KDYŽ JE OKO ČERVENÉ…

Autor:

Se stavem červeného oka se v běžné praxi setkávají nejen oftalmologové, ale i pediatři, praktičtí lékaři a další specialisté. Vzhledem k tomu, že se jedná o komplex chorobných změn přední části oka a jeho okolí, patří červené oko k nejčastějším projevům očních onemocnění.

oko p

Jaké jsou subjektivní potíže u červeného oka?

Jsou to pocity a stesky pacienta, nejčastěji popisované jako nepříjemné pálení, svědění až řezání, či pocit cizího tělesa v oku, které mohou předcházet nebo se vyskytovat současně s rozvíjejícím se červeným okem.

Slzení – bývá spojeno s pocitem písku nebo cizího tělíska v oku, se světloplachostí a svíráním víček. Provází zánět spojivky, rohovky, skléry, přítomnost cizího tělíska na rohovce nebo pod víčkem, poškrábání rohovky – tzv. erozi, fotoelektrickou oftalmii, vyskytuje se u syndromu suchého oka ale i u změn postavení víček.

Sekrece – může být vodnatá, hlenovitá, hnisavá a bývá často charakteristická pro některé onemocnění jako je zánět spojivek, neprůchodnost slzných cest nebo např. ječné zrno.

Bolest – bývá typická pro postižení dané tkáně. Může být pálivá, řezavá, píchavá, tlaková, tepavá a může se projevovat různým stupněm intenzity jako slabá, nesnesitelná, stupňující se, přechodná ale i trvalá.

Porucha vidění – přechodný nebo trvalý pokles kvality vidění, barevné nebo světelné fenomény, dvojité vidění.

Kdy s červeným okem k lékaři?

Zdravé oko je bílé. Při podráždění se ale síť vlásečnic spojivky naplní krví, čímž dojde k zčervenání oka. Vždy už s prvními příznaky očního diskomfortu je vhodné vyhledat zdravotnické zařízení. "Červené oko" totiž může signalizovat mnoho problémů a nemocí. Proto je důležité tento signál nepodcenit a lékaře vyhledat. Velmi často pomůže a správně pacienta nasměruje jednoduché vyšetření oka a jeho okolí ve fokálním světle s palpací a orientačním vyšetřením zrakové ostrosti u praktického lékaře.

Některé stavy však již vyžadují speciální oční vyšetření, jakým je biomikroskopické prohlédnutí očních struktur, změření nitroočního tlaku, vitální barvení spojivky a rohovky, vyšetření kvality a kvantity slz, ultrasonografické vyšetření oka nebo stanovení refrakce a stavu binokulárních funkcí oka. Při každém vyšetření červeného oka se věnuje pozornost i celkovému stavu nemocného.

Včasná návštěva u lékaře vede k rychlé, ale zároveň správné diagnóze, co determinuje rychlý a správný léčebný postup s možností rychlého obnovení zrakových funkcí a předcházení možným komplikacím.


Autorem článku je MUDr. Petr Novák, vedoucí lékař Refrekčního centra Praha (www.refrakcnicentrum.cz)

 

Publikováno: 3.8.2015