• 39 odpovědí
 • 8 Likes

doc. MUDr. Petr Souček Ph.D.

Oftalmologie Praha
Oftalmologie Praha
Centrum klinické oftalmologie

Napište nám

Recenze (3)

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás doc. MUDr. Petr Souček Ph.D. a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


doc. MUDr. Petr Souček Ph.D. již získal/a tuto recenzi

Profil - doc. MUDr. Petr Souček Ph.D. - Oftalmologie Praha

Členství

Česká lékařská komora Česká lékařská společnost J.E.Purkyně

Ostatní členství:

 • ČOS - Česká oftalmologická společnost

Více o lékaři

Curriculum vitae

doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D.

Datum a místo narození: 15.5.1965, Kolín, stav: ženatý

Vzdělání: Fakulta všeobecného lékařství UK, Praha, 1983-1989

Postgraduální vzdělání
 • atestace I. stupně, 1992

 • atestace II. stupně, 1996

 • kombinované postgraduální studium, 3. LF UK, Praha, 2003-2005

 • habilitace na Univerzitě Karlově v Praze, 2007

Zaměstnání
 • I. oční klinika VFN, Praha, sekundární lékař, 1989-1995

 • Dětská oční klinika FNM a 2. LF UK, Praha, odborný asistent, 1995-1997

 • Oční klinika FNKV, Praha, vedoucí lékař lůžkové části 1997-2001, ved. lék. očníhoonkologického centra pro dospělé 1999-dosud, ved. lék. operačního sálu a Excimer laseru 2003-2006, pracovník pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany2000-2010, odborný zástupce přednosty kliniky 2006-2007

 • IPVZ Praha, externí pedagog, 1994-2001, odborný asistent, 2001-2007

 • 3. LF UK, Praha, externí pedagog, 1997-2003, odborný asistent 2003-2007

 • Centrum klinické oftalmologie s.r.o., 2011

Ocenění

1. Cena prezidia České lékařské společnosti JEP 2006 za knihu Atlas makulárních chorob

Členství v redakčních radách
 • Neuroendocrinology letters, člen

 • Central European Journal of Medicine, editor pro oftalmologii

Členství v odborných společnostech
 • Česká oftalmologická společnost, člen 1990-dosud

 • Česká lékařská společnost, člen 1990-dosud

 • Česká lékařská komora, člen 1993-dosud

 • Vit-ret Alcon club, zakladatel, člen 1996-2000

 • České fórum pro informační společnost, člen výkonného výboru 2000-2001, předseda skupiny Zdravotní péče 2000 - 2002

 • Česká vitreoretinální společnost, člen 2000

 • International FAN club, člen 2001 - dosud

 • Evropská vitreoretinální společnost, člen výboru 2001 - 2002

 • Makulární klub o.s., zakladatel a člen 2001 - 2007, předseda výboru 2007 - dosud

 • The EyeCancerNetwork, člen 2002 - dosud

 • Ophtalmic Oncology Group, člen 2002 - 2009

 • Euretina, člen 2003

 • Association of Research in Vision and Ophthalmology, člen 2004-2009

 • Societas Ophthalmologica Europaea, člen 2005 - 2006

 • International Society of Ocular Oncology, člen 2007 - 2009

Vědecká činnost

1. Pregraduální příprava studenta v primární péči, spoluřešitel grantu IGA, řešitel: as. MUDr.H.Vrbová, 1988 - 1989

2. Nové akrylátové gely v nitrooční aplikaci, spoluřešitel grantu IGA, řešitel: prof. MUDr. I. Karel, DrSc., 1994 - 1995

3. Emulsifikace silikonového oleje, spoluřešitel grantu GAČR, řešitel: prof. Ing. K. Volka, DrSc., 1994 - 1997

4. Věkem podmíněná makulární degenerace, spoluřešitel grantu IGA, řešitel: prof. MUDr. J. Boguszaková, DrSc., 1994 - 1997

5. Caldiret, hlavní řešitel klinické studie, organizátor: Sanofi-Synthelabo, 1998 - 2004

6. Sandostatin LAR, hlavní řešitel klinické studie, organizátor: Novartis, 1999 - 2004

7. TOSCA, Telescreening diabetické retinopatie, spoluřešitel studie 5. rámcového

programu Evropské komise IST 1999-12364, koordinátor: G. Zahlmann, 2000 - 2 (viz publikace Schneider S., Aldington SJ., Kohner EM. et al.: Quality assurance for diabetic retinopathy telescreening. Diabetic Medicine, 2005, vol. 22, p. 794-802.)

