Keratoprotéza – umělá náhrada rohovky

Autor:

Rohovka je velmi důležitou součástí pevného obalu oka. Kromě ochranné funkce má ještě funkci refrakční: je nejsilněji působícím lomným prostředím oka. Ztráta průhlednosti rohovky je častou příčinou poškození zrakových funkcí a v naprosté většině případů se dá léčit pouze chirurgicky – náhradou zkalené rohovkové tkáně – keratoplastikou (PK), která je nejúspěšnější transplantací vůbec.

U některých pacientů s těžkým poškozením předního segmentu oka není po opakovaných neúspěšných transplantacích prakticky žádná naděje na zlepšení stavu standardní PK. Pro tyto nemocné je jedinou nadějí na zlepšení zrakových funkcí náhrada poškozené tkáně umělou rohovkou - keratoprotézou.

První pokusy nahradit zkalenou rohovku umělým materiálem (nejčastěji sklem) se objevily již v 18. a 19. století, další úspěšný rozvoj přineslo až 20. století

V současné době se  implantacím KPro věnuje několik specializovaných oftalmologických center na světě. K dispozici je  několik typů KPro, např. Dohlmanova, Strampelliho, Cardonova, Pintucciho a Chirilova KPro, jejíž zdokonalená varianta je dnes dostupná pod názvem AlphaCor (Addition Technology Inc.) je vyrobena z jednoho kusu biokompatibního materiálu poly (2-hydroxyethyl methakrylát) (PHEMA).

obr1-a2

úspěšná operace v lidském oku

Bostonská keratoprotéza, kterou vytvořil Dohlman z polymethylmetakrylátu (PMMA) je konstruována pro náhradu poškozené rohovkové tkáně v plné tloušťce při jednom zákroku. Přední optický disk je propojen se zadní (vnitřní) opěrnou částí. V posledních letech je používána se zlepšujícími se výsledky.

obr-3-a-4

Bostonská keratoprotéza a její výsledky

Indikační kriteria

Implantaci umělé rohovky indikujeme u pacientů, u kterých není reálná naděje na zlepšení zrakových funkcí standardní PK. Jedná se nejčastěji o pacienty po těžkém poleptání a po opakovaných neúspěšných keratoplastikách s vaskularizací rohovky.

Kandidáty je nutno kompletně oftalmologicky vyšetřit, včetně zhodnocení slzného filmu a nitroočního tlaku. Velkou pozornost je třeba věnovat i tomu, zda je pacient schopen dodržovat pooperační léčebný režim, docházet na pravidelné kontroly a zda má v případě závažných komplikací zajištěnu odpovídající oftalmologickou péči.

Pooperační péče, možné komplikace a jejich léčba

Pooperačně jsou pacienti léčeni dlouhodobě lokálně podávanými antibiotiky a steroidy. Celkově se doporučuje dlouhodobě užívat doxycyclin pro jeho inhibiční efekt na tvorbu a působení kolagenáz - zlepšuje naději na dlouhodobý dobrý výsledek.. Pacientům s nedostatečnou tvorbou nebo zhoršenou kvalitou slzného filmu doporučujeme umělé slzy.

Mezi nejzávažnější pooperační komplikace po implantaci keratoprotéz patří uvolňování keratoprotézy, nepříznivě probíhající proces biointegrace a případné vyloučení implantátu. Tomuto stavu se snažíme předcházet pečlivým výběrem kandidátů k operaci, dokonalým provedením chirurgického zákroku a důslednou předoperační i pooperační péčí.

Závěr

Keratoprotéza  je významným přínosem pro léčbu pacientů s těžkými poškozením předního segmentu oka po opakovaných keratoplastikách, kteří nemají naději na zlepšení vidění standardní transplantací rohovky. Její operace je v ČR hrazena pojišťovnou po předchozím schválení revizním lékařem. Jako u každého vysoce obtížného chirurgického zákroku je však  nutná pečlivá indikace, dokonale provedená operace a důsledná, prakticky celoživotní pooperační péče o tyto pacienty.

Implantacím KPro se v současné době věnuje několik specializovaných oftalmologických center na světě. Náhradu poškozené tkáně umělou rohovku provádí v České republice v tuto chvíli tato špičková oční pracoviště: Oční klinika FN Hradec Králové, Oční klinika Lexum, Gemini a Oční klinika Brno-Bohunice.

Autorem článku je prof. MUDr. Pavel Rozsíval, přednosta Oční kliniky FN Hradec Králové

Aktualizováno: 17.9.2009

Diskuze k tématu

Doktor ve Vašem okolí