Očkování proti hepatitidě

Autor:

Onemocnění žloutenkou typu A je v současné době na výrazném vzestupu. Původce nemoci není vidět a nikdy si nemůžete být jisti, kdy a kde se s ním setkáte. Nejúčinnější a nejjistější ochranou proti žloutence je očkování.

Hepatitida A je běžným onemocněním u lidí žijících v nevyhovujících podmín­kách se špatnou hygienou. Nicméně každý se může nakazit a přenést one­mocnění do jiných oblastí. Hepatitida A je proto celosvětovým problémem. Vzplanutí onemocnění a jeho epidemie se může objevit kdekoliv. Největší incidence tohoto onemocnění je u dětí, protože ještě spolehlivě nedodržují hygienické návyky. Hepatitida A se může velmi rychle šířit ve školách a dalších institucích pro děti, jako jsou například školky a jesle. Virová hepatitida typu B se přenáší převážně cestou parenterální, tedy cestou infikovaných očkovacích látek, znečištěných injekčních jehel, chirurgických nástrojů a intimním stykem.

Příznaky po inkubaci jsou (v průměru 100 dnů) především únavový syndrom, mírné zažloutnutí kůže a očí a pomalu nastupující pocity nechutenství, pocity na zvracení a bolesti břicha.

Za jeden až dva týdny se zvětší játra a může se objevit zažloutnutí kůže a očí. Nejsnadněji je toto zažloutnutí pozorovatelné na bělmech očí. V průběhu žlou­tenky může být moč tmavá a stolice naopak světlá. Tyto příznaky obvykle pře­trvávají 3 až 6 týdnů, ale u některých osob je toto období delší nebo dochází i k opakování onemocnění s celkovým trváním hepatitidy až 6 měsíců. U dětí do 2 let je průběh hepatitidy A často bez jakýchkoliv příznaků a tedy klinicky nerozpoznatelný.

Nakazit se hepatitis typu A je velmi jednoduché, přenáší se dotykem (fekálně orální cestou). Je tedy důležitá opatrnost a důsledná osobní hygiena!

Hepatitis typu B se přenáší infikovanými tělesnými tekutinami (sliny, krev, sperma, poševní sekret). Může se však přenést i kožní cestou.  

Asi jeden z každého tisíce infikovaných pacientů zemře na jaterní selhání!

Prevencí je zvýšená hygiena, snížení sexuální promiskuity, zvýšená opatrnost při aplikaci injekcí, vyhýbání se rizi­kovým skupinám obyvatel. Samozřejmě je možno preventivně podat účinnou očkovací látku.  

Důsledným dodržováním osobní hygieny, zvláště pak mytím rukou po použití toalety a omýváním potravin je možno nákazu minimalizovat. Důležité je omezit kontakt s rizikovými skupinami lidí a využít očkování proti žloutence.

Pro ty, kteří zatím nebyli očkováni proti hepatitidě A nebo B, se doporučuje podání kombinované látky, tzn. proti hepatitidě A+B společně.

  • chrání proti oběma typům žloutenky současně.

  • U očkování typu A+B je zaručena celoživotní imunizaci.

  • Očkování u typu A+B se provádí ve třech dávkách. Druhá dávka měsíc po první, třetí dávka 6 měsíců po první.

  • U očkování pouze typu A je třeba přeočkování po letech.

Aktualizováno: 3.6.2010