LASEK Viskodissekce - novinka v léčbě očních defektů

Autor: Oční centrum - MUDr. Magda Rau

V-LASEK (Laser Epithelial Keratomileusis) je laserový zákrok používaný ke korekci krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatismu. Jedná se o relativně novou metodu, kterou jsme vyvinuli, abychom snížili riziko laserového zákroku a zmírnili pooperační bolesti. Jeho výhodou je to, že se jedná o neinvazivní zákrok bez řezu do rohovkové tkáně, která na rozdíl od metody LASIK asi po dvou týdnech zcela sroste.

oko

Z povrchové epitelové vrstvy rohovky  je vytvořena tenká lamela. Vznikne epiteliální lalok, který je částečně spojen s rohovkou. Poté je laserem opracována rohovka a lamela je vrácena zpět.
Používá se hlavně u pacientů, jejichž rohovka je buď příliš tenká, příliš  plochá nebo u pacientů, kteří  chtějí  vyloučit možnost lalokových  komplikací. Hodí se především pro sportovce (fotbal, basketbal, hokej  a další kontaktní sporty) je dovolena i u kosmonautů a pilotů.

Pro koho je operace metodou V-LASEK vhodná?

Metodu LASEK je možno použít u pacientů s refrakční vadou do -7D u krátkozrakosti a +3D u dalekozrakosti, není-li astigmatismus větší než 6 D, dále u pacientů s tenkými rohovkami a je vhodný pro ty, u kterých není možný zákrok metodou LASIK (např. pro syndrom suchého oka).

Kontraindikace provedení laserového zákroku LASEK

Mezi celkové kontraindikace patří věk pacienta pod 18 let a přítomnost některého z imunodeficitních či autoimunitní onemocnění: cukrovka s komplikacemi, těhotenství a kojení, užívání některých léků (např.steroidů). Očními kontraindikacemi jsou: nestabilní refrakční vada, zelený zákal, stav po úrazech oka, keratokonus, velmi široké zornice, onemocněn herpes simplex nebo zoster a některé další.

Předoperační vyšetření

Předoperační vyšetření zahrnuje subjektivní i objektivní změření refrakční vady, změření zakřivení a tloušťky rohovky, změření nekorigované a nejlépe korigované zrakové ostrosti, provedení rohovkové topografie, určení tzv. kontrastní citlivosti, změření průměru zorničky a také vyšetření předního a zadního segmentu oka.

Po dobu 2 týdnů před operací LASEK nesmí pacient nosit měkké kontaktní čočky, v den operace je samozřejmě nutné vynechat make-up či aplikaci jakýchkoliv lokálních přípravků do oblastí očí.

Jak operace V-LASEK probíhá?

Operace metodou V-LASEK se provádí ambulantně. Nejdříve je pacientovi povrch oka znecitlivěn anestetickými kapkami. Oko a jeho okolí je kryto sterilní rouškou  a pod víčka je umístěn rozvěrač, který brání mrkání v průběhu operace.

LASEK využívá tzv. epitelový flap. Na začátku operace se provede kruhový řez mimo optického centra. Po krátké aplikaci alkoholu se vytvoří epitelový lalok šetrným způsobem, tzn. aplikací zvláštní viskosní tekutiny(laservis) speciální jehlou pod epitel. Tento šetrný způsob vylučuje kontakt nože nebo jiných instrumentů s rohovkovým lůžkem. Toto vede ještě k přesnější následné laserové ablaci. Epitelový lalok tloušťky 0,07mm se po operaci čtyři dny stabilizuje speciální obvazovou kontaktní čočkou. Po těchto čtyřech dnech je většinou lalok srostlý s ostatními vrstvami rohovky, čímž odpadá riziko hluboké infekce.

Laserová fotoablace

Při laserové fotoablaci dochází k odstranění potřebného množství tkáně zvané stroma rohovky. Při korekci krátkozrakosti odstraňujeme centrální část stromatu, čímž zmenšujeme zakřivení rohovky. Při korekci dalekozrakosti naopak odstraňujeme periferní část stromatu, čímž zakřivení rohovky zvětšujeme. Korigujeme-li astigmatismus, vyrovná laser odstraněním tkáně nepravidelné zakřivení rohovky. fotoablace.

