Jak na kruhy pod očima? Operace dolních víček moderními postupy

Autor: MUDr. Jiří Vrbický

Kruhy pod očima, váčky pod očima, pytle pod očima. Je jedno, jak problém nazvete, ale důležité je, že existuje řešení. Pomůže operace dolních víček tento estetický problém odstranit? Jak jinak na kruhy pod očima?

Dovolím si reagovat na tomto fóru často uváděné "stížnosti" klientek po operacích dolních víček. Například: "Měla jsem před operací kruhů pod očima a po operaci je mám ještě větší a výraznější“ nebo "Měla jsem před operací pytlů pod očima, ale nyní mám dolní víčka až moc prázdná, propadlá" nebo "Měla jsem před operací pod dolními víčky prohlubně ve tváři - po operaci je tam mám stále, dokonce více nápadné" nebo "Dolní víčko po operaci nepřekrývá dolní okraj duhovky, mezi duhovkou a okrajem víčka je vidět kousek bělma" atd. Jak tedy správně odstranit kruhy pod očima?

Operace dolních víček: Řeší kruhy pod očima?

Nejčastější popis operace dolních víček na internetu se většinou omezuje jen na mnoho desetiletí starou operační techniku, při které se odstraňuje přebytek zvrásněné kůže víčka a tukové váčky pod kůží víčka (tzv. pytlíky).

Tato technika bývá v některých případech úspěšná, ale nelze ji použít vždy, protože mnoho problémů v oblasti dolních víček nevyřeší. Pokusím se velmi zjednodušeně vysvětlit proč.

Kruhy pod očima: Kdy a proč vznikají?

Vrásnění kůže víčka a vytvoření tukových váčků není jediný projev stárnutí v oblasti dolních víček. Dochází též k poklesu tváří při snížené elasticitě kůže a podkožních tkání. Tím se hranice mezi dolním víčkem a tváří posouvá dolů (obrázek č. 2). U mladého jedince hranice mezi dolním víčkem a tváří je nad, nebo v úrovní dolního okraje očnice (obrázek č. 1).

Při poklesu tváří se tato hranice posouvá pod úroveň dolního okraje očnice (obrázek obrázek č. 2). Kostěný dolní okraj očnice je pak kryt jen slabou kůží dolního víčka a navenek se to projeví oválným prohloubením, které pacienti často nazývají "kruhy pod očima" (obrázek č. 2.)

stárnutí obličeje a důvod, proč vznikají kruhy pod očima
Obr. č. 1 (vlevo): dolní víčko v mládí - Obr. č. 2 (vpravo): dolní víčko s přibývajícím věkem (Foto: soukromý archiv lékaře)

Kruhový oční sval je příčinou kruhů pod očima

Při popisu operace dolních víček na internetu se většinou mnoho nedozvíme o tzv. kruhovém očním svalu a jeho významu pro operace dolních víček. Tento sval udržuje správné napětí dolního víčka. Vlivem stárnutí může sval ochabnout, a tím jeho dolní okraj poklesne spolu s kůží víčka.

V dolních partiích – na přechodu víčka v tvář může být sval tak povolený, že je nařasený jako na příklad příliš dlouhá záclona na podlaze, v plastické chirurgii se hovoří o tzv. „festoons“ (obrázek č. 3).

pytle pod očima v důsledku povolení kruhového svalu
Obr. č. 3: Povolený kruhový sval, který se nařasí. (Foto: soukromý archiv lékaře)

Efekt operace dolních víček

Nedostatečný efekt klasické operace dolních víček je dán tím, že se při ní neřeší snížené napětí a pokles kruhového očního svalu a neupravuje se pokleslá hranice mezi dolním víčkem a tváří. Po operaci pak dále zůstanou „kruhy pod očima“ a „festoons“, někdy dokonce nápadnější než před operací. Nepříznivý pooperační výsledek je ještě zdůrazněn plochými, jakoby vyprázdněnými dolními víčky.

Jak odstranit kruhy pod očima

Jaké je tedy řešení u moderních operačních postupů, abychom pacientům nabídli vhodné řešení kruhů pod očima? 

  1. Neodstraňují se, jak je tomu u klasické metody, vyhřezlé tukové váčky, ale přehrnou se přes dolní okraj očnice do prohlubní pod dolním okrajem víčka. Tím se vyplní prohlubně na tváři pod dolním okrajem víček (obrázek č. 4).

  2. Povolený kruhový oční sval se vypne a přišije k zevnímu okraji očnice (obrázek č. 5).

metoda odstranění kruhů pod očima
Obr. 4: Metoda odstranění kruhů pod očima přehrnutím kůže přes dolní okraj očnice.(Foto: soukromý archiv lékaře)
metoda odstranění kruhů pod očima
Obr. 5: Metoda odstranění propadlých kruhů pod očima vypnutím a přišitím kruhového očního svalu k zevnímu okraji očnice. (Foto: soukromý archiv lékaře)

Tím se dosáhne odstranění kruhů pod očima. Také se zpevní uvolněné dolní víčko, a proto nedochází k obnažení bělma pod dolním okrajem duhovky.

Mohou se tím odstranit nebo výrazně zmírnit i pytle pod očima, které se tvoří na tváři pod dolním okrajem víčka („festoons“). Celá oblast dolního víčka s přechodem ve tvář tak dostane mladistvější vzhled, protože hranice mezi víčkem a tváří se dostane do vyšší polohy, jak tomu normálně bývá v mládí (obrázek č. 1).

fotky před a po operaci dolních víček
Fotky před a po operaci dolních víček (Foto: soukromý archiv lékaře)
fotky před a po plastice dolních víček
Fotky před a po odstranění kruhů pod očima metodou plastiky dolních víček. (Foto: soukromý archiv lékaře)
fotky před a po operaci dolních víček
Fotky před a po plastice dolních víček. Metoda, jak odstranit kruhy pod očima. (Foto: soukromý archiv lékaře)

Nevýhody odstranění kruhů pod očima operací dolních víček

Nevýhody? Obvyklý operační řez pod řasami dolního víčka musí být prodloužen více do stran, než bývá u klasické operace. Nenápadná jizvička, která tam zůstane, se ale zamaskuje v přirozených vodorovných vráskách, které bývají při zevním očním koutku běžné a hojení se urychlí tlakovými masážemi.

Chtějte odstranit kruhy pod očima

Moje rada závěrem. Neříkejte svému budoucímu operatérovi pouze, že si přejete operaci dolních víček. Vyhnete se tak nedorozumění a nespokojenosti po operaci.

Popište vždy přesně, co si představujete a co vám v oblasti dolních víček nejvíce vadí. Zeptejte se, je-li to možné operací zlepšit. Zkušený operatér, který ovládá více operačních technik dolních víček, vám poradí nebo vaše představy zkoriguje. Ideálně si společně projděte fotky před a po operaci dolních víček, abyste viděli, jakého je možné dosáhnout výsledku.

Ve světové odborné literatuře je patrný odklon od klasické operace dolních víček a jsou preferovány modernější operační postupy.

Publikováno: 24.5.2019

Autor
MUDr. Jiří Vrbický

Má dlouholetou praxi v oboru plastické a estetické chirurgie. Získal 1. a 2. atestaci z všeobecné chirurgie a atestaci z plastické chirurgie. Od roku 1989 vedl plastickou chirurgii a od roku 1997 provozuje soukromou praxi. Nechce přírodu přetvářet, ale citlivě jí pomáhat ke kráse a harmonii.