Nově na křečové žíly! Radiofrekvenční metoda VNUS Closure.

Autor:

Dovolujeme si Vás seznámit s uvedením nejnovější metody odstranění křečových žil miniinvazivní cestou a to radiofrekvenční metodou VNUS Closure. Radiofrekvenční technikou rozumíme uzavření všech křečových žil pomocí speciálního katetru Closure Fast, který je zaveden do křečové žíly a radiofrekvenčního vlnění (tyto vlny jsou podobného původu jako vlny v mikrovlnné troubě) bez vlastního odstranění žilních kmenů

Terapie křečových žil radiofrekvenčním vlněním má již 12letou tradici v USA. Do Evropy se dostala v posledních letech. V České republice byla původní technika zavedena už před téměř dvěma roky.

Na tuto unikátní metodu byl proškolen jako první odborník v Evropě v dubnu 2007 anglický žilní chirurg doktor Whiteley. MUDr. Milan Bartášek, cévní chirurg Kliniky Laser Esthetic je jedním z mála lékařů v ČR, který byl proškolen a tuto metodu používá.

n

Názorná ukázka principu zákroku

Principem této nové radiofrekvenční metody je zavedení katetru z vpichu u kotníku nebo pod kolenem do povrchních žilních kmenů až do třísla. Po kontrole ultrazvukem se tímto katétrem uzavře tento kmen vlněním teplotou do 120 stupňů o energetickém příkonu kolem 5 wattů v délce asi 60 centimetrů. Přitom nevznikají žádné modřiny, protože oproti klasické operační technice se kmen pouze uzavře, neodstraňuje se. Ostatní křečové žíly, které jsou mimo hlavní kmen se rovněž odstraňují radiofrekvenčním vlněním s pomocí jehly Stylet, která uzavře spojení mezi jednotlivými žilními kmeny. Někdy je ještě nutné s pomocí mikroincize dokončení likvidace žilních uzlů, kde nelze tuto technikou použít.

zily

Tato operace je pro pacienta vysoce nadstandardní a šetrná zejména jak z hlediska kosmetického, tak z hlediska časového omezení. Je prováděna prakticky pouze z vpichů do žil. Proto zpravidla nejsou vidět žádné rány, hematomy, otoky, pacient může vykonávat své denní pracovně společenské povinnosti hned druhý den po operaci, není nutná pracovní neschopnost. Zákrok je standardně prováděn v  lokální anestezii, tudíž není nutná ani hospitalizace. Kosmetický výsledek je nesrovnatelně výraznější, oproti klasické metodě a návratnost varixů po této operaci je kolem 3 % oproti klasické metodě, kde je návratnost až 10%.

Pro pacienta je důležitý následující postup, prvním krokem je vstupní konzultace a vyšetření u odborného cévního chirurga, který je na tuto metodu zaškolen, zhotovení duplexní monografie žil dolních končetin a poté je lékař schopen se erudovaně vyjádřit zda bude daná metoda vhodná právě pro váš případ.

Pro unikátnost této techniky limituje výrobce dovoz a použití této techniky výhradně pro vybrané kliniky a lékaře, kteří jsou s touto technikou proškoleni.

Více na www.laseresthetic.cz

 

Publikováno: 17.1.2009