Chrápání je problémem mnoha ložnic. Jak se dá odstranit?

Chrápání je problémem mnoha ložnic a oddělené spaní partnerů je pak na denním pořádku. V našem fóru padá mnoho otázek k možnostem léčby vedoucí k odstranění chrápání. Proto jsme oslovili dva renomované ORL specialisty, MUDr. Václava Pavelce, Ph.D., vedoucího lékaře kliniky LENTE a MUDr. Radana Viduru, Ph.D., vedoucího lékaře kliniky RvmedCentra privátní kliniky a jejich odpovědi k možnostem odstranění chrápání (nejen) laserem pro vás shrnuli v tomto článku.

a

Nejčastějším dotazem našich návštěvníků je, zda zákrok odstranění chrápání pomůže každému, kdo chrápe a přijde svůj problém řešit. Jaké jsou zkušenosti vašich pacientů?

MUDr. Vidura, Ph.D.:

Zákrok "odstranění chrápání" je široký a obecný pojem, který může zahrnovat různé typy chirurgických zákroků. Zde nejspíše ale mluvíme o plastice měkkého patra laserem, která je indikována u klientů s prodlouženým měkkým patrem, což je v cca 90 % případů příčinou chrápání. Účinnost tohoto zákroku je velmi vysoká, pohybuje se kolem 70-80 %. U těchto klientů chrápání buď zcela odstraníme nebo významně snížíme jeho četnost a zejména hlasitost. U žen jsou výsledky spíše u dolní hranice rozmezí, tedy jemně horší. Úspěšnost ovlivnění chrápání z jiných příčin, např. větší, zapadající kořen jazyka je nižší, taktéž obezita snižuje dobrou prognózu jakéhokoli zákroku.

MUDr. Pavelec, Ph.D.:

Každému pacientovi se věnujeme naplno. Při dobrém a pečlivém vyšetření, přesném zjištění příčiny chrápání je úspěšnost léčby 80%. V medicíně, bohužel, nemáme stoprocentní úspěch u žádné z nemocí.

Jaké jsou tedy možné metody k odstranění chrápání a kdy se která metoda používá? 

MUDr. Vidura, Ph.D.:

Existuje celá řada metod odstranění chrápání. Jejich využití závisí na lékařem zjištěné příčině chrápání v horních dýchacích cestách. Nejčastěji se jedná o chirurgickou úpravu prodlouženého měkkého patra, jeho "plastiku", ať už nejefektivněji laserem, radiofrekvencí nebo v dnešní době již méně užívanou klasickou chirurgií. Dalšími, méně frekventovanými zákroky, jsou redukce kořene jazyka, redukce tkáně patrových mandlí nebo jejich úplné odstranění. V případě zjištění příčiny v dutině nosní, připadá v úvahu plastika nosní přepážky, redukce nadměrné tkáně bočních stěn dutiny nosní laserem nebo radiofrekvencí, tzv. turbinoplastika. Uvádím pouze nejčastější chirurgické metody odstranění chrápání. Existují i další možné zákroky, vysoce specifické, které se ale paušálně neprovádějí a jejich četnost je zanedbatelná.

MUDr. Pavelec, Ph.D.:

Problém chrápání spočívá především v tom, že se za ním často schovává spánková apnoe. Ta v neléčené podobě vede k infarktu, mrtvici nebo třeba autonehodě následkem mikrospánku. Léčba spánkové apnoe je často odlišná od léčby chrápání.

Dovolme si srovnat jmenované metody. Jak která funguje? Jak se liší v poměru výkon vs. bolestivost/diskomfort pro pacienta vs. průběh rekonvalescence a případné riziko recidivy?

MUDr. Pavelec, Ph.D.:

V LENTE používáme nejprve přesné určení místa chrápání a příčiny event. spánkové apnoe. V krátkém, léky navozeném, spánku pacienta při chrápání vyšetříme fibroskopem a analýzou videozáznamu získáme přesnou představu o tom, jaký typ zákroku je třeba provést.

b

Často léčíme konzervativně, tzv. neinvazivními ventilátory, ústními aparátky, poziční terapií SPT nebo širokým spektrem zákroků. Nejšetnější a nejméně bolestivou operační metodou je tzv. koblace, neboli plazma. Lze použít i radiofrekvenci, ale ta je ne zcela účinná nebo laser, který ale přináší pacientovi větší bolesti a hrozí i vyšší riziko jizvení. Mezi chirurgické výkony patří koblační plazmová uvuloplastika, laserová či radiofrekvenční uvuloplastika, plastiky hltanu (U3P, ESP), koblace báze jazyka, léčba implantáty, které stabilizují pasivně dýchací cesty nebo je aktivně neurostimulují. Metody lze i kombinovat.

Jaké je cenové rozpětí operace odstranění chrápání? Přispívá na zákrok zdravotní pojišťovna?

MUDr. Pavelec, Ph.D.:

Prostá operace například na měkkém patře stojí obvykle do 10.000 Kč. Složitější operace, které řeší těžké formy například spánkové apnoe, tedy nočního dušení, jsou dražší. Nejúčinnější a nejmodernější léčbou syndromu spánkové apnoe, pominu-li léčbu ventilátorem (CPAP), je neurostimulace. Jde o unikátní metodu, kdy neoperujeme uvnitř krku, ale umístíme speciální elektrodu na nerv, který pomáhá otvírat dýchací cesty. Stimulátor, podobně jako například kardiostimulátor, umístíme pod kůži. Zákrok zatím nehradí zdravotní pojišťovny nikde v Evropě. Cena neurostimulace se pohybuje kolem 750.000 Kč. Úspěšnost je 90%.

