak způsobuje, že se stává téměř nemožným (i pro sebe schopnějšího lékařského odborníka) vnímat a identifikovat dané onemocnění jako výsledek mnoha činitelů, které dávají vznik daného onemocnění. Mezi tyto činitele náleží nejenom somatické (tělesné), ale i psychologické procesy, neboť víme, že každé, i striktně „tělesné“ onemocnění, má ve větší či menší míře spolupůvod i v oblasti psychiky.

Moderní pojetí konvenční medicíny s tímto nemůže vážně kalkulovat, neboť je příliš úzce zaměřené a specializované především na odstraňování symptomů (příznaků) choroby a na léčbu pouze části základny původu onemocnění. v praxi to znamená, že se alopatický lékař snaží o vyléčení pacienta, avšak ve skutečnosti musí být při takové léčbě nutně mnoho (i podstatného) zanedbáváno.

Důležitou roli hraje i to, co současná konvenční medicína nedokáže a ani nemůže akceptovat: totiž vliv sociálně-psychologických faktorů a novodobých společenských “toxinů“, jakými jsou například radiový, světelný, elektromagnetický a elektrický smog, které spolupůsobí při vzniku a rozvoji chorob. Rovněž různé exogenní patogenní (vznik choroby stimulující) vlivy například v současných potravinách (jakými jsou například ochucovadla, konzervační látky, barviva, požívání mykotických látek/plísní/ a aflatoxinů – zvláště pak v dovezené zelenině, ovoci a potravinách) hrají při našich onemocněních dominantní roli.

Vlastní existence a funkce naší Multispektrální terapie není rozhodně plnohodnotným nahrazením komplexní alopatické medicíny, avšak v žádném případě ani jejím pouhým banálním doplňkem!

Multispektrální terapie

Cílem naší činnosti v ordinaci Multispektrální terapie je vytvořit z ověřených (a v mnoha vyspělých zemích již alopaticko-lékařskými kolegy akceptovaných) alternativních léčebných metod provázaný terapeutický celek, který by co nejpřirozenějšími (převážně přírodními) metodami důkladně (a pokud možno trvale) vyléčil zdravotní problémy našich klientů, popřípadě doplnil či zkvalitnil léčbu a popřípadě poskytl perspektivní preventivní program, aby se - pokud možno - zabránilo dalšímu onemocnění.

Do našeho léčebného spektra terapií jsme začlenili především:

 • terapii akupunkturou

 • aurikulopunkturu (akupunktura na ušní boltec)

 • homeopatii (léčba přírodními léky)

 • fytoterapii (léčba bylinnými preparáty)

 • elektro-neurostimulaci

(v ojedinělých případech - kdy tomu jinak nelze - pochopitelně neodmítáme ani léčbu konvenčními léky!)

Také psycho(hypno)terapie může být (u některých onemocnění) součástí naší upřímné snahy, klienta co nejdůsledněji a s trvalým efektem vyléčit, jež nám zajišťuje erudovaný odborník přes psychologické problematiky, psychoterapeut Mgr. Zbyněk Bohdal.

Z dalších pomocných léčebných metod aplikovaných v naší ordinaci lze především uvést metodu:

 • EAAB (elektroaktivace akupunkturních bodů)

 • EAAD (elektroaktivace akupunkturních dráh)

Konvenční lékařská diagnostika všeho druhu, jako i dohoda o možnosti odesílání našich klientů (v případě, že to zdravotní stav klienta vyžaduje) k nemocniční léčbě (na námi vybraných exponovaných zdravotnických pracovištích), náleží mezi služby, které nechceme našim klientům v žádném případě upřít a potvrzuje tak naše úsilí, co nejúžeji spolupracovat s alopatickým lékařstvím!

V návaznosti na předchozí, ale i samostatně poskytuje psychologický poradce - psychoterapeut Mgr. Zbyněk Bohdal mimo jiné:

 • psychologické poradenství

 • individuální psychoterapii

 • rodinnou terapii

 • skupinovou terapii

 • léčebně orientovanou hypnoterapii

 • relaxačně - motivační hypnoterapii která může být (v případě zájmu) realizována v solné jeskyni, která je v objektu k dispozici

Terapie nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Co lze například léčit?