8. Visudyne in Minimally Classic, hlavní řešitel klinické studie, organizátor: Novartis Ophthalmics, 2001- 4

9. Oftalmologický registr, hlavní řešitel telemedicínské aplikace v rámci realizace Akčního plánu Státní informační politiky v bodě Zdravotnictví on-line, organizátor: MZČR, 2001 - 2006

10. Transpupilární termoterapie u věkem podmíněné makulární degenerace, odborný spolupracovník grantu IGA, řešitel: prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc., 2002 - 4

11. ANCHOR (Ranibizumab compared with verteporfin photodynamic therapy in subjects with predominantly classic subfoveal neovascular age-related macular degeneration), hlavní řešitel klinické studie, organizátor: Novartis Ophthalmics+Genentech, 2004 - 2006

12. POSURDEX (Dexamethasone Posterior Segment Drug Delivery System – DEX PS DDS Applicator System), hlavní řešitel klinické studie, organizátor: Allergan, 2007 - 2010

13. OPTIMA, hlavní řešitel klinické studie, organizátor: CoMentis, 2007 - 2008

14. MICROPLASMIN, hlavní řešitel klinické studie, organizátor: Trombogenics, 2009 - 2010

Pořádání postgraduálních výukových akcí

1. Věkem podmíněná makulární degenerace, vedení kurzu IPVZ, Praha, 2001

2. Problematika chorob makuly, včetně fluorescenční a indocyaninové angiografie, vedení odborné stáže IPVZ, Praha, 2001

3. Vitreoretinální onemocnění, vedení odborné stáže IPVZ, Praha, 2001 - dosud

4. Oční onkologie, vedení odborné stáže IPVZ, Praha, 2001 - dosud

5. Oftalmologie před 1. atestací, spolupráce na odborné stáži IPVZ, Praha, 2001 - 2005

6. Oftalmologie před 2. atestací, spolupráce na odborné stáži IPVZ, Praha, 2001 - 2006

7. Fotodynamická terapie s vertepofinem, vedení školení pracovníků oční kliniky VFN, Praha, 2001

8. International Visudyne Mini Symposium, organizace, aktivní účast a vedení školení, Praha, 2001

9. Makulární klub, založení, aktivní účast a vedení 1. setkání, Praha, 2001

10. International Visudyne Mini Symposium, organizace, aktivní účast a vedení školení, Praha, 2002

11. Choroby makuly, vedení kurzu, Celostátní sjezd ČOS, Praha, 2002

12. Makulární klub, Internetová telekonference s prof. N. M. Bresslerem, Baltimore, USA, organizace, aktivní účast a vedení 2. setkání, Praha, 2002

13. Makulární klub, organizace, aktivní účast a vedení 3. setkání, Brno, 2003

14. Vyšetřovací metody, diferenciální diagnostika a terapie makulárních chorob, vedení kurzu, Celostátní sjezd ČOS, Hradec Králové, 2003

15. Makulární klub, organizace, aktivní účast a vedení 4. setkání, Praha, 2003

16. CEMEA Visudyne symposium, organizace, aktivní účast a vedení výukového kurzu, Praha, 2003

17. Makulární klub, organizace, aktivní účast a vedení 5. setkání, Praha, 2004

18. International FAN club meeting, aktivní účast a vedení konference, Praha, 2004

19. Makulární klub, organizace, aktivní účast a vedení 6. setkání, Praha, 2004

20. Makulární klub, organizace, aktivní účast a vedení 7. setkání, Praha, 2005

21. Choroby makuly, vedení odborné stáže IPVZ, 2005 - dosud

22. Makulární klub, organizace, aktivní účast a vedení 8. setkání, Praha, 2006

23. Makulární klub, organizace, aktivní účast a vedení 9. setkání, Praha, 2007

24. Makulární klub, organizace, aktivní účast a vedení 10. setkání, Praha, 2008

25. Makulární klub, organizace, aktivní účast a vedení 11. setkání, Praha, 2009

26. Makulární klub, organizace, aktivní účast a vedení 12. setkání (součást 1st World congress of controversies in ophthalmology), Praha, 2010

Manažersko-administrativní činnost

1. Zastupování ČOS ČLS JEP v Dohadovacím řízení s VZP při vypracování kalkulačního listu výkonu Aplikace diodového laseru, 2000 - 3

2. Příprava certifikace Oční kliniky FNKV, Praha dle normy ISO 9001:2000 pro zdravotní služby v oblasti diagnostické, léčebné, preventivní a ošetřovatelské péče, které jsou předmětem vykazovaní na základě platné verze seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a pro činnost Mezinárodní oční banky, 2005 - 2007

Publikační činnost

1.1. Vědecké monografie

1. CIHELKOVÁ, I. a SOUČEK, P. Atlas makulárních chorob. Atlas of macular diseases. 1. vydání. Praha: Galén/Karolinum, 2005. 521 s. 2.1. Kapitoly v zahraničních monografiích

1. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Visudyne therapy in macular degeneration with predominantly classic subfoveal choroidal neovascularization. In IOSELIANI, O.R., (Ed.), Focus on macular degeneration research, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2004, p. 241-252.

2.2 Kapitoly v domácích monografiích

1. SOUČEK, P. Laserová terapie věkem podmíněné makulární degenerace, poznámky pro klinickou praxi. In KUCHYNKA, P. (Ed.), Trendy soudobé oftalmologie, I. svazek, Praha: Galén, 2000, s. 127-152.

2. SOUČEK, P. Nitrooční tumory nemelanocytární. In BARÁKOVÁ, D. (Ed.), Oční tumory, Praha: Grada, 2002, s. 101-112.

3. SOUČEK, P., KUCHYNKA, P., BARÁKOVÁ, D. Současné trendy v léčbě nádorů oka. In BARÁKOVÁ, D. (Ed.), Oční tumory, Praha: Grada, 2002, s. 113 - 126.

4. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Fotodynamická terapie s verteporfinem u převážně klasické subfoveolární choroidální neovaskularizace - řešení akutních forem makulární degenerace. In ROZSÍVAL, P. (Ed.), Trendy soudobé oftalmologie, III. svazek, Praha: Galén, 2006, s. 197 - 217.

5. SOUČKOVÁ I., SOUČEK P. Využití OCT u makulárních chorob, In ROZSÍVAL, P. (Ed.), Trendy soudobé oftalmologie, VII. svazek, v tisku

3.1. Původní práce v časopisech s IF

1. KAREL, I., MICHALIČKOVÁ, M., SOUČEK, P. Long-term results of pars plana vitrectomy and silicon oil for giant tears. European Journal of Ophthalmology, 1996, vol. 6, no. 3, p. 315 - 321.

2. KAREL, I., KALVODOVÁ, B., FILIPEC, M., BOHÁČOVÁ, E., SOUČEK, P. et al. Poly(triethylenglycol monometacrylate) a poly(glycerol monomethacrylate) cross-linked gel as potential viscoelastics for intraoperative use. Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol, 1997, vol. 235, p. 186 - 189.

3. TKADLECOVÁ, M., HAVLÍČEK, J., VOLKA, K., SOUČEK, P. et al. Study of aqueous humour by 1H NMR spectroscopy. Journal of Molecular Structure, 1999, vol. 480-481, p. 601 - 605.

4. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Treatment of macular degeneration (A controlled case). Neuroendocrinology Letters, 2002, vol. 23, no. 4, p. 370-372.

5. SOUČEK, P., TKADLECOVÁ, M., HAVLÍČEK, J. et al. The function of the blood aqueous barrier in eyes with emulsified silicone oil. Neuroendocrinology Letters, 2003, vol. 24, no. 6, p. 454-458.

6. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Evaluation of subretinal fluid absorption by optical coherence tomography in circumscribed choroidal hemangioma after photodynamic therapy with verteporfin. Neuroendocrinology Letters, 2004, vol. 25, no. 1/2, p. 109-114.

7. AZAB, M., BOYER, DS., BRESSLER, NM., BRESSLER, SB., CIHELKOVÁ, I., HAO, Y., IMMONEN, I., LIM, JI., MENCHINI, U., NAOR, J., POTTER, MJ., REAVES, A., ROSENFELD, PJ., SLAKTER, JS., SOUČEK, P. et al. Verteporfin therapy of subfoveal minimally classic choroidal neovascularization in age-related macular degeneration: 2-year results of a randomized clinical trial. Arch Ophthalmol, 2005, vol. 123, p. 448-457.

8. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Photodynamic terapy with verteporfin in subfoveal amelanotic choroidal melanoma (A controlled case). Neuroendocrinology Letters, 2006, vol. 27, no. 1/2, p. 145-148.

9. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Comment on Donaldson MJ et al.: Primary treatment of choroidal amelanotic melanoma with photodynamic therapy. Clin Experiment Ophthalmol. 2006, vol. 34, p. 721.

10. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Photodynamic therapy with verteporfin in subfoveal choroidal metastasis of breast carcinoma (A controlled case). Neuroendocrinology Letters, 2006, vol 27, no. 6, p. 725-732.

11. CIHELKOVÁ, I., SOUČEK, P., ŠACH, J. Uveal melanoma in congenital ocular melanocytosis mimicking malignant transformation of the optic disc melanocytoma (A controlled case). Neuroendocrinology Letters, 2006, vol. 27, no. 6, p. 729-732.

12. KRÁSNÝ, J., ANDĚL, M., BRUNNEROVA, R., CIHELKOVA, I., DOMINEK, Z., LEBL, J., PAPADOPOULOS, K., SOUČEK, P. et al. The contrast sensitivity test in early detection of ocular changes in the relation to the type I diabetes mellitus compensation in children, teenagers and young adults. Recent Patents in Inflammation and Alergy Drug Discovery, 2007, vol 1, no. 3, p. 232-236.

13. FINGER PT, KURLI M, SHULMAN JP, THE EYE CANCER NETWORK STUDY GROUP. Treatment of small choroidal melanoma: an internet survey. The Internet Journal of Ophthalmology and Visual Scince. 2007, vol. 5, no 1, www.ispub.com

14. HARITOGLOU C, GERSS J, SAUERLAND C, KAMPIK A, ULBIG MW; CALDIRET STUDY GROUP. Effect of calcium dobesilate on occurrence of diabetic macular oedema (CALDIRET study): randomised, double-blind, placebocontrolled, multicentre trial. Lancet. 2009, vol. 373, Apr, p. 1364-71.

15. BROWN DM, MICHELS M, KAISER PK, HEIER JS, SY JP, IANCHULEV T; ANCHOR STUDY GROUP. Ranibizumab versus verteporfin photodynamic therapy for neovascular age-related macular degeneration: Two-year results of the ANCHOR study. Ophthalmology. 2009, vol. 116, Jan, p. 57-65.e5.

