Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

Oční klinika Praha
Oční klinika Praha
Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

Napište nám

Recenze (1)

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha již získal/a tuto recenzi

Profil - Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha - Oční klinika Praha

Motto:

...bonum aegroti suprema lex - dobro pacienta nejvyšší zákon...

Více o nás

Profil kliniky

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN se zabývá výkonem kompletní a komplexní ambulantní i lůžkové oftalmologické péče pro spádovou oblast, konsiliární, superkonsiliární činností a výukou. V současné době jsou na vysoké úrovni prováděny veškeré zevní i nitrooční operace se zvláštním zaměřením na operace katarakty, glaukomu, vitreoretinální a transplantační výkony (vlastní oční tkáňová banka) a na veškerý sortiment laserové léčby. V mezioborové spolupráci s pracovišti UVN jsou prováděny: s ORL oddělením dakryocystorinostomie, se stomatochirurgií plastické operace okolních partií oka, s neurochirurgickou klinikou a neurologickým oddělením neurooftalmologická vyšetření a zákroky. Dále ve velmi úzké spolupráci s oddělením stereotaktické a radiační neurochirurgie na Homolce jsou někteří nemocní s tumorózními i netumorózními očními onemocněními léčeni gama nožem. Vedle uvedeného je maximální pozornost věnována i diagnostickým a nechirurgickým léčebným postupům.

Jsme spádovým zařízením pro Prahu 6 a 7, ale vyšetřit a ošetřit můžeme každého. Akutní stavy ihned, chronické nejlépe s doporučením po objednání v termínu, jehož prodleva závisí na charakteru obtíží. Jsme superkonsiliární klinikou s celostátním působením.

Oční operace mají svoji specifiku a výsledek ovlivňuje mnoho faktorů. Základním faktorem jako ve všech oborech lidské činnosti je lidský faktor. Tým zabývající se kataraktovou chirurgií tvoří nejenom zkušený oční chirurg, ale i personál operačních sálů, sestry, instrumentářky a sanitárky.

Operační sály musí splňovat nejnáročnější hygienické normy. Musí odpovídat normám nejenom plochou, organizačním uspořádáním, kvalitou podlah a stěn, osvětlením, ale v nejlepších zařízeních, i u nás, jsou sály klimatizované bakteriálně filtrovaným vzduchem a mají aktivní přetlak nad operačním stolem, což zabezpečuje tu nejvyšší možnou sterilitu operačního pole a bezpečnost operace. Pro chirurgii šedého zákalu se na Oční klinice 1. Lékařské fakulty a ÚVN používají 2 až 4 sály (z pěti).

Vybavení operačních sálů je na nejvyšší světové úrovni a kompletně zálohované. Přístroje, které se používají k operaci šedého zákalu, jsou vrcholem moderní techniky.

Operace prováděné na Oční klinice 1. Lékařské fakulty a Ústřední vojenské nemocnice:

 • Jedná se o celé spektrum operací předního segmentu oka a to jak laserovými, tak klasickými metodami. Hlavně o operace šedého zákalu, operace glaukomu (zeleného zákalu), transplantace rohovky, operace očních úrazů, komplikovaných i poúrazových stavů, rekonstrukční operace, operace šilhání, ptózy, pterygií atd.

 • Komplexní spektrum refrakčních operací, opět jak laserovými, tak nitroočními chirurgickými metodami (Refrakčního centra Oční kliniky 1. Lékařské fakulty a ÚVN,www.epilasik.cz)

 • Komplexní spektrum sklivcových a sítnicových operací, a to opět při použití laserových i chirurgických metod. Více na www.cvrs.cz.

 • Operace očních nádorů, včetně využití Leksellova gama nože.

 • Kosmetické oční operace

Refrakční a laserové centrum

Od 1. září 2004 je součástí Oční kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha Refrakční a laserové centrum Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha, zabývající se korekcí brýlových očních vad. K tomuto účelu disponuje centrum nejen erudovanými odborníky v oblasti očního lékařství, ale i nejmodernějšími diagnostickými a korekčními přístroji. Hlavním okruhem působnosti je laserová korekce brýlových očních vad pomocí excimer laseru VISX Star S4.

Tým našich pracovníků si klade za cíl, aby byla každému pacientovi poskytnuta léčba a péče na současné moderní úrovni. K větší přesnosti laserového zákroku používáme při vyšetření přístroj WaveScan, který využívá wavefront analýzu k detailnímu individuálnímu zhodnocení optických struktur oka.