K fotoablaci se používá systému tzv. tančícího paprsku, který je také označován jako létající bod. Při tomto způsobu je frekvence pulzů cca 25Hz a stopa pulzu je 1-2mm. Sumací jednotlivých fotoablací dochází k hladkému a přesnému opracování povrchu rohovky.

Mikrovrstva stromatu odstraněná laserem neregeneruje, udržuje nové zakřivení oční rohovky. Paprsek laseru neprochází rohovkou a nijak tedy neovlivňuje tkáně uvnitř oka.

Po zakončení ablace se rohovkové stroma opláchne a epitelová lamela se opět umístí na původní místo. Procedura je definitivně zakončena aplikací kontaktní čočky, která oko chrání po dobu prvních dnů hojení. Zůstává v oku ve dne i v noci po dobu 2-4 dnů.

oko
Jak dlouho zákrok LASEK trvá?

Doba aplikace laserové energie je obvykle kratší než jedna minuta a celý LASEK jednoho oka trvá přibližně 5 až 15 minut.

Pooperační péče

Obnova zraku trvá obvykle několik dní. K dobrému vidění je nutná obnova povrchní epitelové vrstvy. Epitel se přihojí a regeneruje v průběhu asi 4 dnů. Hladký a lesklý povrch oka po čtyřech dnech opět umožňuje čisté vidění.

Většina lidí pociťuje v prvních dnech slzení, zarudnutí oka a pocit řezání a pálení očí. Málo pacientů udává vyslovenou bolest očí. V prvních dnech po provedení zákroku kape pacient antibiotické kapky a kapky ovlivňující hojení očí.

V prvních týdnech může pacient pociťovat  pocit suchých očí, tříštění světla, sníženou ostrost vidění za šera a pocit kruhů kolem jasných světel v noci. Tyto obtíže jsou častější a větší u pacientů, kteří mají širší zorničku a zpravidla zmizí během několika měsíců po zákroku.

Jak rychle budu zase vidět?

K úplné stabilizaci zraku dochází během několika málo měsíců. U většiny pacientů postačuje jediný zákrok, výsledné vidění je však u některých pacientů možné doladit doplňujícím zásahem.

Komplikace zákroku LASEK

Závažné komplikace jsou vzácné a pokud vzniknou, bývají většinou řešitelné aplikací léčiv či dalším zákrokem.

Časné komplikace

  1. Sterilní rohovkové infiltráty: nejčastěji je nalézáme v blízkosti centra rohovky a jsou spojovány s nasazením terapeutické kontaktní čočky. Vyskytují se během prvních 72 hodin po zákroku. Objevuje se akutní bolest, zarudnutí oka a slzení. Infiltrát se většinou objevuje v dolní polovoně rohovky. K léčbě se požívají místní ATB a steroidy, které se aplikují v krátkých intervalech.

  2. Pooperační keratitida-zánět rohovky: existuje jako forma časná a pozdní. Časná forma je vzácná a je připisována porušení epitelové bariéry. Pozdní bakteriální keratitida je spojena s efektem dlouhodobé kortikosteroidní terapie po provedení zákroku. Léčba musí být v obou případech rychlá, razantní a především cílená-tzn.na podkladě kultivačního vyšetření.

Pozdní komplikace

  1. Zjizvení rohovky a zkalení jejich povrchových vrstev(označováno jako haze),jako hlavní příčina se uvádí poškození Bowmannovy membrány fotoablací. Tento fenomén se může vyskytovat na myopickém stejně jako na hypermetropickém oku. Během prvních měsíců po zákroku je normálním nálezem. Většinou jej pacient nezaznamená a v průběhu dalšího hojení  vymizí. Prevencí je dlouhodobá lokální kortikosteroidní terapie.

  2. Infekce jako následek zákroku LASEK je vzácná. Není-li však včas zachycena může docházet k poškození rohovky a dalších tkání oka. Při včasném záchytu je dobře léčitelná.

Publikováno: 21.2.2011

Doktor ve Vašem okolí