16. HALLER JA, BANDELLO F, BELFORT R JR, BLUMENKRANZ MS, GILLIES M, HEIER J, LOEWENSTEIN A, YOON YH, JACQUES ML, JIAO J, LI XY, WHITCUP SM; OZURDEX GENEVA STUDY GROUP. Randomized, sham-controlled trial of dexamethasone intravitreal implant in patients with macular edema due to retinal vein occlusion. Ophthalmology. 2010, vol. 117, Jun, p. 1134-1146.e3.

3.2. Původní práce v recenzovaných časopisech

1. SOUČEK, P., VESELKA, J., DRÁBKOVÁ, J. et al. Testování znalostí studentů FVL UK Praha z neodkladné péče a zpracování vybraných stavů z primární neodkladné péče do modelových situací na počítači. Čs. zdravotnictví, 1990, vol. 38, no. 1, s. 24-29.

2. DOLEŽALOVÁ, J., DVOŘÁK, J., SOUČEK, P. Artefakická amoce. Čs. Oftal., 1994, vol. 50, Suppl., s. S26-31.

3. KAREL, I., BOHÁČOVÁ, E., SOUČEK, P. Relaxační retinektomie: anatomické a funkční výsledky. Čs. Oftal., 1994, vol. 50, no, 5, s. 263-271.

4. DOLEŽALOVÁ, J., KAREL, I., BEDŘICH, P., SOUČEK, P. et al. Amoce u artefakie. Čs. Oftal., 1995, vol. 51, no. 1, s. 7-13.

5. SOUČEK, P., BOGUSZAKOVÁ, J., GAJDOŠÍKOVÁ, Z. et al. Diagnostika, sledování a laserová léčba klasické formy chorioideální neovaskularizace u pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací. Čs. Oftal., 1997, vol. 53, no. 2, s. 94-100.

6. SOUČEK, P., BOGUSZAKOVÁ, J., CIHELKOVÁ, I. Fotodynamická terapie s preparátem Visudyne u makulární degenerace se subfoveolárně uloženou převážně klasickou choroidální neovaskularizací. Čes. a slov. Oftal., 2002, vol. 58, no. 2, s. 89-97.

7. CIHELKOVÁ, I., SOUČEK, P. Nálezy na optické koherentní tomografii u pacientů s makulární degenerací léčených pomocí fotodynamické terapie s preparátem Visudyne. Čes. a slov. Oftal., 2003, vol. 59, no. 4, 250-256.

8. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. První zkušenosti s 25-gauge pars plana vitrektomií u idiopatické epiretinální membrány a vitreomakulárního trakčního syndromu. Oftalmochirurgie, 2005, vol. 1, no. 1, s. 25-28.

9. CIHELKOVÁ, I., SOUČEK, P., ŠACH, J. Optická koherentní tomografie u pars plana vitrektomie pro idiopatickou makulární díru. Čes. a slov. Oftal., 2006, vol. 62, no. 2, s. 100-109.

10. KRÁSNÝ, J., CIHELKOVÁ, I., DOMÍNEK, Z., SOUČEK, P., ANDĚL, M. et al. Citlivost na kontrast a fluorescenční angiografie při hodnocení očních změn v rámci posouzení kompenzace diabetes mellitus 1. typu u mladých dospělých pacientů. Čes. a slov. Oftal., 2007, vol. 63, no. 1, s. 17-27.

11. ŠIMONOVÁ, G., LIŠČÁK, R., NOVOTNÝ, J. jr., SOUČEK, P. et al. Léčba choroidálních melanomů na Leksellově gama noži – výsledky. Radiační onkologie. Vol. 6, no. 1, s. 19-25.

12. SOUČEK, P., SOUČKOVÁ, I. Verteporfin s ranibizumabem u neovaskulární makulární degenerace. Čes. a slov. Oftal., 2008, vol. 64, no. 4, s. 135-140.

13. SOUČKOVÁ, I., SOUČEK, P. Optická koherentní tomografie u benigních a maligních melanocytárních nádorů. Čes. a slov. Oftal., 2008, 64, s. 228-230.

14. SOUČEK, P., SOUČKOVÁ, I. Kombinovaná terapie u neovaskulární makulární degenerace. Interní Med., 2010, 12, no. 1, s. 33-35.

15. SOUČEK, P., SOUČKOVÁ, I. Fotodynamická terapie s verteporfinem: Od neovaskularizace k hemangiomu aneb když sítnice makulou nekončí. Čes. a slov. Oftal., 2010, 66, no. 3, s. 146-151.

3.3. Původní práce v recenzovaných sbornících s IF

1. SOUČEK, P., KAREL, I., DOLEŽALOVÁ, J. et al. 1H NMR and IR spectroscopy of aqueous humor of eyes with emulsified silicone oil. Vision Research, 1995, vol. 35, Suppl. S Oct., p. 192.

2. KAREL, I., KALVODOVÁ, B., FILIPEC, M., BOHÁČOVÁ, E., SOUČEK, P., et al. Poly (triethylenglycol monomethacrylate) cross-link gel (TEGMA) as substitute of the aqueous humor. Vision Research, 1995, vol. 35, Suppl. S Oct., p. 316.

3. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Photodynamic terapy with verteporfin in subfoveal amelanotic choroidal melanoma. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 2005, vol. 46, Suppl. S, ARVO E-Abstract 3391.

