Osteologické centrum MUDr. MVDr. Jan Šlesinger

Osteologické centrum MUDr. MVDr. Jan Šlesinger

Napište nám

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Osteologické centrum MUDr. MVDr. Jan Šlesinger a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - Osteologické centrum MUDr. MVDr. Jan Šlesinger

Motto:

Vřele doporučuji pacientkám a pacientům, aby ve vlastním zájmu podstoupili vyšetření, popis denzitometrie, stanovení diagnózy a léčebný závěr v ambulanci osteologie. MUDr. Jan Šlesinger

Více o nás

Osteologické centrum

Osteologické centrum slouží jako nadregionální pracoviště, které je schopno jako jedno z mála zařízení léčit osteoporózu a další poruchy kostního metabolismu komplexně od diagnostiky přes farmakoterapii po rehabilitaci, cvičení a řízenou úpravu životosprávy, po vzoru světových osteologických center. Dr. Šlesinger a lékaři osteologického oddělení jsou členy Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Dr. Šlesinger je členem Českého národního fóra proti osteoporóze.

Historie

Osteologické centrum Brno založil MUDr. MVDr. Jan Šlesinger na jaře roku 1994 jako nestátní zdravotnické zařízení. Ve stejném roce též vydala WHO (World Health Organization) definici ostoporózy. Tehdy zakoupil jako druhý v ČR denzitometr DXA firmy Hologic z Massachusets v USA a tím zahájil přesnou diagnostiku nemoci na Moravě. Od doby, kdy jsme začínali, se výrazně zlepšil výběr léků pro specifickou terapii osteoporózy. Máme k dispozici velmi účinné preparáty ze skupin kalcitoninu, bisfosfonátů, pohlavních hormonů, selektivních modulátorů estrogenních receptorů, vitamínů D, kalcia, fluoru atd. Některé z léků mají pozitivní vliv nejen na kostní hmotu, nýbrž i na jiné systémy. Jsou i prevencí kardiovaskulárních, neurologických a onkologických onemocnění. Navíc se trvale vyvíjí vědecký pohled na prevenci a terapii osteoporózy a stavů s ní spojených, např. zlomenin.

Od roku 1994 bylo v našem osteocentru vyšetřeno přes 80 000 pacientů.

Vedoucím lékařem Centra je MUDr. MVDr. Jan Šlesinger, který je vyškolen v oboru osteologie v univerzitní Algemeiner Krankehaus ve Vídni.

Naše služby

Denzitometrie

Nabízíme:

 • Diagnostika a léčba osteoporózy a ostatních metabolických onemocnění kostí

 • Diagnostika a léčba vnitřních nemocí

 • Diagnostika a léčba nemocí ledvin

 • Denzitometrické vyšetření

Očkování

Nabízíme očkování vakcínami dostupnými v ČR.

Rehabilitace

Zásadním faktorem účinného léčení je diagnostika. Správná diagnostika zvyšuje pravděpodobnost dobrého výsledku. Proto je náš terapeutický tým tvořen lékařem se specializací v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace, vysokoškolsky vzdělanými, diplomovanými a atestovanými fyzioterapeuty. Pro každého pacienta vytváříme individuální program při respektování aktuálního stavu, symptomů a osobnosti jedince. Tento program má vést k postupnému zlepšení celkového stavu, výkonnosti a zlepšení kvality života. Za velmi důležité považujeme to, že můžeme nabídnout rehabilitaci i ve večerních hodinách a to nejen pacientům, ale i široké veřejnosti. S podniky a kluby uzavíráme smlouvu o placení rehabilitačních procedur, poskytovaných jejich zaměstnancům, formou fakturace. Lze rovněž posílat maséry přímo do podniků, které mají pro tuto práci vhodné prostory. Za určitých okolností lze zajistit masáž a fyzioterapii v bytě pacienta.

Klub Scarlett

V roce 2001 byl založen klub Scarlett jako součást osteologického centra. Klub je významnou součástí péče o pacienty trpící osteoporózou. Farmakologická léčba osteoporózy a obdobných onemocnění je sama o sobě jen polovicí nezbytné péče. Druhou stejně významnou složkou je cílená rehabilitace s cvičením pod dohledem odborníků, úprava životosprávy, úprava výživy, co nejhlubší informovanost o všech aspektech vzniku a rozvoje nemoci, atd.Osteologické kluby hrají významnou roli v podpoře léčby metabolických onemocnění skeletu a ve zvyšování kvality života pacientů a jejich blízkých.

Pořádáme:

 • Individuální a skupinová cvičení

 • instruktáže

 • vycházky

 • 2x ročně léčebné pobyty v ČR a SR

 • 1x ročně u moře v Chorvatsku nebo Itálii

 • přednášky odborníků

Specifickým rysem našeho zařízení je vysoce kvalifikovaná rehabilitace a instruktáž pacientů trpících osteoporózou a jinými metabolickými onemocněními skeletu.

Studie

Osteologické centrum se účastní mezinárodních multicentrických klinických studií léčiv proti osteoporóze. Vzhledem k velkému počtu pacientů přicházejících na vyšetření do našeho zařízení je možno participovat na klinických studiích velkého (i celosvětového) rozsahu. Pacienti, kteří se výzkumu účastní, jsou zvýhodněni např. poskytováním rehabilitačních služeb, bezplatným členstvím v klubu Scarlett atd..

Naše fotografie

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Fyzioterapie a rehabilitace
Baňkování
Cvičení podle paní Mojžíšové (Mojžíšova metoda)
Diatermie
Elektroléčba, Elektrostimulace
Klasická masáž
Lymfatické masáže, Lymfodrenáž
Magnetoterapie
Masáže lávovými kameny
Reflexní masáž
Vodoléčba
Vojtova metoda
Ortopedie
Diagnostika a léčba osteoporózy
Konzervativní léčba úrazů
Obstřiky a punkce

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

 • Ceny jsou pouze orientační.
 • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Napište nám

Adresy

Adresa
Hybešova 18
602 00 Brno
Česká republika

 Brno