MUDr. Vidura, Ph.D.:

V případě, že klient trpí pouze chrápáním, považuje se tento problém za "estetický" a pojišťovna zákroky nehradí. Cena závisí na zvolené technice provedení a typu anestézie. Na naší klinice RVmedCentrum se pohybují od 6 000 Kč za jednodušší zákroky v lokální anestézii až po 15 000 Kč za zákroky provedené laserem v celkové anestézii. 

ORL lékaři často navrhují odstranění nosní přepážky a až poté laserový zákrok. Vede korekce nosní přepážky k odstranění chrápání?

MUDr. Vidura, Ph.D.:

Předpokladem úspěšného odstranění chrápání jsou dobře průchodné horní dýchací cesty, tedy zejména nos a hltan. Pokud má pacient významné vybočení nosní přepážky, je vhodné tuto upravit. Z vlastních zkušeností mohu říci, že samotná korekce nosní přepážky k odstranění chrápání v naprosté většině případů nevede, ale je dobrým předpokladem k úspěchu jiného plánovaného, např. laserového, zákroku na měkkém patře.

d

MUDr. Pavelec, Ph.D.:

Přepážku doporučuji neodstraňovat, ale provádět její šetrnou plastiku. U nás provádíme zákrok ambulantně, bez nutnosti ucpat nos tzv. přední tamponádou. Zavedení tamponády se vyhýbáme, protože v nose je velmi nepohodlná a především její odstranění je pro pacienta nepříjemné a extrémně bolestivé. Zprůchodnění nosu můžeme pomoci laserem tzv. LAMT - laserovou mukotomií.
Na měkkém patře a v hltanu se snažíme užívat laserů méně pro jejich bolestivost. Máme dnes k dispozici již lepší a hlavně šetrnější metody.

Je nějaké věkové omezení pro odstranění chrápání? 

MUDr. Pavelec, Ph.D.:

Ne, není.

MUDr. Vidura, Ph.D.:

Věkové omezení v principu není, je však korektní zvážit vlastní přínos zákroku k možným zdravotním rizikům z něho vyplývajícím.

Liší se léčba chrápání u dětí a dospělých? V jakém ohledu?

MUDr. Pavelec, Ph.D.:

Příčiny chrápání u dětí jsou většinou odlišné od příčin chrápání u dospělých. U dětí si obvykle vystačíme s chirurgií. Šetrné ambulantní odpaření nosní mandle plazmou často problém zcela eliminuje. U dospělých je příčin chrápání větší řada. Chrápání u dětí může vést k poruše sluchu, špatnému vývoji kostní lebky, ortodontickým problémům, atd. Rodiče by proto dětské chrápání měli rozhodně řešit - vhodné je fibroskopické vyšetření. I u malých dětí se provádí monitorace spánku ve spánkové laboratoři.

e

Je před odstraněním chrápání laserem vždy nutné i vyšetření pomocí spánkového monitorování?

MUDr. Václav Pavelec, Ph.D., vedoucí lékař kliniky LENTE:

Spánková monitorace by měla být vždy nezbytnou součástí vyšetření před zákrokem, stejně jako zjištění místa, kde chrápání vzniká (DISE). Platí “dvakrát měř, jednou řež”. Jen tak lze dosáhnout dobrých výsledků.

MUDr. Vidura, Ph.D., vedoucí lékař RVmedCentra privátní kliniky:

To je zajímavá a v odborných kruzích diskutovaná otázka. Poslední doporučení odborné společnosti je provádění monitorace u všech klientů s chrápáním. I když poslední dobou monitorujeme stále více pacientů i na naší klinice, osobně zastávám názor, že pokud pacient po cílených dotazech lékaře kromě chrápání neuvádí žádné další příznaky svědčící pro spánkovou apnoi a netrpí obezitou, ani neuvádí jiná onemocnění, není vždy nezbytné monitoraci podstoupit. Vždy záleží na konkrétním pacientovi. Nezanedbatelnou otázkou je také kapacita spánkových laboratoří a vyblokování přístupu pacientům, kteří monitoraci opravdu pro svůj zdravotní stav jednoznačně potřebují.

Jak zákroky k odstranění chrápání fungují? Jak probíhá rekonvalescence?

MUDr. Vidura, Ph.D.:

Nejúčinnějším a nejčastěji prováděným zákrokem na naší klinice je tzv. LAUP –laserem asistovaná uvulopalatoplastika. Principem zákroku je zkrácení a zpevnění patra, které pak následně "nevibruje". Doba úplného zahojení měkkého patra trvá přibližně 3 týdny.

Prvních 10 dnů po zákroku je nutné počítat se zvýšenou bolestivostí v dutině ústní, upravit složení stravy, vyvarovat se fyzicky náročným aktivitám a dodržovat zásady hygieny dutiny ústní s použitím doporučených kloktadel, výplachů nebo sprejů.

f

Na hodnocení pacientů, kteří zákrok odstranění chrápání již podstoupili, se můžete podívat zde: https://www.lekari-online.cz/pacienti/odstraneni-chrapani

PŘEJEME VÁM DOBROU NOC

Aktualizováno: 20.3.2019

O kom se píše:
MUDr. Radan Vidura, Ph.D. - RVmedCentrum

Atestovaný lékař působící od roku 1993 na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku FN v Olomouci. V roce 2008 založil v Olomouci RVmedCentrum, vlastní privátní kliniku zaměřenou na plastickou, estetickou a korektivní chirurgii, ORL, dermatologii a laserovou medicínu.

MUDr. Václav Pavelec Ph.D.