4. Kapitoly v učebnicích

1. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I., KRÁSNÝ J., Nitrooční tumory. In KUCHYNKA, P. (Ed.), Oční lékařství, Praha: Grada, 2007, s. 479 - 500.

5. Různé závažné práce

1. SOUČEK, P. 10. kongres SOE v Miláně 1995. Čs. Oftal., 1996, vol. 52, no. 2, s. 192-194.

2. SOUČEK, P. Recenze: KRAUS, H., KAREL, I. RŮŽIČKOVÁ, E.: Oční zákaly. Čes. a Slov. Oftal., 2001, vol. 57, s. 419.

6. Přednášky typu „invited speaker“

1. SOUČEK, P: Novinky v diagnostice a laserové terapii u pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací a choroidálními melanomy, FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM, Hradec Králové, 2000

2. SOUČEK, P: Věkem podmíněná makulární degenerace v ordinaci, současný pohled na řešení problému, Celostátní sjezd ČOS, Plzeň, 2000

3. SOUČEK, P: Tumory sítnice, optiku a uveální tkáně, Vejdovského vědecký den, Olomouc, 2001

4. SOUČEK, P: Věkem podmíněná makulární degenerace, laserová terapie, klinické poznámky,Vejdovského vědecký den, Olomouc, 2001

5. SOUČEK, P: Chirurgie makuly, kurz zadního segmentu, IPVZ, Praha, 2001

6. SOUČEK, P: Věkem podmíněná makulární degenerace, kurz VPMD, IPVZ, Praha, 2001

7. SOUČEK, P: Visudyne a makulární degenerace v praxi, celostátní sjezd ČOS, Brno, 2001

8. SOUČEK, P: Verteporfin therapy in MD and choroidal hemangioma, retinologické sympozium, Poznaň, Polsko, 2003

9. SOUČEK, P, Cihelková I.: Choroby vitreoretinálního rozhraní, FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM, Lázně Jeseník, 2004

10. SOUČEK, P: Tumory uvey, sítnice a optiku, Vejdovského vědecký den, Olomouc, 2004

11. SOUČEK, P: Indikace antioxidantů a zinku u intermediální formy VPMD, 8. setkání Makulárního klubu, Praha, 2006

12. SOUČEK, P., Cihelková, I.: Ranibizumab u VPMD, 9. setkání Makulárního klubu, Praha, 2007

13. SOUČEK, P.: člen panelu round table diskuze na téma Moderní léčba VPMD, 4. bilaterální Slovensko-české oftalmologické sympozium, Banská Bystrica, SR, 2007

14. SOUČEK, P.: Medicína založená na důkazech: klinické studie s ranibizumabem u VPMD, FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM, Karlova Studánka, 2008

15. SOUČEK, P.: Kombinovaná fotodynamická/anti-VEGF terapie u degenerativní neovaskularizace makuly, 10. setkání Makulárního klubu, Praha, 2008

16. SOUČEK, P.: člen panelu round table diskuze na téma Vitreoretinální chirurgie u uveitid, Den uveitid, Praha, 2008

17. SOUČEK, P.: Sekundární endoresekce u melanomu cévnatky po brachyterapii, 11. setkání Makulárního klubu, Praha, 2009

18. SOUČEK, P.: člen panelu round table diskuze na téma Vitreoretinální chirurgie u uveitid, Celostátní sjezd České oftalmologické společnosti, Teplice 2010

7. Souborné referáty

1. SOUČEK, P., KUCHYNKA, P. Využití digitálního zobrazovacího systému v oftalmologii. Lékařské listy, příloha Zdravotnických novin, 1999, vol. 48, no. 32, s. 6.

2. SOUČEK, P. Léčba laserem při neovaskulární formě věkem podmíněné makulární degenerace. Lékařské listy, příloha Zdravotnických novin, 2000, vol. 49, no. 33, s.5.

3. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Diagnostika a terapie chorob makuly. Postgraduální medicína, 2002, vol. 4, no. 7, s. 774-782.

4. BOROVANSKÁ, J., BARÁKOVÁ, D., ŘEDINOVÁ, M., SOUČEK, P. Maligní melanom cévnatky. Postgraduální medicína, 2002, vol. 4, no. 7, s. 792-798.

5. SOUČEK, P., MÁZIK, L. Telemedicína v oftalmologii. Postgraduální medicína, 2002, vol. 4, no. 7, s. 799-803.

6. SOUČEK, P., BOGUSZAKOVÁ, J., CIHELKOVÁ, I. Fotodinamičeskaja terapija preparatom Visudyne (Vizudin) pri makuljarnoj degeneracii s preimusčestvenno klassičeskoj choroidaľnoj subfoveoljarnoj neovaskuljarizaciej. Rossija Eye World, 2002, vol. 2, no. 4, s. 34-37.

7. SOUČEK, P. Photodynamic therapy with verteporfin in predominantly classic subfoveal choroidal neovascularization in age-related and myopic macular degeneration. Acta Photodynamica, 2003, vol. 1, no. 1, p. 6-13.