Každý zájemce o laserový zákrok projde odborným lékařským vyšetřením, na jehož základě stanoví lékař schopnost k zákroku. Mezi základní podmínky patří věk nad 18 let a stabilizovaná nezhoršující se oční vada. Mezi skutečnosti, které vylučují laserovou léčbu, patří mj. těhotenství, implantovaný kardiostimulátor, závažné celkové choroby, především imunitního systému. Dále pak akutní oční choroby, prodělané virové záněty rohovky (např. opary), glaukom, šedý zákal, těžké sítnicové poškození, nemoci zrakového nervu či poruchy sekrece slz.

Kataraktové centrum

Oční klinika 1. Lékařské fakulty a ÚVN Praha splňuje nejnáročnější mezinárodní požadavky kladené na zdravotnická zařízení, kde se operuje šedý zákal.

Pokud jdete na operaci šedého zákalu, a chcete pro dobrý výsledek udělat maximum, nesvěřujte svůj zrak komukoliv. Uvědomte si, že prevence je většinou, a v případě očních operací téměř vždy, podstatným faktorem zabránění vzniku vážných, mnohdy neřešitelných komplikací. Jaký tedy zvolit postup při výběru zařízení, aby měl pacient největší pravděpodobnost dobře provedeného zákroku? Prostudujte si před operací internetové stránky České společnosti pro refrakční a kataraktovou chirurgii na www.csrkch.cz a internetové stránky operačních zařízení ve svém okolí.

Zeptejte se i svého očního lékaře, zda zařízení, které Vám doporučuje, je schopno vyřešit i veškeré eventuální komplikace. Uvědomte si, že operace šedého zákalu provedená špičkovým chirurgem s použitím nejmodernějších přístrojů ve špičkovém zařízení se zdá být triviálním výkonem. Ale je to pravda jen při dodržení vysoké kvality všech tří dříve jmenovaných složek, tzn. špičkový chirurg, nejmodernější přístroj a špičkové zařízení. Je pravda, že každý chirurgický zákrok má statisticky určité procento komplikací. Zajistěte si, aby Vaše šance na dobrý výsledek operace byly co největší.

Glaukomové centrum

Konzultace s oddělením stereotaktické a radiační neurochiorurgie Nemocnice Na Homolce - Leksellův gama nůž: MUDr. Ladislav Nováček.

 • Kompletní spektrum nejmodernější diagnostiky a terapie

 • Špičkové přístrojové vybavení

 • Superkonziliární pracoviště s celostátním rozsahem

 • Rozsáhlá publikační a vědecká aktivita v mezinárodním měřítku

 • Pořádání celostátních kongresů s glaukomovou problematikou

 • Kurzy postgraduálního vzdělávání v glaukomu

 • Vedení webových stránek www.zeleny-zakal.cz s možností dotazů on line

Naše fotografie

Lékaři & Pracoviště

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Ceny od* Ceny do*
Aberometrie (wavefront analýza)
Biologická léčba chorob sítnice a sklivce
Biomikroskopie
Chirurgická léčba chorob sítnice a sklivce
Keratometrie
Keratoprotéza - umělá náhrada rohovky
Kontaktní oční čočky
Korekce očních vad nitroočními zákroky
   Implantace fakické čočky Od 29 000 Kč Do 40 000 Kč
   Implantace umělé čočky - PRELEX, RLE Od 15 900 Kč Do 29 000 Kč
Laserové operace očí
   Korekce pomocí excimerového laseru - PRK Od 13 900 Kč Do 16 900 Kč
   Laserová operace očí - LASIK Od 16 900 Kč Do 22 900 Kč
   Laserová operace očí metodou epiLASIK Od 16 900 Kč Do 19 900 Kč
Léčba glaukomu - zeleného zákalu
Léčba keratokonu metodou CCL/CXL Od 5 000 Kč Do 13 000 Kč
Léčba keratokonu metodou ICRS - prstence
Léčba očních zánětů
Makulární degenerace
Nepřímá oftalmoskopie
OCT – oční koherentní tomografie
Operace šedého zákalu (fakoemulsifikace)
Pachymetrie
Přímá oftalmoskopie
Tonometrie
Topografie rohovky Od 500 Kč
Transplantace rohovky – keratoplastika
Ultrazvukové vyšetření oka
Vyšetření barvocitu
Vyšetření citlivosti na kontrast
Vyšetření zorného pole
Vyšetření zrakové ostrosti do blízka
Vyšetření zrakové ostrosti do dálky

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

 • Ceny jsou pouze orientační.
 • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Napište nám

Adresy

Oční klinika Praha
Adresa
U Vojenské nemocnice 1200
budova A, vchod A1, zvýšené přízemí
169 02 Praha
Praha 6
Česká republika

 Praha