Nová oční analýza přináší včasnější diagnostiku zeleného zákalu

Autor:

Již rok na očním oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. mohou pacienti podstoupit vyšetření OCT, které měří vrstvu nervových vláken a slouží k diagnostice zeleného zákalu a jiných onemocnění. Nyní je tato diagnostická metoda doplněna o nové vyšetření, tzv. analýzu gangliových buněk, která umožňuje včasné odhalení zeleného zákalu. Více nám o této novince pověděla MUDr. Daniela Holejšovská, lékařka oční ambulance Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Co je to vlastně zelený zákal a jak se projevuje?

Zelený zákal neboli glaukom je stručně řečeno mechanické nebo cévní onemocnění zrakového nervu důležitého pro naše vidění, které může vést k částečné nebo úplné ztrátě zraku. Jde o onemocnění plíživého charakteru, kdy pacient nemusí mít z počátku žádné problémy (a přesto onemocnění již vzniklo) nebo má jen drobné výpadky zorného pole, které ani nevnímá. Jindy se může objevovat i tlak za očima. Jak nemoc postupuje, stávají se výpadky v zorném poli častější a člověk postupně ztrácí tzv. periferní vidění. Vidí rozostřené osoby a předměty, popřípadě černé skvrny.

oko 1248852979a

Jak lze toto onemocnění odhalit?

Často na počátek onemocnění ukáže např. screeningově naměřený vyšší nitrooční tlak nebo onemocnění v rodině. Líbí se mi, že přichází i pacienti, kteří si uvědomují, že zákal v rodině již mají a chtějí se nechat preventivně vyšetřit. Na zelený zákal nás vedle nitroočního tlaku může upozornit i vzhled očního nervu. Tyto parametry (oční tlak a vzhled očního nervu) sledujeme, je-li to možné, u každého pacienta při návštěvě naší oční ordinace. Pokud máme podezření, že by se u pacienta mohl zelený zákal rozvinout, doporučíme mu další vyšetření určená k diagnostice a sledování zeleného zákalu jako je OCT vyšetření, analýza gangliových buněk, pachymetrie nebo perimetrie.

Co je podstatou analýzy gangliových buněk a OCT?

Optická koherentní tomografie (OCT) představuje jednu z nejmodernějších a vysoce přínosných vyšetřovacích zobrazovacích metod pro detailní vyšetření zadních a předních struktur oka - sítnice, optického nervu, rohovky. Výsledky vyšetření na OCT nám umožňují daleko dříve a přesněji diagnostikovat některá častější onemocnění oka, jako např. věkem podmíněnou makulární degeneraci (rozpad sítnice), edém makuly při diabetické retinopatii, již zmíněný zelený zákal nebo jiná onemocnění, a monitorovat průběh léčby či terapeutického zákroku. Díky tomu, že je OCT nyní doplněno o novou analýzu – analýzu gangliových buněk, můžeme ještě lépe diagnostikovat již počáteční stádia zeleného zákalu a zahájit tak včasnou léčbu, která zabrání zhoršování funkčnosti zrakového nervu. Podstatou analýzy gangliových buněk je totiž fotografické zachycení vrstvy gangliových buněk sítnice, které ukazuje jejich úbytek způsobený zeleným zákalem. Vyšetření umožnuje ještě včasnější diagnostiku zeleného zákalu právě proto, že gangliové buňky jsou na toto onemocnění nejcitlivější.

Jak vyšetření probíhá?

Analýza gangliových buněk je součástí OCT vyšetření, které je bezbolestné, bez kontaktu s okem a trvá jen několik málo minut. Pacient je při vyšetření vsedě s podpěrou brady a čela. Samotný přístroj vysílá na oko pouze slabé a zdravotně nezávadné světelné paprsky. V některých případech je potřeba před samotným vyšetřením aplikovat do oka kapky na rozšíření zorničky – tzv. rozkapat. V takovém případě musí pacient počítat s omezenou možností řízení. Pokud pacient podstoupí vyšetření včas, zvýší se tím šance na úspěšnost případné léčby a minimalizuje se tím riziko vzniku projevů onemocnění.

Lze vyšetření opakovat? Jak často?

Vyšetření je možné neomezeně opakovat bez jakýchkoli komplikací. Vhodné a smysluplné je však vyšetření opakovat cca 1 za rok, kdy již můžeme vidět určitou progresi (zhoršení) onemocnění. V některých případech lékař určí i jinou frekvenci opakování, a to např. při rychlém zhoršení, atd.

Publikováno: 5.4.2013

Doktor ve Vašem okolí