8. CIHELKOVÁ, I., SOUČEK, P. Choroby vitreoretinálního rozhraní, I. část. Čes. a slov. Oftal., 2004, vol. 60, no. 3, s. 216-220.

9. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I., ŠACH, J. Choroby vitreoretinálního rozhraní, II. část, Čes. a slov. Oftal., 2004, vol. 60, no. 5, s. 373-377.

10. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Komentář k článku: COLUCCIELLO, M.: Onemocnění sítnicových cév u hypertenze. Medicína po promoci, 2005, vol. 6, no. 9, s. 29-40.

11. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Fotodynamická terapie s verteporfinem v éře anti-VEGF. Farmakoterapie, 2007, vol. 3, no. 5, s. 523-528.

12. SOUČEK, P., SOUČKOVÁ, I. Moderní trendy v diagnostice a terapii nitroočních tumorů, Med. Pro Praxi, 2009, vol. 6, suppl.G, s. 27-33.

8. Disertační práce

1. SOUČEK, P. Fotodynamická terapie s verteporfinem u makulární degenerace a choroidálního hemangiomu. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Experimentální chirurgie, Praha, 2005

9. Ostatní

1. Jsou laserová ukazovátka zraku nebezpečná? Metro, 1998

2. Oftalmologie po sametové revoluci. Rozhovor pro EuroTimes, Irsko, 1999

3. Zatmění slunce. Informace pro ČTK, 1999

4. Telemedicína v praxi: využití očního digitálního zobrazovacího systému. Prezentace na veletrhu Interkamera, Praha, 2000

5. Věkem podmíněná makulární degenerace. Informační brožura pro pacienty, 2001

6. Věkem podmíněná makulární degenerace, informace pro pacienty. Sanquis, 2001, no. 14-15, s. 44

7. Jako oko v hlavě. TOP Magazín, 2001, no. 44, s. 20-21

8. Visudyne u makulární degenerace. Novartis Ophthalmics noviny, 2002, vol. 5, no. 1, s. 1-2

9. Věkem podmíněná makulární degenerace. Informační brožura pro pacienty, 2. vydání, 2002

10. Klinické zkoušky v medicíně. Aktivní účast v diskuzním pořadu Sauna, televize Prima, 2002

11. Studie VIM. Výběr Reader´s Digest, 2003

12. Máte Problém? Pojďte ho řešit s námi. Rozhovor pro Český Rozhlas 2, Praha, 2004

13. FTV u VPMD. Tisková konference k Světovému dni zraku, Praha, 2004

14. Léčba makulární degenerace je nákladná, ale úspěšná. Rozhovor pro Lékařské listy, 49, 2005

15. Věkem podmíněná makulární degenerace. Informační brožura pro pacienty, 3. vydání, 2005

16. Věkem podmíněná makulární degenerace. Informační brožura pro pacienty, 4. vydání, 2007

17. Oční onemocnění, 40+ Moje generace, 2007

18. Věkem podmíněná makulární degenerace ve FNKV, Noviny Praha 2 a FNKV, 2009

19. Sítnicová onemocnění, rozhovor pro Český rozhlas, stanice Leonardo, 2009

20. Přetisk článku SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Evaluation of subretinal fluid absorption by optical  coherence tomography in circumscribed choroidal hemangioma after photodynamic therapy with verteporfin z časopisu Neuroendocrinology Letters, Optical Coherence Tomography News, 2009, www.octnews.org

Aktivní účast na mezinárodních konferencích jako 1. autor

1. Souček P., Boháčová E., Karel I.: Influence of removal of silicone oil on the course of secondary glaucoma after pars plana vitrectomy and silicone oil implantation, 10th congress of SOE, Milano, Italy, 1995

2. Souček P., Karel I., Doležalová J., Havlíček J., Tkadlecová M., Volka K.: 1H NMR and IR spectroscopy of aqueous humour of eyes with emulsified silicone oil, 2nd JERMOV, Montpellier, France, 1995

3. Souček, P., Handlová, R.: Use of the digital imaging system in management of DR with CSME. 10th Meeting of EASDEC, Copenhagen, Denmark, 2000

4. Souček, P.: Use of endodiathermocoagulation clips in PPV, film festival, 1st EVRS Congress, Biarritz, France, 2001

5. Souček P.: Combining photodynamic therapy and feeder vessel photocoagulation, International FAN club, Brusel, Belgium, 2001

6. Souček P., Cihelková I.: Complex diagnostic approach for occult CNV in AMD, International FAN club, Heidelberg, Germany, 2002

7. Souček P., Cihelková I.: Longterm follow-up of patients with the use of ICG, 2nd EVRS Congress, Chalkidiki, Greece, 2002

8. Souček P., Mázik L.: Prague Diabetic Retinopathy TOSCA Study Group, Final meeting of the consorcium of IST 5th framework program EU, Dublin, Ireland, 2002

9. Souček P.: Internet teleconference with the Johns Hopkins Hospital, Baltimore, USA, 2002

10. Souček P.: Results of the TOSCA project, Course of Diabetic retinopathy, Lions educational centre, Prague, The Czech Republic, 2003

