Estetické operace očních víček

Se zlepšující se kupní silou obyvatelstva se estetické operace stávají stále dosažitelnější službou, přesto však náročné mnohahodinové výkony v celkové anestezii stále představují spíše “luxusní zboží“.

Menší operace v lokální anestezii jsou mnohem dostupnější, a přesto v mnoha případech své nositelce či nositeli mohou výrazně zvýšit sebevědomí a zlepšit životní komfort. Mezi takovéto vděčné výkony patří velmi často korekce očních víček.

Příčiny povislých víček

Na poklesu víček se podílí mnoho zevních a vnitřních faktorů. Mezi ty zevní patří špatná životospráva, kouření, velké váhové úbytky, mezi vnitřní pak genetická predispozice, hormonální poruchy a v neposlední řadě věk. Příčinou nateklých víček a „pytlíků“ pod očima jsou tzv. tukové prolapsy – tj. tukové váčky které se tlačí ven z očnice přes tenkou membránu právě do prostoru víček. U horních víček je někdy pokles zdánlivý, to v případech, kdy je pokleslé obočí.

Kdy operovat?

Na tuto otázku si musí odpovědět každý sám. Pro někoho není ten správný čas nikdy, někdo spěchá až příliš. Obecně lze říci, že horní víčka si zaslouží korekci tehdy, když okraj kožního záhybu se dotýká nebo dokonce přesahuje horní řasy. Dolní víčka si zaslouží pozornost tehdy, když se pod očima tvoří tzv. girlandy z ochablého svalu, jsou patrné již zmiňované tukové váčky a/nebo lze bez problému v prstech vytvořit kožní řasu bez toho, aby se víčko odchlíplo.

V čem spočívá operace?

Operace horních víček spočívá v odstranění přebytečné kůže, někdy též svalu a odstranění tukových prolapsů, jsou-li výrazné. Provádí se zpravidla jen v místním znecitlivění. Operace dolních víček spočívá hlavně v odstranění prolapsů a zpevnění kruhového očního svalu. Kůže se odstraňuje jen ve velmi limitovaném množství vzhledem k možným pooperačním komplikacím při příliš radikálním výkonu. (viz níže). Kožní řezy jsou vedeny tak, aby bylo co možná nejméně nápadné – tzn. na horním víčku v místě jeho ohybu směrem dovnitř, na dolním těsně pod řasami. Na boku jsou pak zpravidla vyváděny do mimických vrásek. Stehy jsou odstraněny zpravidla za 5-7 dní dle zvyklosti operatéra.

vicka4 vicka-3

Co před a co po operaci?

Výkon nevyžaduje žádnou speciální předoperační přípravu. Klient by neměl být akutně nemocný (chřipka, angina, zánět spojivek apod.,) a měl by za sebou mít konzultaci s operatérem. Ten se zeptá na vše pro něj podstatné – alergie, nemoci, léky, krvácivé projevy apod. a doporučí optimální postup. Po operaci je nutný klidový režim a režimová opatření – zejména chlazení operovaných míst. Výkon lze porvádět ambulantně i za jednodenní hospitalizace. Pooperačně je třeba očekávat krevní podlitiny v okolí víček, otoky, někdy i podrážděné spojivky. Ty by měly opadnout do 10-14 dní, i když finální výsledek operace lze očekávat až přibližně za půl roku.

Jaké má výkon komplikace?

Jako každý chirurgický výkon i tento s sebou nese celou řadu rizik. Jsou to rizika obecná a specifická, vyplývající z operované lokality. Mezi obecná patří např. krvácení, zánět, nevzhledné jizvy, mezi specifická zejména možnost vzniku tzv. ektropia dolního víčka. Jedná se nevzhledné „odchlípnutí“ příliš zkráceného nebo silně se jizvícího víčka od oční koule. Při krvácení do prostoru očnice za víčky může dokonce dojít až k ohrožení celého oka. Taková komplikace je však naštěstí naprosto raritní.

Kdo by měl výkon provádět?

Určitě plastický chirurg nebo oftalmolog s velkou chirurgickou zkušeností. Jen odborník s úplným vzděláním v oboru (specializovaná atestace) je schopen objektivně zhodnotit vhodnost operace, všechna rizika, včas erudovaně zasáhnout v případě tvořících se komplikací. Nestyďte se zeptat svého chirurga na jeho specializaci, kvalifikaci a zkušenosti s operativou v obličeji. Výběr operatéra jen podle ceny by mohl být velkou chybou.

 

Publikováno: 10.9.2007