Prakticky všechna onemocnění a choroby které mohou člověka postihnout. U velmi závažných onemocnění, jakými jsou například choroby onkologické, postinfarktní stavy či následky mozkové příhody jsme prostřednictvím naší terapie schopni napomoci k eliminaci těch nejzávažnějších symptomů, popřípadě napomoci spolu-stimulace k rychlejší a úspěšnější rekonvalescenci.

Celosvětové zkušenosti odborníků v aplikaci multispektrální terapie ukazují, že nejlepších výsledků je dosahováno v léčbě:

 • bolestí krční páteře, zad a pohybového aparátu

 • chronické bolesti hlavy, migrény, neuralgii a chronické bolesti jiného původu

 • částečnou necitlivost končetin, částečné ochrnutí končetin

 • arthrosis

 • „tenisový“ loket

 • srdeční, zažívací a střevní neurózu

 • neuropatie (např. při diabetu)

 • vysoký krevní tlak

 • neurologické problémy

 • astma bronchiale

 • hyperventilační syndrom (náhlý pocit sevření hrudníku, brnění paží, motolice, pocit infarktu)

 • různé alergie, oslabenou imunitu

 • poruchu činnosti štítné žlázy, hormonální problémy

 • dnu

 • diabetes II. typu

 • Crohnovu chorobu

 • ekzémy, akné

 • nadměrné pocení (i chodidel)

 • frigiditu / impotenci,

 • inkontinenci moči u mužů i žen

 • hemoroidy

 • Moniérův syndrom

 • stimulace činnosti různých orgánů

 • zhoršený zrak, sluch

 • zažívací problémy

 • bulimie

 • obezita (redukce tělesné hmotnosti)

 • zvýšené množství cholesterolu

 • Esophagitis (porucha, kýla žaludeční klapky)

 • Mořská nemoc/nesnášenlivost jízdy v automobilu

 • závislosti lehčího typu (kouření, alkohol, lehké drogy)

 • poruchy spánku

 • "syndrom vyhoření", chronickou únavu

 • neurotické a fobické poruchy, deprese

 • odstranění trémy a posílení sebevědomí

 • pomoc při řešení aktuálních náročných životních situací

Pochopitelně i celá řada dalších, zde nejmenovaných chorob a potíží, je v menší či větší míře úspěšně léčitelná a z toho důvodu je proto nutné, aby jste se předtím, než se rozhodnete nás navštívit, nás telefonicky konzultovali a informovali se na možnosti léčby u nás.

V oblasti prevence je dosahováno velice dobrých výsledků. Platí to zejména u onemocnění: dementním syndromem, syndr. Parkinsona, infarktu myokardu, mozkové příhody a u některých onkologických onemocnění. Také při dalších mnohých onemocněních, zvláště pak těch, která vznikají při poškození CNS (centrální nervové soustavy) se ukázala být multispektrální terapie v mnohém léčebně efektivní.

Rovněž při stimulaci otěhotnění jsme dosud konstatovali skutečně neobvyklou úspěšnost a také opět prostřednictvím aurikuloterapie zajišťujeme takzvaný ‚bezbolestný‘ porodní průběh, který je pro mnohou nastávající maminku jistě atraktivní zkušeností.

Ordinační hodiny:

Úterý 8.00 - 12.00 hod 13.00 - 18.00 hod
Středa 8.00 - 12.00 hod 13.00 - 18.00 hod
Čtvrtek 8.00 - 12.00 hod 13.00 - 18.00 hod

Naše fotografie

Lékaři & Pracoviště

Mgr. Zbyněk Bohdal

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Endokrinologie
Diabetes mellitus (cukrovka) II. typu
Onemocnění štítné žlázy
Léčba nadváhy a obezity
Léčba obezity
Gynekologie
Močová inkontinence
Fyzioterapie a rehabilitace
Solná jeskyně, Haloterapie

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

 • Ceny jsou pouze orientační.
 • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Články

Napište nám

Adresy

Adresa
Nábřeží Svat. Čecha 664
poliklinika
374 01 Trhové Sviny
Česká republika

 Trhové Sviny