11. Souček P.: Verteporfin therapy in MD and choroidal hemangioma, Retinological symposium, Poznan, Poland, 2003

12. Souček P.: Diffuse choroidal hemangioma, Meeting of EORTC OOTF, Padova, Italy, 2003

13. Souček P.: PDT failure in management of diffuse choroidal hemangioma, International FAN club, Southampton, Great Britain, 2003

14. Souček P., Cihelková I.: Photodynamic therapy with verteporfin, three-year experience, EMEA Visudyne symposium, Prague, The Czech Republic, 2003

15. Souček P., Cihelková I.: Photodynamic therapy with verteporfin in amelanotic choroidal melanoma - first results, Euretina, Milano, Italy, 2004

16. Souček P., Cihelková I.: Paraneoplastic retinopathy, International FAN club meeting, Prague, The Czech Republic, 2004

17. Souček P., Cihelková I.: Photodynamic therapy with verteporfin in amelanotic subfoveal melanoma, ARVO, USA, 2005

18. Souček P., Cihelková I.: Uveal melanoma in congenital ocular melanocytosis, International FAN club meeting, Nice, France, 2005

19. Souček P., Cihelková I.: Branch artery occlussion in a 32-year old woman, 15th congress of SOE, Berlin, Germany, 2005

20. Souček P., Cihelková I: Photodynamic therapy with verteporfin in subfoveal metastasis of breast carcinoma, Euretina, Lisboa, Portugal, 2006

21. Souček P.: AntiVEGF therapy in AMD, 3rd vitreoretinal symposium, Lodz, Poland

22. Souček P.: Endoresection of the residual choroidal melanoma after radiotherapy, Film festival, 3rd vitreoretinal symposium, Lodz, Poland, 2007

23. Souček P., Cihelková I., Šach J.: Endoresection of choriodal melanoma, Joint congress of European Society of Ophthalmogy and American Academy of Ophthalmology, Vienna, Austria and ISOO Meeting Siena, Italy, 2007

24. Souček P., Cihelková I.: Photodynamic therapy with verteporfin in capillary hemangioma of the optic disc, a case report, Joint congress of European Society of Ophthalmogy and American Academy of Ophthalmology, Vienna, Austria and ISOO Meeting Siena, Italy, 2007

25. Souček P., Cihelková I.: Lucentis in AMD, 4th Bilateral Slovak-Czech Ophthalmological Symposium, Banská Bystrica, Slovakia, 2007

26. Souček P.: The ANCHOR Study and Lucentis in Czech Thereafter, Novartis, Lucentis Launch, Bratislava, Slovakia, 2008

27. Souček P., Součková I.: Susac syndrome, ISOO meeting, EVER, Portorož, Slovinsko, 2008

28. Souček P., Součková I.: Drusenoid RPE detachment, FAN club meeting, Euretina, Nice, Francie, 2009

29. Souček P., Součková I.: Diffuse type formation of choroidal melanoma after brachyterapy, Euretina, Paříž, 2010

Přehled dalších absolvovaných vědeckých sjezdů, odborných stáží a kurzů

1. 54. sjezd Česko-slovenské oftalmologické společnosti, Bratislava, 1991

2. European Association for the Study of Diabetes, 28. Výroční sjezd s kurzem, Praha, 1992

3. IV. Tübingen detachment course on Retinal and Vitreous Surgery, Tübingen, SRN, 1993

4. 77. výroční Wurttembergský oční kongres, Ulm n/D., SRN, 1993

5. Oční klinika Univerzitní nemocnice v Tübingenu, vitreoretinální stáž, vedoucí: prof. Dr.I. Kreissig, 1993

6. Oční klinika Univerzitní nemocnice v Kolíně n/Rýnem, vitreoretinální stáž, vedoucí: prof. Dr.K. Heimann, 1993

7. Kurz vitreoretinální chirurgie, ČOS, Praha, 1993

8. II. oční klinika VFN Praha, vitreoretinální stáž, vedoucí prof. MUDr. I. Karel, DrSc., 1993

9. Výroční sjezd ČOS, Olomouc, 1994

10. Kurz fakoemulzifikace, Praha, 1994

11. I. Forum Ophthalmologicum, Praha, 1995

12. II. Forum Ophthalmologicum, Praha, 1996

13. III. Forum Ophthalmologicum, Praha, 1997

14. 15. kongres Evropské společnosti katarktové a refrakční chirurgie, Praha, 1997

15. Oční klinika Moorfields Eye Hospital, Londýn, vitreoretinální stáž, vedoucí: Z. J. Gregor, M.D. FRCS, FRCOphth, 1998

16. IV. Forum Ophthalmologicum, Praha, 1998

17. V. Forum Ophthalmologicum, Moorfields Macular Course, Praha, 1999

18. Vitreoretinální wet-lab a kongres, Marburg, SRN, 1999

19. Oční klinika Moorfields Eye Hospital, Londýn, onkologická stáž, vedoucí: J. Hungerford, M.D., FRCS, FRCOphth, 1999

20. Trends in ophthalmology, St. Thomas´ Hospital, Londýn, V. Británie, 1999

21. Státní ústav pro jadernou bezpečnost: Oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany, 1999

22. VI. Forum Ophthalmologicum, Praha, 2000

23. 1. International workshop on computer assisted fundus image analysis, Kodaň, Dánsko, 2000

