Metody laserových operací

Autor:

Metody laserových operací se dají obecně rozdělit do dvou typů. Tzv. Povrchové metody (PRK,LASEK,NoTouch Trans PRK) a Podpovrchové (Lasik a jeho varianty – femtolasik, neolasik,neoSmile,..) . Nyní si stručně jednotlivé metody přiblížíme.

oftal oční klinika

PRK

U metody PRK se epitel odstraňuje mechanicky seškrábáním, po operaci se postupně obnovuje. Určitá nevýhoda spočívá v delší době hojení a větší bolestivosti.

LASEK

Při metodě LASEK se epitel naleptá roztokem, odhrne se na bok a po zákroku se vrátí zpět na místo. Po operaci je nutné používat čočku, jinak by si pacient při prvním mrknutí epitel strhnul. Epitel se tedy nemusí zcela obnovit jen se zpět adaptuje.

LASIK

Metoda LASIK a její poddruhy se považují za nejinvazivnější techniku. Při zákroku LASIK dochází k mechanickému seříznutí tenké vrstvy rohovky pomocí speciálního nože - keratomu,kdy se vytvoří lamela, ta se odklopí a po odstranění vady se navrátí zpět na své místo. Při  Epi LASIKU je mechanicky seříznutá tenčí vrstva lamely. Femto LASIK odděluje lamelu pomocí speciálního laseru.

Tyto metody jsou nejméně bolestivé a několik hodin po operaci je pacient schopen vidět. Nevýhodou je určité porušení nervového vlákna na rohovce a lamela již nikdy zcela nezaroste. Dochází rovněž k atrofickým změnám a rohovka se může chovat jinak - například neustálý pocit suchého oka. Lamela se může pokřivit prudkým promnutím či úderem do oka a je nutná reoperace. V nejhorším případě se lamela odtrhne, tím z oko ztratí až třináct dioptrií a náprava se musí řešit operativně.

No Touch Trans PRK

Metoda No Touch Trans PRK je v současnosti nejbezpečnější bezdotyková metoda. Pomocí laseru se odstraní epitel bez mechanického zákroku. Po operaci se epitel postupně obnoví asi během dvou dnů a oko je opět plně funkční. Velmi rychle se dá vrátit k běžným i sportovním aktivitám

Na klinice Oftal je metoda No Touch Trans PRK v nejhojnějším zastoupení. Až 80% operací probíhá touto metodou.

Aktualizováno: 13.8.2015

Doktor ve Vašem okolí