24. První mezinárodní kurz fotodynamické terapie, Lausanne, Švýcarsko, 2000

25. Oční klinika Univerzitní nemocnice, Liverpool, V. Británie, vitreoretinální stáž, vedoucí: D. Wong, M.D., FRCS, FRCOphth a J. Harding, M.D., FRCS, FRCOphth, 2000

26. Soukromá oční ordinace, Dr. Sickenberg, Lausanne, Švýcarsko, fotodynamická terapie s verteporfinem, 2000

27. Kongres makulární chirurgie, Kolín n/R, SRN, 2000

28. Certifikace investigátora pro nadcházející klinické studie fotodynamické terapie s verteporfinem, The Wilmer Ophthalmological Institute, the Johns Hopkins University School of Medicine, the Johns Hopkins Hospital, Baltimore, USA, 2001

29. 10. mezinárodní kongres oční onkologie, Amsterdam, Holandsko, 2001

30. Oční klinika Univerzitní nemocnice, Gent, Holandsko, vedoucí: prof. J. J. De Laey, 2001

31. Vitreoretinální wet-lab, Chalkidiki, Řecko, 2002

32. 2. mezinárodní konference vitreoretinálních chorob, Vídeň, Rakousko, 2002

33. Good clinical practice, kurz Novartis Ophthalmics, Brno, 2002

34. AMD conference, Baden-Baden, SRN, 2003

35. Oční klinika, Hopital Lariboisiere, Paříž, Francie, vedoucí: prof. A. Gaudric, 2004

36. AMD congress, Novartis Ophthalmics, Sardinie, Itálie, 2004

37. 1. setkání uživatelů OCT, Zeiss, Praha, 2004

38. Vyšetřovací postupy a léčba u diabetické retinopatie, seminář prof. Kampika z Mnichovské university, Praha, 2004

39. National Institutes of Health, National Eye Institute, Bethesda, USA: vedoucí prof. K. Csaky, 2005

40. Certifikát vnitřního auditora, kurz ISO 9001:2000, BVQI, Praha, 2005

41. XVI. Ústecký oftalmologický den, Ústí nad Labem, 2005

42. 5th European AMD congress, Novartis Ophthalmics, Estoril, Portugalsko, 2005

43. V. kongres České vitreoretinální společnosti, Praha, 2005

44. Certifikace hodnotitele fotodokumentace pro klinické studie u VPMD, Digital Angiography Reading Center, New York, USA, vedoucí: prof. J. S. Slakter, 2005

45. 6th European AMD congress, Novartis Ophthalmics, Geneve, Švýcarsko, 2006

46. Neodkladná resuscitace za podpory AED, IPVZ, Praha , 2006

47. 7th International AMD congress, Novartis, Marbella, Španělsko, 2007

48. World Ophthalmology Congress, Berlin, 2010

Naše fotografie

Lékaři & Pracoviště

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Info Ceny od*
Amslerova mřížka Od 1 Kč
Biologická léčba chorob sítnice a sklivce
Biomikroskopie Od 1 Kč
Brýlová korekce dioptrických vad u dětí Od 1 Kč
Chirurgická léčba chorob sítnice a sklivce Od 1 Kč
   Pars plana vitrektomie Od 1 Kč
   Zevní kryochirurgické metody (CERCLAGE, PLOMBAGE) Od 1 Kč
Exoftalmometrie Od 1 Kč
Fluorescenční angiografie Od 1 Kč
Gonioskopie Od 1 Kč
Léčba glaukomu - zeleného zákalu za oko Od 1 Kč
Léčba očních zánětů Od 1 Kč
Makulární degenerace Od 1 Kč
Nepřímá oftalmoskopie Od 1 Kč
Objektivní měření refrakce Od 1 Kč
OCT – oční koherentní tomografie za oko Od 250 Kč
Operace pterygia rohovky Od 1 Kč
Pachymetrie za obě oči Od 100 Kč
Přímá oftalmoskopie Od 1 Kč
Průplach slzných cest Od 1 Kč
Schirmerův test Od 1 Kč
Šilhání u dětí Od 1 Kč
Šilhání u miminek Od 1 Kč
Tonometrie Od 1 Kč
Tupozrakost u dětí Od 1 Kč
Ultrazvukové vyšetření oka Od 1 Kč
Vyšetření barvocitu Od 1 Kč
Vyšetření citlivosti na kontrast Od 1 Kč
Vyšetření zorného pole Od 1 Kč
Vyšetření zrakové ostrosti do blízka Od 1 Kč
Vyšetření zrakové ostrosti do dálky Od 1 Kč

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

 • Ceny jsou pouze orientační.
 • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Napište nám

Adresy

Oftalmologie Praha
Adresa
Veverkova 730/20
Přízemí, vstup po zazvonění
170 00 Praha
Praha 7 - Holešovice
Česká republika

 Praha   
Ordinační hodiny
Pondělí
07:30 - 12:00  12:30 - 13:30 
Úterý
07:30 - 12:00  12:30 - 15:30 
Středa
07:30 - 12:00  12:30 - 15:30 
Čtvrtek
07:30 - 12:00  12:30 - 16:00 
Pátek
07:30 - 12:30